Petak, 21. travanj 2006.

Smanjena komunalna naknada za djelatnost garaža

Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Poglavarstva da se za djelatnost javnih garaža smanji komunalna naknada kako bi se time potakla izgradnja novih javnih garažnih prostora i utjecalo na smanjenje cijene parkiranja u gradu. Odlukom Vijeća stavljena je izvan snage Odluka o osnivanju Centra za zaštitu djece “Tić” Rijeka, te je ujedno osnovan Dom za dnevni boravak djece “Tić”, čime je status ove ustanove usklađen sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o ustanovama

Više informacija