Bojan Kurelić (AM) je postavio pitanje o gradnji stadiona na Kantridi. Rekao je da je gradonačelnik na prošloj sjednici GV izjavio da ne zna ništa o gradnji novog stadiona na Kantridi, a dva dana kasnije se u novinama pojavila medijska prezentacija novog stadiona, pa ga je zamolio da kaže zbog čega nema njegovog odgovora niti komentara na tu prezentaciju. Također je pitao gradonačelnikov komentar na prijavu udruge Korak ispred koja direktno optužuje HNK Rijeku i navijače.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio da nikad nije rekao da ne zna ništa o novom stadionu. Prvo bi trebalo pojasniti što podrazumijeva pojam projekta. Ono što je u medijima prikazano nije projekt nego projektni prijedlog koji je daleko od samog projekta,. Projekt je još uvijek u oblacima i bit će izvjestan onda kada bude napravljeno Idejno rješenje. Za sada je to samo lijepi crtež koji predstavlja viđenje jednog arhitekte i želju HNK Rijeka da do takvog stadiona dođe. Intenzivno se radi na utvrđivanju modela gradnje novog stadiona i tek kada budemo imali odgovore na ta pitanja, kao i način financiranja gradnje stadiona, moći ćemo dati odgovor, po kojem modelu i kojem projektu. To su sada samo lijepe želje. Stav je jasan Grad Rijeka, ukoliko dođe do projekta izgradnje stadiona ni na koji način neće biti kočničar gradnje stadiona na lokaciji Kantrida, rekao je gradonačelnik. Kada će se početi graditi ovisi poduzetim predradnjama, ishođenju građevne dozvole, izradi projekta i rješavanju imovinskopravnih poslova. Grad Rijeka neće biti predmet smetnje gradnji stadiona na Kantridi te pojasnio da na njega nema nikakvog pritiska ni sa čije strane. Iza ove lijepe animacije nema ništa što bi se moglo smatrati realnim projektom, kazao je Obersnel.
Što se tiče navedene prijave, prijavu nije podnijela ta udruga građana već jedan od delegata koji je bio na utakmici. Gradonačelnik je kazao kako ne zna što bi on komentirao u tom dijelu, osim da je iznenađen čvrstim i nepokolebljivim stavom komisije UEFA. Obilježja koja su isticana su službena obilježja jednog od klubova koji se takmiči u okviru UEFA-e i čiji se suveniri prodaju putem službene stranice kluba ali i UEFA-e. Diljem Europe je bilo puno više rasističkih ispada koji su prošli nekažnjeno. HNK Rrijeka je uputio UEFA-i žalbu ali ona ne odgađa izvršenje i svako protivljenje može dovesti samo do toga da UEFA zabrani igranje pred publikom.

Vedran Sabljak (Hrvatski laburisti – stranka rada) je kazao kako su vijećnici na klupe dobili časopis Ulične svjetiljke koji je on podijeli prije sjednice. Surova realnost govori o padu industrijske proizvodnje i povećanju broja nezaposlenih kao i povećanju broja ljudi koji žive na rubu siromaštva. Sabljak je spomenuo slučaj obitelji Tahirović koja živi u siromaštvu, a koja ima ženske članove obitelji. Pitao je kakav je protokol odredio Grad Rijeka u slučaju iznimnih hladnoća, budući da prihvatilišta u gradu nemaju kapacitete za žene te kakva je gradska politika naspram tog problema.

Gradonačelnik Obersnel je zahvalio na podijeljenim Uličnim svjetiljkama te naglasio kako ni on ne odbija susrete sa ljudima koji ih prodaju, već uvijek kupi koji primjerak.
Niti jedne godine nije bilo u pitanju zbrinjavanje beskućnika u slučaju velike hladnoće, odnosno u slučaju da netko nije smješten u neko od prihvatilišta. Obersnel je rekao da ne može sa sigurnošću reći za prihvatilište Ruža sv Franje, ali zna da u prihvatilištu Oaza postoji mogućnost smještaja za ženske osobe, kao i u nužnom smještaju. Kroz socijalni program Grda Rijeke i raznih institucija kao i vaninstitucionalne zaštite Grad Rijeka je među prvima u Hrvatskoj po rješavanju tih problema. No Grad ne može preuzeti ulogu koja mu nije namijenjena i rješavati probleme za koje nije nadležan. Ne možemo rješavati probleme Centra za socijalni rad niti preuzeti njihov posao, ali grad je do sada podržao svaki prijedlog za dodjelu stana mimo liste prioriteta ako Centar preporuči da je tako potrebno, i tako će biti i u buduće, rekao je gradonačelnik.

Ivan Ivaniš (SDP) je kazao kako je nedavno u Novom listu pisalo da je Grad dao zemljište veličine 13000 m2 na Rujevici Gorskoj službi spašavanja za gradnju zgrade i heliodroma. Pitao je koliko je realno da se to ostvari i kada se može očekivati da taj heliodrom bude izgrađen.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je Gorska služba spašavanja bitan element u sustavu zaštite od nesreća i elementarnih nepogoda bez obzira što se radi o službi koja je formirana kao udruga i u kojoj rade volonteri. Grad Rijeka već godina sufinancira njihovu djelatnost i na njihovu inicijativu je određena i lokacija za heliodrom na Rujevici površine 13000 m2. Grad je donio odluku o ustupanja prava gradnje za heliodrom, a kada će do gradnje doći ovisi o HGSS. Obersnel je kazao da ne isključuje mogućnost da i Grad sudjeluje jednim djelom u izgradnji heliodroma.

Danko Švorinić (Ri) je govorio o problematici zaštite na grobljima Trsat i Kozala kao kulturno-povijesnim cjelinama. Učestala je praksa prema kojoj se stari grobovi stavljaju u komercijalnu funkciju i na njih upisuju nova imena na taj način radi nenadoknadiva šteta i briše dio povijesne gradske memorije. Inače, riječ je o sukobu dvije koncepcije konzervatorske struke, jedna koja uvjetuje proceduru za cijelo groblje, a po drugoj ako pojedinačna grobnica nije zaštićena može se prodati. Švorinić je kazao da prema informacijama iz tiska takva sudbina sprema grobnicama obitelji Lupis, Smith i Meyner te da će i te grobnice uskoro proći sličnu proceduru. Švornić je rekao da je već pitao KD Kozala o koliko se napuštenih grobnica opće radi ali još nije dobio odgovor.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako nema dviju koncepcija, nego se radi o poštivanju zakona bez obzira je li riječ o groblju ili nekoj arhitektonskoj ili urbanističkoj cjelini. Sve zahtjeve u zaštićenoj zoni mora odobriti nadležni Konzervatorski odjel koji ima svoje inspekcije i koje mogu u svakom trenutku provjeriti stanje. Grobnice su privatno vlasništvo, bez obzira kada su izgrađene. Za one koje se smatraju napuštene KD Kozala pokreće postupke utvrđivanja vlasništva i pozivanja vlasnika da izvrši svoje obveze plaćanja komunalne naknade i održavanja spomenika, bez obzira jesu li zaštićene ili ne. Do sada se ulagalo iz sredstava proračuna za grobnice koje su ocjenjene kao spomenici posebne povijesne vrijednosti. U ovom trenutku ima preko 2000 grobnica koje su u postupku a za koje se može predmnijevati da su napuštene. Postoje propisi koji jasno definiraju tu problematiku. Nema nikakvih mogućnosti da svih 2000 grobnica bude obnovljeno na teret KD Kozala ili gradskog proračuna. S druge strane postoji veliki interes za grobnice na oba groblja zbog nemogućnosti njihova širenja. Grobnice koje su proglašene napuštenim mogle bi se prodati i obnoviti uz suglasnost konzervatora, no imena njihovih prijašnjih vlasnika ne bi se trebala brisati.

Livo Defranza (Ri) je govorio o temi koja po njemu muči pripadnike zajednice Zajednice talijana, a riječ je o novoj web stranici visitrijeka.hr. Po njemu ideja je dobra ali je konkretan problem u tome da je prijevod tekstova na talijanski blagi očaj. Prijevod je loš, od pravopisne sintakse, pa nadalje i više liči na prijevod dobiven pomoću google translate a ne na profesionalni rad, za razliku od portala rijeka.hr koji ima dobar prijevod. Defranza je kazao kako je doznao da je to radila tvrtka Prolingva koja ima sjedište na adresi na kojoj živi jedna vijećnica SDP-a. Pitao je stoga koliko je to poduzeće dobilo sredstava na račun građana Grada Rijeke te također zašto se u tekstovima na talijanskom ne poštuje se naziv Fiume nego se svugdje piše Rijeka.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako su izmjenama zakona vijećnici zaštićeni od tužbi za izjave iznesene za vrijeme trajanja sjednice, ali je naglasio da sudska praksa pokazuje da se aktualni sat ne smatra sjednicom, pa je zamolio vijećnika Defranzu da vodi brigu o tome kako ga netko ne bi tužio za klevetu. Obersnel je kazao kako ne zna tko je prevodio tekstove, niti da zna za taj problem. O kvaliteti prijevoda se može raspravljati. Talijanska zajednica ima svoje vodstvo i od njih do sada nije dobio primjedbe na taj prijevod. Gradonačelnik je kazao kako ne zna ima li koja vijećnica SDP-a tvrtku koja se tako zove, a koliko je za to plaćeno od strane Turističke zajednice morat će pitati njih jer Grad nije njihov osnivač već Hrvatska turistička zajednica.

Davor Zubović (HSU) je postavio pitanje vezano uz autobusno stajalište u naselju Škurinje, točnije u ulici Ive lole Ribara koje nije natkriveno te pitao može li se na to stajalište staviti nadstrešnica da se putnici zaštite od kiše dok čekaju autobus.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako se taj problem pokušava riješiti. Tamo gdje je to tehnički moguće i uz suglasnost konzervatora postavljene su nadstrešnice. Što se tiče stajališta u ulici Ive Lole Ribara riječ je o privatnom vlasništvu. Sa vlasnikom se pregovaralo o otkupu zemljišta kako bi se mogla napraviti čekaonica no vlasnik uvjetuje se da Grad kupi više od 2000 m2 , što je nepotrebno i skupo. S obzirom da je u međuvremenu donesen novi Zakon o cestama po kojemu se provodi uknjižba cesta u katastar, postoji velika vjerojatnost da će se tim izmjenama zakona riješiti i taj problem.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) postavila je pitanje iz područja energetike naglasivši kako se u Grad Rijeka u svim strategijama kune u energetsku učinkovitost te pitala postoji li sustavni plan ugradnje solarnih panela na sve objekte u vlasništvu Grada Rijeke. Prema Čaljkušić Mance troškovi grijanja i el. energije su veliki, pa želi znati po kojem se kriteriju odlučuje. Također je pitala je li odbijena ugradnja solarnih panela na boćalištu na Zametu koje također ima velike troškove grijanja i jesu li jasni kriteriji za postavljanje solarnih panela za kućanstva. i može li gradonačelnik kao član Upravnog vijeća KBC Rijeka utjecati da i KBC ugradi solarne panele.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako već godinama postoji Akcijski plan energetske učinkovitosti, Grad Rijeka se vrlo jasno opredijelio na koji način će se baviti obnovljivom energijom. Prvi smo krenuli u postavljanje solarnih panela na zgradama u vlasništvu Grada Rijeke, a prvi objekt je bila upravo zgrada Korzo 16, a nakon toga na još 6 -7 drugih objekata. Postoji plan da se s time nastavi i dalje. Također postoji popis objekata na kojima se to može postaviti. Potrebno je ispuniti uvjete, dobiti suglasnost konzervatora, jer se primjerice solarni paneli ne mogu postaviti na krovove s crjepovima. Grad Rijeka se svake godine natječu za dio sredstava Fonda . Postoji i projekt Sunce na mom krovu, iz koje se financira postavljanje sustava za zagrijavanje vode kojeg provodi Regionalna energetska agencija, a Grad Rijeka sufinancira. Također čitav niz novih projekata koji se grade, sadrže plan za ugradnju elektro panela pa će primjerice krov zgrade autobusnog kolodvora imati takvu instalaciju na preko 100000 m2. Gradonačelnik je kazao kako on nije član Upravnog vijeća bolnice duže vrijeme te ponovio da kriterije određuje Regionalna energetska agencija a Grad samo učestvuje u financiranju.

Ida Mahmutefendić (SDP) je kazala kako je Zakon o gospodarenju otpadom uveo obvezu odvojenog prikupljana otpada i obračun prema količini i obujmu te pitala Što je grad do sada napravio po pitanju nabave kontejnera za odvojeno prikupljanje i kako će se obračunavati prikupljanje.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je Grad i prije tog zakona postavio nekoliko stotina eko otoka i kontejnere za prikupljanje tetrapaka, plastike, papira i boca. Otvorena su i dva reciklaža dvorišta a otvoriti će ih se još. Uveden je i posebni projekt prikupljanja kartona u suradnji s trgovinama koje obilazi posebna ekipa Čistoće koja godišnja skupi 10-tak tona karton, koji se preša i prodaje tvrtkama koje s bave reciklažom. Pred malo je raspisan natječaj za nabavu 2-3.000 kontejnera koji će biti postavljeni na području za koje je nadležno KD Čistoća. Radimo sve ono što je u skladu s propisima, no u gradu u kojem su pretežito višekatne zgrade teško je uvesti individualno prikupljanje otpada. Iz tog razloga smo se opredijelili na pojačanu edukaciju o primarnoj selekciji. Taj će se program pojačanim marketinškim aktivnostima provoditi u narednom periodu.

Hrvoje Burić (HDZ) je kazao kako su ga građani pitali zašto u 10 mjesecu nije bilo sjednice Gradskog vijeća te ustvrdio da je to zato što je gradonačelnik bio dva tjedna na putu u SAD. Burić je pitao u vezi regate Fiumanka i spornih 350.000 kuna kojima je tvrtka ACI financirala Fiumanku. Pitao je zašto je Grad potpisao ugovor sa Raiffeisen bankom za zemljište na preluku koje je Gradu donijelo do sada 1 milijun eura gubitka. Burić je kazao kako je osoba s kojom je Grad potpisao ugovor za Preluk smijenjena s tog položaja te pitao hoće li se taj ugovor raskinuti jer je na štetu Grada Rijeke. Burić je kazao da 1% zemljišta na Preluku pripada fizičkim osobama, da je Grad htio realizirati taj projekt već odavno bi kupili to zemljište.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako mu je drago da vijećnik Burić prati gdje gradonačelnik provodi godišnji odmor. Podsjetio ga je da sjednice Gradskog vijeća ne saziva gradonačelnik, a da sjednice se prema zakonu moraju sazvati jednom u tri mjeseca. Gradonačelnik je kazao kako je već pojasnio Ugovor s ACI-jem. Po njemu jedino što je Fiumanka dobila sponzorski je korištenje brodova za organizaciju Europske medijske regate.
Što se tiče Preluka potpisnik ugovora je uprava Raiffeisen konsultinga koja ima tri člana i sva tri su potpisnici. Taj ugovor nije štetan jer će omogućiti da se na Preluku realizira turistički kompleks. Kada se realizira, dat će dodatnu dobit iz plaćanja komunalnog doprinosa i poreza na dohodak od ljudi koji će se tamo zaposliti. U taj se ugovor i krenulo kako bi se omogućilo investiranje u turistički kompleks.

Ana Komparić Devčić (SDP) je kazala kako Rijeka već dugi niz godina očekuje novu Sveučilišnu bolnicu. S obzirom na to da je prošli mjesec gradonačelnik bio u Ministarstvu na sastanku s ministrom po tom pitanju zatražila je da se pojasni koji su rezultati tog sastanka.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je od zadnjeg sastanka prije mjesec dana održan čitav niz sastanaka s ministrom financija, potpredsjednikom Vlade Grčićem i intenzivno se radi na pripremi ugovora između Ministarstva zdravlja, Grada Rijeke i Centra za praćenje energetike i investicija. Do potpisa ugovora moglo bi doći u prvoj polovini 12 mjeseca. Ministarstvo i Centar bi preuzeli obvezu izgradnje Sveučilišne bolnice modelom Javno-privtanog partnerstva u kojem bi jedan od partnera, prepuštanjem zemljišta za izgradnju bez naknade bio Grad Rijeka. Također, sva sredstva dobivena eventualnom prodajom zemljišta koja će ostati slobodna nakon izgradnje Sveučilišne bolnice iskoristit će se za plaćanje troškova realizacije tog projekta. Gradonačelnik je kazao da će TD Energo preuzeti obvezu izgradnje energane koja će biti u funkciji sveučilišnog bolničkog centra i Kampusa.

Milena Kraljević (Hrvatski laburisti – stranka rada) je postavila pitanje vezano uz tržnicu na Brajdi. Rekla je kako je prostor tržnice zapušten te naglasila kako je Odluka o koncesiji za tržnice po kojoj Grad ima 7% naknade sramotna jer Grad ima obvezu održavanja dok drugi ubiru novac. Kraljević je pitala što Grad konkretno namjerava napraviti po pitanju tržnice Brajda.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da je li ugovor sramotan ili ne pitanje osobne percepcije. Tim ugovorom je grad zaštitio svoje interese nad objektima tržnica i zarađuje više od bilo kojeg drugog grada u RH. Tržnica d.o.o plaća oko 1-1,5 milijuna kuna godišnje. Osnovna svrha koncesije je da se prikupljena sredstva iskoriste za održavanje. Riječka tržnica je gotovo u potpunosti obnovljena sukladno zahtjevima konzervatora. Sve je što učinjeno je i rađeno iz sredstava koncesijske naknade. Nikakvih drugih troškova Grad nije imao. Što se tiče tržnice Brajda već je raspisan natječaj za izvođenje radova na tržnici i kroz nekoliko narednih mjeseci će biti riješeno uređenje tržnice Brajda

Nikolina Milčić (Hrvatski laburisti – stranka rada) postavila je pitanje o zaključcima koje gradonačelnik donosi sukladno svojim ovlaštenjima. Za primjer je navela poslovni prostor u ulici Ivana Grohovca koji je Grad ustupio bez naknade Odjelu za kulturu koji ga je potom ustupio bez naknade udruzi Calculus bez naknade. Pitala je koliko je takvih prostora Grad dao na korištenje odjelima koji to dalje ustupaju bez naknade i po kojim kriterijima.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da je prostor bez naknade dan udruzi Calculus koja je tamo otvorila Muzej djetinjstva koji je jako dobro prihvaćen. U pravilu kada se donosi takva odluka onda je ona usmjerena prema udrugama socijalno- humanitarnih aktivnosti, poput Oaze koja je otvorila jedno od prihvatilišta za beskućnike. Jedan prostor je dodijeljen udrugu UKUS za smještaj žrtava obiteljskog nasilja. U pravilu su to aktivnosti za koje, na prijedlog nadležnih odjela, procijeni da su od posebnog interesa za Grad Rijeku i građane. Jednako tako čini i sa zemljištem, primjerice onog za izgradnju heliodroma na HGSS, a na dnevnom redu sjednice je ustupanje zemljišta bez naknade za izgradnju Kampusa.

Teo Božanić (HDZ) je kazao kako je dobio pisani odgovor vezan uz radove na vodovodu Brašćine –Pulac u kojem je naveden rok za asfaltiranje ceste do 25. Listopada što nije učinjeno. Božanić je kazao kako je obim materijala za sjednice velik i pitao gradonačelnika zna li koliko košta tiskanje materijala i ne bi li bilo bolje da materijali budu u elektroničkom obliku a da se vijećnicima na korištenje dodijele tableti. Također je kazao kako je neprimjereno da se vijećnika Burića zastrašuje da će ga kopiranje traženih dokumenata skupo stajati jer ima puno materijala za kopirati.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je odgovor bio da će asfaltiranje biti gotovo do 25 listopada. No s obzirom na to da je kontinuirano padala kiša nije se moglo asfaltirati. Kada vremenske prilike to dozvole cesta će biti asfaltirana. Gradonačelnik je kazao kako vijećnika Burića nitko nije zastrašivao već je činjenica da fotokopije koštaju, a zakon predviđa da se ta usluga naplati. Kopiranje dokumenata na CD kako je to predložio Božanić također ne ide samo od sebe jer netko te stranice mora skenirati, zato je i ukazao na trošak koji će se pojaviti. Što se tiče obima materijala, gradonačelnik je rekao kako je svjestan tog problema i očekuje da će prva sjednica Gradskog vijeća u idućoj godini biti isključivo u elektroničkoj formi, a svi će vijećnici dobiti tablete na korištenje.

Nikola Ivaniš (PGS) je postavio pitanje vezano uz preustroj hrvatske u Planska područja prema kojem se predviđa Plansko područje Sjeverni Jadran i Lika, koje neće imati funkciju samouprave već će biti pod ingerencijom Vlade. Pitao je da li gradonačelnik podržava prijedlog potpredsjednika Vlade Grčića te da li to znači da će se županijska samouprava pretvoriti u formalnost ili nestati.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je upravo u ponedjeljak bio u ministarstvu zajedno sa ostalim čelnicima lokalne uprave i samouprave gdje je potpredsjednik Grčić prezentirao tu temu. Po njemu ne radi se o nikakvom preustroju, već se radi o administrativnom povezivanju koje nea iza sebe stvaranje novog političkog tijela već grupiranje županija u projektne regije vezano za korištenje kohezijskih fondova EU. Novce EU treba obrazložiti, a puno lakše prolaze projekti koji imaju širi obuhvat. Gradonačelnik je kazao kako je bitno značajno redefiniranje uloge gradova – gradovi su tim prijedlogom nosioci razvoja u smislu četiri velike aglomeracije: Zagreb, Rijeka, Osijek i Split sa svojim okolnim područjem. Upravo ti veći gradovi bi trebali biti nositelji razvoja za svoje područje, rekao je gradonačelnik.

Ivan Bogdanić (HDZ) ja kazao kako je pisanim putem postavio pitanje vezano uz cestu Pehlin-Marinići gdje se poslije svake velike kiše nekoliko kubika slijeva na prometnicu koja ima najveći uspon u gradu. Dobio je odgovor da se to riješi iz prioriteta MO što nije izvodivo, pa je pitao može li se to riješiti iz nekih drugih sredstava. Također Bogdanić je pitao da je iz Novog lista saznao da postoji prijedlog za promjenu naziva MO sv. Nikola, u MO Krnjevo te pitao što gradonačelnik kao član stranke koja je pokrenula tu inicijativu misli o tome. Pitao je sa li smatra da bi o ome Zbor građana trebao dati mišljenje i upozorio da bi promjena mogla izazvati reakcije i događanje naroda.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako se ne sjeća da li je Zbor građana bio sazvan kada se naziv iz Krnjeva promijenio u sv. Nikola. To je problem mjesnog odbora i gradonačelnik se u to neće miješati. Njegova je dužnost da kontrolira zakonitost rada MO. Ako građani smatraju da treba napraviti Zbor građana, neka ga i naprave. Gradonačelnik je kazao kako se toponim Krnjevo nije trebao mijenjati jer toponima sv. Nikola ima svugdje po Hrvatskoj, dok je toponim Krnjevo je vezan isključivo uz Rijeku te dodao da ne očekuje događanja naroda, no ako se i to dogodi i to je tekovina demokracije, rekao je Obersnel.

Danijel Paliska (Hrvatski laburisti – stranka rada) pitao je da li Grad Rijeka planira osnovati lokalnu Riznicu odnosno integrirani financijski sustav budući da je riječ o konceptu koji donosi uštedu i transparentnost, a gradonačelnik je u svojim smjernicama je to naveo da će to uvesti.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako su gotovi svi korisnici proračuna već sada integrirani u bazi podataka. Riznica je objedinjeno upravljanje svih korisnika proračuna. Pokrenute su aktivnosti na uvođenju riznice, stvoreni preduvjeti za korištenje iste vrste baze podataka, a sada se radi na objedinjavanju sustava i uvođenju prave riznice, rekao je gradonačelnik.