Utorak, 26. siječanj 2010.

Efikasno izdavanje dozvola za gradnju

Postotak riješenosti akata kojima se odobrava gradnja tijekom 2008. i 2009. godine, od kada je taj posao prešao u nadležnost Grada Rijeke, iznosi 94%, što pokazuje izuzetno veliku efikasnost nadležnog odjela. Uspostavljeno je ažurno rješavanje predmeta, a sam postupak se pokreće odmah po zaprimanju zahtjeva pa se akti rješavaju u zakonskom roku.

Više informacija

Utorak, 12. siječanj 2010.

Povećana sredstva za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi

Unatoč ekonomskoj krizi koja se odrazila i na gradski proračun, Grad Rijeka će za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2010. izdvojiti 9.034.500 kuna, što je za 1% više nego protekle godine. Kako je istaknuto na gradonačelnikovom kolegiju, tim će se sredstvima poduprijeti provođenje 120 programa, među kojima i nekoliko novih, s ciljem zadržavanja postignutog standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za Riječane.

Više informacija