Postotak riješenosti akata kojima se odobrava gradnja tijekom 2008. i 2009. godine, od kada je taj posao prešao u nadležnost Grada Rijeke, iznosi 94%, što pokazuje izuzetno veliku efikasnost nadležnog odjela. Uspostavljeno je ažurno rješavanje predmeta, a sam postupak se pokreće odmah po zaprimanju zahtjeva pa se akti rješavaju u zakonskom roku.

Kako je istaknula pročelnica Odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Ljiljana Buljan, na kraju 2008. godine riješeno je 82% ukupnog broja predmeta u radu te je u 2009. godinu preneseno 552 predmeta, dok je tijekom 2009. godine riješeno 2676 predmeta. Na kraju godine broj neriješenih predmeta iznosio je 351, a njihovo rješavanje je u tijeku. U potpunosti su riješeni zaostali predmeti iz 2007. godine, preneseni iz Ureda državne uprave, a neriješeni predmeti iz 2008. godine, njih 40-ak, odnose na složenije predmete.

U 2009. godini, od ukupnog broja riješenih postupaka izdano je i odobreno 206 dozvola za gradnju i 98 uporabnih dozvola. Za usporedbu, u 2008. godini izdano je 182 akata kojima se odobrava gradnja i 182 uporabne dozvole, iz čega proizlazi da je smanjen intenzitet gradnje. Na temelju novog Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, kojim se skraćuje postupak izdavanja rješenja za građenje, podnesena su i riješena samo dva zahtjeva, budući da podnositelji moraju imati u potpunosti gotovu dokumentaciju, pa većina i dalje podnosi zahtjeve u redovnom roku.

Prosječno se mjesečno zaprima 200 novih predmeta, a isti broj se uspijeva riješiti. Mjesečno jedan službenik rješava po 20 predmeta, a trenutno je svaki referent zadužen za 30 do 35 predmeta.

Opravdano povjeravanje poslova lokalnoj upravi
Tijekom 2009. godine uveden je informatički sustav koji građanima omogućen uvid u stanje njihovog zahtjeva putem web stranica Grada Rijeke. Ovaj način komunikacije u potpunosti je prihvaćen od strane građana i stručnih osoba, s time da postoji veći interes primanja obavijesti putem e-mail, nego SMS poruka.

Gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako visoki postotak razriješenosti predmeta na najbolji način pokazuje opravdanos inzistiranja na tome da se poslovi izdavanje akata za građenje iz državne uprave prebace jedinicama lokane samouprave. Taj postotak ne govori samo o dobrom radu službenika, već i o boljoj pripremljenosti podnositelja zahtjeva.

“Koliko god sam zadovoljan rezultatima rada, nisam zadovoljan što smo od državne uprave dobili posao koji nije bio praćen adekvatnim sredstvima, budući da su nadoknađeni troškovi samo za 8 preuzetih djelatnika i to po plaćama iz državne uprave. Kako bi mogli nadoknaditi zaostale predmete, povećali smo broj djelatnika, koji sad imaju nešto višu plaću nego u državnoj upravi,” kazao je Obersnel, napomenuvši kako će se i dalje od Vlade inzistirati da se za poslove izdavanja akata gradnje osiguraju sredstva iz poreza za dohodak, kao što je to slučaj sa školstvom ili vatrogastvom.

18. gradonačelnikov kolegij siječanj 2010.Detaljni plan uređenja za stanove POS-a na Drenovi
Na skoru javnu raspravu upućen je Detaljni plan uređenja višestambenih građevina po programu poticane stanogradnje (POS) na Donjoj Drenovi. Plan se temelji na uvjetima gradnje iz provedenog natječaja za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje četiri zgrade sa 80-ak stanova, koji će biti sagrađeni nedaleko “sveučilišnih” stanova. Jednako kao i objekti izgrađeni za potrebe Sveučilišta, oko novih zgrada bit će što je više moguće sačuvan zeleni pojas, pa je parkiranje predviđeno na rubu prometnica.

Prihvaćeno je izvješće o radu Komisije za ocjenu dokumentacije integralnog procesa rada, koja je protekle godine dala mišljenje za četiri građevine u Starom gradu. Projekti se odnose na izgradnju podzemne garaže Gomila, rekonstrukciju dviju zgrada te izgradnju nove zgrade na Klobučarićevom trgu, čijom bi se realizacijom uvelike pridonijelo uređenju i revitalizaciji Starog grada.

I dalje vlada zanimanje za zakup poslovnih prostora u gradskom vlasništvu
Izvješće o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora u 2009. godini kojima upravlja za Odjel za komunalni sustav pokazalo je kako je kako je zanimanje za poslovne prostore i dalje značajno, budući da je postotak izlicitiranih prostora u odnosu na ukupan broj objavljenih prostora 74 %, što se smatra dosta visokim stupanjem realizacije.

Protekle godine zaključeni su ugovori za 130 poslovnih prostora ukupne površine 11.300 m2, za koje je ugovorena mjesečna zakupnina u iznosu od 89.088,28 €, odnosno 650.340,00 kuna, što čini 8,5 % ukupnog mjesečnog zaduženja zakupnine za sve poslovne prostore na upravljanju Direkcije poslovni objekti.

Pomoć Haitiju i Vukovaru
Odlukom gradonačelnika, Grad Rijeka će Hrvatskom crvenom križu uplatiti 100.000,00 kuna iz sredstava proračunske zalihe za humanitarnu pomoć stradalom stanovništvu Haitia u katastrofalnom potresu 12. siječnja.

Također, Grad Rijeka će se uključiti u akciju ”Solidarnost za Vukovar“ na način da će u 2010. godini stipendirati deset studenata s prebivalištem na području Grada Vukovara, i to tako da će tijekom deset mjeseci studenti biti dotirani s 800 kuna.

U 2010. godini Grad Rijeka će sufinancirati pola radnog vremena defektologa za rad sa djecom oštećena vida u Osnovnoj školi Pećine.

Skip to content