Četvrtak, 1. ožujak 2007.

Gradsko vijeće traži od Vlade raspravu o Odluci Grada Rijeke o zaduživanju izdavanjem municipalnih obveznica

Izmjenom Odluke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica, kojom se mijenja iznos izdanja druge i treće tranše, s time da ukupan iznos zaduženja u visini od 180 milijuna kuna ostaje neizmijenjen, Gradsko vijeće uputilo je sa sjednice otvoreni zahtjev da, budući da je ovaj prijedlog Ministarstvo financija već odbilo, o tome raspravlja i Vlada RH. Usvojen je i konačni obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, donesena nova Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti te dana suglasnost KD-u Autotrolej za kreditno zaduženje kojim će se financirati nabavka novih autobusa.

Više informacija