Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog Poglavarstva da se za djelatnost javnih garaža smanji komunalna naknada kako bi se time potakla izgradnja novih javnih garažnih prostora i utjecalo na smanjenje cijene parkiranja u gradu. Odlukom Vijeća stavljena je izvan snage Odluka o osnivanju Centra za zaštitu djece “Tić” Rijeka, te je ujedno osnovan Dom za dnevni boravak djece “Tić”, čime je status ove ustanove usklađen sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o ustanovama

Promjene u režimu prometa uvjetovanim izgradnjom cesta A7 i D404

Prihvaćanjem informacije o promjenama u režimu prometa uvjetovanim izgradnjom cesta A7 i D404, Gradsko vijeće je usvojilo i zaključke Poglavarstva kojima se nadležnom Ministarstvu i Hrvatskim cestama upućuje javni poziv da se čvor Orehovica odredi, ne samo kao interregionalni, već i kao lokalni čvor vezan na mrežu gradskih prometnica. Osim toga radi kvalitetnijeg rješavanja cestovne infrastrukture na području Rijeke, zahtijeva se intenziviranje izgradnje južnog traka riječke zaobilaznice i čvora Rujevica, i to uz puno uvažavanje važećih dokumenata prostornog planiranja Grada Rijeke. Gradonačelnik Vojko Obersnel podsjetio je na činjenicu da je čvor Orehovica u svim prostorno-planskim dokumentacijama bio oduvijek predviđen kao čvor za lokalni promet, te naglasio važnost zadržavanja njegove veze s centrom grada i u budućnosti. Bitno je da riječka zaobilaznica, kao brza gradska cesta, ima čim više poprečnih pravaca, kazao je Obersnel, dodavši kako će cesta D403, koja će spajati zonu Torpeda, odnosno zapadnog lučkog terminala s čvorom Škurinje, moći primiti i promet iz Zvonimirove ulice čime će doći do daljnjeg rasterećenja prometa na području grada.

Sklapanje Sporazuma o suradnji Grada Rijeke i kineskog grada Daliana

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Rijeke i Grada Daliana iz Narodne Republike Kine, kojeg će u ime Grada Rijeke potpisati gradonačelnik Vojko Obersnel idućega tjedna, točnije 27. travnja, kada će se u Dalianu održati i Hrvatski dan, Dan Rijeke.

10. sjednica Gradskog vijeća - članovi Poglavarstva

Članovi Poglavarstva

Vijećnici nisu prihvatili prijedlog o osnivanju stalnog stručnog radnog tijela za praćenje ugovaranja, projektiranja, izgradnje i eksploatacije objekata koji se financiraju po modelima javnog-privatnog partnerstva, kojeg su predložili član Gradskog vijeća Željko Glavan (HSLS) i Klub članova vijeća HDZ-a. Osnivanje takvog tijela ocijenjeno je nepotrebnim jer su sve prednosti i mogući rizici takvog načina financiranja vrlo dobro poznati, a u svrhu dodatne kontrole uskoro će biti objavljen natječaj i izabran konzultant za praćenje realizacije projekata javno-privatnog partnerstva, rečeno je u pojašnjenju neprihvaćanja.

Glavni argument koji je vijećnik Glavan istaknuo prilikom obrazlaganja zbog čega je takvo stručno tijelo potrebno osnovati je taj da kada je o novcu riječ nema pitanja povjerenja i nepovjerenja, već je potrebno redovito izvještavati javnost i “polagati račune” o svakoj investiciji. Glavan je naglasio da smatra kako bi članovi Gradskog vijeća trebali redovito biti upoznavani s tijekom realizacije projekata realiziranih po modelu javno-privatnog partnerstva budući da je riječ, kako ističe, o novom načinu financiranja. Takvu je tvrdnju izričito opovrgnuo gradonačelnik Vojko Obersnel iznijevši niz priloga kojima potvrđuje dobru upoznatost s načinima implementacije tog načina financiranja prilikom izgradnje komunalne infrastrukture, između ostalog i zapisnike sastanka iz 2001. godine, kada se već o tome govorilo i na kojima su prisustvovali predstavnici Grada Rijeke. Vrlo dobro znamo koje su prednosti i mogući rizici javno-privatnog partnerstva, a prvi uvjet koji treba biti zadovoljen u tom odnosu jest taj da privatni partner, nikad javni, snosi rizik, naglasio je Obersnel. Napominjući kako petero ljudi koliko je predloženo za sustav stručnog tijela fizički ne bi mogli odraditi taj posao, te budući da je po pravilniku sklapanja javno-privatnog partnerstva potrebno imati stručnog konzultanta, Obersnel je najavio da će ubrzo biti raspisan natječaj za izbor konzultanta koji bi bio zadužen za praćenje realizacije projekata. Dodao je da je Prijedlog vijećnika Glavana i kluba vijećnika HDZ-a bio odbijen iz razloga što izražava nepovjerenje Poglavarstvu.

10. sjednica Gradskog vijeća

Osnovan Dom za dnevni boravak djece “Tić”

Novi koeficijent namjene, vezan za djelatnost usluge parkiranja

U namjeri da potakne izgradnju garažnih građevina te doprinese smanjenju cijene parkiranja u postojećim garažama, Gradsko je vijeće usvojilo izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi, budući da djelatnost usluge parkiranja, a u svezi s tim i propisani koeficijenti namjene, važećom Odlukom o komunalnoj naknadi nisu bili posebno utvrđeni.  Uveden je novi koeficijent namjene, vezan za djelatnost „usluge parkiranja”, koji iznosi 2,46 za javne garaže i 0,25 za otvorena parkirališta. Usvajanjem ovih izmjena očekuje se da će vlasnici javnih garaža na području grada Rijeke, kod utvrđivanja cijene usluge parkiranja uzeti u obzir i navedene izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi, u smislu smanjenja cijena usluga, budući je upravo smanjenje cijena usluga parkiranja bio jedan od osnovnih razloga zbog kojih su iste i predložene.

Dom za dnevni boravak djece “Tić”

Odlukom Gradskog vijeća stavljena je izvan snage Odluka o osnivanju Centra za zaštitu djece “Tić” Rijeka, te je ujedno osnovan Dom za dnevni boravak djece “Tić”. Naime, budući da je nadležno ministarstvo utvrdilo da Odluka o osnivanju Centra za zaštitu djece “Tić” Rijeka nije donesena sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Zakonu o ustanovama “Tić” će se u dogovoru s ministarstvom osnovati kao ustanova socijalne skrbi za pružanje usluge dnevnog boravka djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, ali bez pružanja usluge smještaja korisnicima. Do imenovanja ravnatelja Ustanove sukladno toj Odluci, za privremenog ravnatelja Ustanove imenovana je Tamara Žakula Desnica.