Unatoč ekonomskoj krizi koja se odrazila i na gradski proračun, Grad Rijeka će za projekte i programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2010. izdvojiti 9.034.500 kuna, što je za 1% više nego protekle godine. Kako je istaknuto na gradonačelnikovom kolegiju, tim će se sredstvima poduprijeti provođenje 120 programa, među kojima i nekoliko novih, s ciljem zadržavanja postignutog standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za Riječane.

Prema riječima pročelnice Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Ankice Perhat, ove je godine na javni natječaj za financiranje programa, koji Grad provodi iako nema zakonsku obvezu, pristiglo 197 prijedloga programa i projekata. Povjerenstvo je izabralo njih 120, koji su morali udovoljiti kriterijima, između ostaloga da su u skladu sa smjernicama gradonačelnika za razdoblje 2009.-2013. godine, da ustanove ili udruge imaju dovoljno kadrova za provođenje programa i da pružaju usluge građanima Rijeke.

Zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović istaknuo je kako Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave maksimalno ispunjava obveze unapređenja zdravlja i socijalne skrbi Riječana, ali i osigurava viši standard od onog koji propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
“Da država nije zakazala u uvođenju zdravstvenog odgoja ne bi bilo ni potrebe da Grad osigurava sredstva za toliko programa. Država također neprovođenjem daljnje decentralizacije ovlasti i sredstava koči daljnji razvoj zdravstvene zaštite građana. Samo jedan primjer odnosa države predstavlja činjenica da su u ovogodišnjem državnom proračunu za 47% smanjena sredstva za programe ovisnosti i rizičnog ponašanja u osnovnim školama,” kazao je Jovanović, dok je gradonačelnik Vojko Obersnel podsjetio da Grad, bez pomoći države, sufinancira rad Doma za dnevni boravak djece “Tić” i sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.

U sklopu Zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja sa nešto više od milijun kuna podupirat će se 19 programa prevencije ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, s time da će se tijekom godine osigurati i financijska sredstva za MUP-ov program prevencije ovisnosti u osnovnim školama. Što se tiče zdravstvenog odgoja i prosvjećivanje građana, među ostalim programima, i dalje će se financirati tečaj za trudnice i grupe za potporu dojenju, kao i novi program fitnessa za bebe na Bazenima Kantrida. Na gotovo istoj razini kao i prethodne godine podupirat će se programi prevencije i suzbijanja zaraznih i masovnih nezaraznih bolesti, dok su povećana sredstva za programe socijalne zaštite žena, obitelji i beskućnika koja, kad im se pribroje sredstva osigurana za Dom za dnevni boravak djece “Tić”, iznose više od 2,5 milijuna kuna.

Planirano otvaranje novih klubova za starije osobe
Ove će se godine sufinancirati veći broj programa namijenjenih osobama s invaliditetom, među kojima je posebno istaknuto omogućavanje veće mobilnosti s nekoliko kombi-vozila, s time da uz sufinanciranje Grada uskoro nabaviti i kombi-vozilo namijenjeno Udruzi distrofičara. Provodit će se i jedan novi program – projekt profesionalne orijentacije i rehabilitacije osoba s invaliditetom Centaropreme. Kad se govori o zaštiti teško i kronično bolesnih osoba, uz protekle godine uveden projekt palijativne skrbi, putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući – Dijana Ban omogućit će se dodatna zdravstvena njega u kući bolesnika.

S oko 2 milijuna kuna sufinancirat će se deset programa socijalne zaštite osoba starije životne dobi, s time da je nešto više sredstava nego protekle godine osigurano za Udrugu umirovljenika, budući da se planira otvaranje još klubova za starije osobe. Također, podupire se i nastavak vrlo uspješnog projekta Sveučilišta za treću dob. U sklopu socijalne zaštite stradalnika iz rata podupire se 19 udruga. Za četvrtinu su povećana sredstva za zaštitu životinja.

Pročelnica Perhat ujedno je apelirala na dosadašnje partnere – udruge i ustanove da dostave izvještaj o provedenim programima u 2009. godini. Obrazac se nalazi na stranicama Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

17. gradonačelnikov kolegij siječanj 2010.
Iznosi socijalnih pomoći na lanjskoj razini
Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako će se tijekom godine, ukaže li se potreba, podupirati i drugi projekti i programi u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi. Također, razmotrit će se i mogućnost povećanja iznosa za razne oblike socijalnih pomoći građanima Rijeke, odnosno povećanja broja umirovljenika koji mogu dobivati pomoć od Grada. Za sada, iznosi su ostali na istoj razni kao i lani, pa će tako obitelji koje udovoljavaju uvjetima za podstanarinu mjesečno dobivati 750 kuna, a samci 500 kuna, što je otprilike polovica najma. Procijenjeno je da su podstanari su jedna od najugroženijih kategorija stanovnika Rijeke, jer osim te pomoći navedene pomoći ne mogu ostvariti niti jedan drugi oblik subvencije troškova stanovanja. Na istoj razini kao i prethodne godine ostali su iznosi pomoći za podmirenje troškova električne energije te smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača. Kao i proteklih godina, obitelji koje udovoljavaju socijalnim uvjetima dobit će poklon-bon za nabavu opreme novorođenčeta, dok će sve novorođene bebe, kojih je u Rijeci godišnje oko tisuću, dobiti 1.000 kn za nabavku opreme novorođenčeta.

I u 2010. godini nastavit će se s isplatom novčane pomoći za umirovljenike koji imaju mirovinu manju od 1.400 kuna, za što će se ukupno izdvojiti 3,1 milijuna kuna. S obzirom na to da Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb provodi reviziju korisnika pomoći, umirovljenici su pozvani da s potrebnim dokumentima dođu na šaltere pisarnice. Također, planira se da se do kraja godine ispoštuje dogovor s HSU-om, kako bi se idućih božićno-novogodišnjih blagdana najugroženijoj skupini umirovljenika, umjesto poklon-bona, isplatila božićnica.

Ugovori za održavanje javnih površina na četiri godine
Gradonačelnik je usvojio zaključak o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanje javnih površina za četiri grupe radova, koje nisu nikom povjerene, budući da su ponude tvrtki bile veće od sredstava koje su u proračunu bile predviđene za tu svrhu. Ravnatelj Direkcije plana, razvoja i izgradnje Dragan Blažević istaknuo je kako će se ugovori za obavljanje tih poslova sklopiti na četiri godine, tako da tvrtke mogu kvalitetnije planirati nabavku opreme i zapošljavanje nego kad se ugovori sklapaju na jednu godinu, što bi trebalo i utjecati na ponuđenu cijenu usluge.

Prihvaćen je i zaključak prema kojem će se dodatno smanjiti početna cijena zakupnine za skladišta na području Žabice na 1,74 €/m2, budući da za te prostore vlada slabi interes zakupaca. Radi se o skladištima koji se nalaze na prostoru planiranom za izgradnju Autobusnog kolodvora Zapadna Žabica.