Petak, 5. ožujak 2021.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 30 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 16. ožujka 2021. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Četvrtak, 4. ožujak 2021.

Predstavljeni projekti Riječkog programa lokalnog partnerstva za 2021. godinu

U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke predstavljeno je 6 projekata koji su izabrani putem natječaja, a koji će se realizirat tijekom 2021. godine sklopu Riječkog programa lokalnog partnerstva, inače jednom od četiri postojeća modela participativnog budžetiranja. Projekte su predstavili gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu Grada Rijeke Dragica Fadljević.

Više informacija