Zimska služba Grada Rijeke spremna je za slučaj snježnih padalina, odnosno za djelovanje u slučaju potrebe.

Zimska služba Grada Rijeke ustrojena je sukladno Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke i obavljanja javnog gradskog prijevoza putnika u zimskim uvjetima, za razdoblje od 15. studenog ove godine do 15. ožujka 2024. godine, koliko traje prvi stupanj pripravnosti Zimske službe. Operativni program održavanja donio je gradonačelnik Rijeke na 51. gradonačelnikovom kolegiju.

U zonama prvog prioriteta ukupno je 134,07 kilometara riječkih prometnica, na kojima se radovi na održavanju prohodnosti moraju završiti 5 do 8 sati od prestanaka padalina. Radi se o državnim cestama, glavnim cestovnim pravcima bivših županijskih i lokalnih cesta koji su sada na upravljanju Grada Rijeke i svim gradskim cestama po kojima se odvija intenzivan javni gradski prijevoz te prilazi bolnicama, toplanama, deponiju smeća i sl.

Pod osiguranjem prohodnosti na ovim cestama smatra se da na kolniku može biti ugaženog snijega visine 3-5 cm i promet je moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Na cestama iz I. prioriteta, 12 sati nakon prestanka padanja snijega ne smije na kolniku ostati ugaženi snijeg, ukoliko temperatura ne bude niža od -3ºC.

U drugi prioritet uključeno je 18,6 kilometara gradskih cesta koje nisu obuhvaćene prvim prioritetom kojima se ne odvija autobusni promet, na kojim se radovi na osiguranju prohodnosti svih cesta iz drugog prioriteta moraju se završiti u roku od 12 sati od prestanka padalina.

Pod osiguranjem prohodnosti na ovim cestama smatra se da na kolniku može biti ugaženog snijega visine 3-5 cm i promet je moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Na cestama iz II. prioriteta, 24 sata nakon prestanka padanja snijega ne smije na kolniku ostati ugaženi snijeg, ukoliko temperatura ne bude niža od -3ºC.

U trećem prioritetu održavati će se sve ostale nerazvrstane ceste. Prema operativnim planovima, radovi na osiguranju prohodnosti svih cesta koje nisu u I. i II. prioritetu moraju se završiti u roku od 24 sati od prestanka padalina i računajući od početka intervencije. Pod osiguranjem prohodnosti na ovim cestama smatra se da na kolniku može biti ugaženog snijega visine 5-8 cm i promet je moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu. Na cestama iz III. prioriteta, 48 sati nakon prestanka padanja snijega ne smije na kolniku ostati ugaženi snijeg, ukoliko temperatura ne bude niža od -3ºC.

Koncesionar za čišćenje i posipavanje nerazvrstanih prometnica na području grada Rijeke su Ceste Rijeka sa centralnom bazom na Kukuljanovu, dok su još dvije baze formirane na Srdočima – kamionski terminal, te u Mihačevoj Dragi.

Osigurano je oko 400 kubika drobljenca, 300 tona soli, te 3 tone kalcijevog klorida za posipavanje cesta, a riječ je o količinama koje su se u prethodnim godinama pokazale dovoljnima. U pripravnosti su i četiri vozila za obilazak nosivosti do 2 tone s posipačem, a po podizanju stupnja pripravnosti  aktiviraju se dodatna mehanizacija i ljudstvo.

Za čišćenje nogostupa, javnih stubišta i trgova odgovorno je Komunalno društvo Čistoća, no podsjećamo sve vlasnike i korisnike stambenih i drugih objekata na zakonsku obavezu čišćenja pristupa zgradama i nogostupa pred njima. Oni koji ne budu poštivali ovu obavezu mogu očekivati sankcije komunalnog redarstva.

Podsjećamo kako je od 15. studenog 2023. do 15. travnja 2024. godine obvezna zimska oprema za sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika na određenim dionicama javnih cesta. U Primorsko-goranskoj županiji zimska je oprema obvezna na dionicama cesta A6 Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7) te dionici ceste D3 Karlovac – Rijeka (D8) – tzv. stara cesta prema Karlovcu.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cesti, a to su uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica, Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu. Detaljnije o korištenju zimske opreme na mrežnim stranicama Policijske uprave primorsko-goranske.