Utorak, 20. srpanj 2010.

Utvrđene cijene produženog i cjelodnevnog boravka u riječkim osnovnim školama

U idućoj školskoj godini 25 riječkih osnovnih škola organizirat će Program produženog i cjelodnevnog boravka za 2122 učenika u 88 skupina. Za svu djecu prvih razreda ta će usluga biti besplatna dok će se za dio troškova rada učitelja koji izvodi program produženog i cjelodnevnog boravka učešće sufinanciranja roditelja kretati u iznosu od 100 do 320 kuna, ovisno o dohotku po članu kućanstva.

Više informacija

Četvrtak, 15. srpanj 2010.

Aktualni sat 13. Sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Vijećnik Josip Rupčić (HDZ) kazao je da je gradonačelnik Bakra, koji je iz redova HDZ-a otvorio više od tisuću radnih mjesta, stoga je postavio gradonačelniku Obersnelu pitanje koliko je radnih mjesta u svom mandatu otvorio Obersnel. Rupčić je ujedno iznio i tvrdnju da Grad Rijeka odbija suradnju sa Vladom RH. Gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio…

Više informacija

Četvrtak, 15. srpanj 2010.

Održana posljednja sjednica Gradskog vijeća prije ljetne stanke

Gradsko vijeće usvojilo je Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po Programu POS-a na Donjoj Drenovi. Prihvaćene su i izmjene i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. te Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka sport d.o.o. za 2009. Na sjednici je donesena odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljskoj suradnji Grada Rijeke i Cetinja (Crna Gora) i zaključak o potpisivanju sporazuma o bratimljenju s kineskim gradom Qingdaoom.

Više informacija

Utorak, 6. srpanj 2010.

Prijedlog plana za izgradnju 80-ak stanova POS-a na Donjoj Drenovi

Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija poslan je prijedlog detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po programu poticane stanogradnje na Donjoj Drenovi, čije je usvajanje preduvjet za izgradnju novih 80 stanova u nastavku tzv. “sveučilišnih stanova”. Usvojeni su i prijedlozi izmjena Programa javnih potreba u sportu te načina provođenja produženog boravka i cjelodnevne nastave u riječkim osnovnim školama.

Više informacija

Četvrtak, 1. srpanj 2010.

Virtualna šetnja Upravnom zgradom bivše rafinerije šećera

Upravna zgrada bivše tvornice Rikard Benčić, najreprezentativniji je objekt kompleksa nekadašnje rafinerije šećera u Rijeci. Kako bi se posjetiteljima omogućio pristup skrivenom umjetničkom i povijesnom blagu koji ova zgrada krije Hrvatski restauratorski zavod izradio je virtualnu šetnju po njenim prostorijama.

Više informacija