Gradskom vijeću s gradonačelnikovog kolegija poslan je prijedlog detaljnog plana uređenja višestambenih građevina po programu poticane stanogradnje na Donjoj Drenovi, čije je usvajanje preduvjet za izgradnju novih 80 stanova u nastavku tzv. “sveučilišnih stanova”. Usvojeni su i prijedlozi izmjena Programa javnih potreba u sportu te načina provođenja produženog boravka i cjelodnevne nastave u riječkim osnovnim školama.

Detaljni plan uređenja višestambenih građevina na Donjoj Drenovi temelji se na uvjetima gradnje iz provedenog natječaja za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje četiri zgrade sa 80-ak stanova. Kako je kazao pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, nove zgrade bit će uklopljene u postojeći zeleni pojas, a njihovom izgradnjom zaokružit će se mogućnost građevinskog područja predviđenog prostornim planom.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako očekuje da će Gradsko vijeće usvojiti odluku, temeljem koje bi se do kraja godine raspisati natječaj za izvođača radova na izgradnji stambenih objekata.
“Realizacijom ovog projekta građanima Rijeke omogućeno je rješavanje stambenog pitanja po cijenama prihvatljivijim od tržišnih, a poduzetnicima se u ovim kriznim vremenima osigurava posao,” kazao je Obersnel, dodavši kako se nastavak izgradnje stanova iz programa POS-a planira na Martinkovcu i Škurinjskom plasu.

Detaljni plan uređenja područja Vodovodne ulice
Gradskom vijeću upućen je i prijedlog dopune odluke o izradi Detaljnog plana uređenja područja Vodovodne ulice. Naime, iako je još 2008. godine donesena odluka o početku izrade ovog plana, Grad Rijeka nije pokrenuo izradu, budući da Konzervatorski odjel u Rijeci nije dostavio potrebnu konzervatorsku podlogu. Prema riječima pročelnika Škunce, Konzervatorski odjel je najavio kako će do kraja tjedna dostaviti podlogu. Gradonačelnik Obersnel istaknuo kako je zbog nepostojanja Detaljnog urbanističkog dokumenta nanesena šteta privatnom investitoru, koji je morao odgoditi izgradnju poslovno-stambenog kompleksa, a zbog neostvarenja prihoda gube i Grad Rijeka, a posljedično i građani Rijeke.

Uspješno poslovanje Rijeka sporta
Usvojeno je izvješće o poslovanju Rijeka sporta, trgovačkog društva u stopostotnom vlasništvu Grada Rijeke za gospodarenje i gradnju objekata sporta i tehničke kulture. U 2009. godini Rijeka sport ostvario je prihod od 59,1 milijuna kuna te dobit u poslovanju u visini od 95 tisuća kuna te povećao vrijednost dugotrajne imovine novim ulaganjima. Kako je kazao direktor Rijeka sporta Zlatan Hreljac, u protekloj godini Rijeka sport je dovršio izgradnju Astronomskog centra Rijeka i Centra Zamet, intenzivno se gradila Atletska dvorana Kantrida, koja je i otvorena u svibnju ove godine, a krajem 2009. godine započeli su i radovi na petoj fazi uređenja Bazena Kantrida, koja uključuje gradnju bazena za skokove u vodu, rekonstrukciju tribina otvorenog plivališta te uređenje šetnice, plažnog pojasa i okoliša.

33. gradonačelnikov kolegij srpanj 2010.

.

Gradonačelnik Obersnel izrazio je zadovoljstvo poslovanjem Rijeka sporta, istaknuvši kako ostvarenje značajnih investicijskih aktivnosti i upravljanje nizom objekata uz sagledavanje financijskog poslovanja trgovačkog društva pokazuje opravdanost njegova osnivanja. Istaknuvši kako tek oko 10% troškova otpada na plaće zaposlenika, a čak 50% odnosi se na materijalno poslovanje, gradonačelnik je kazao kako očekuje da će u narednom periodu, kroz aktiviranje više komercijalnih aktivnosti u objektima kojima gospodari, Rijeka sport ostvariti i veće prihode i na taj način djelomično rasteretiti gradski proračun.

Izmjene Programa javnih potreba u sportu
Gradskom vijeću upućene su izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2010. godinu, donesene sukladno odluci Skupštine Riječkog sportskog saveza, kojim se planirana sredstva smanjuju za 1.056.800 kn te plan sada iznosi 18.515.000,00 kn. U skladu s tom odlukom, izmijenjen je detaljni plan raspodjele financijskih sredstava za treninge i natjecanja sportaša po granama sportova i sportskim udrugama.

Tajnica Riječkog sportskog saveza Verica Mance osvrnula se na medijske natpise o smanjivanju sredstava za školski sport i sport osoba s invaliditetom. Prema njezinim riječima, radi se samo o drugačijem načinu financiranja tih grana sporta, pa će se troškovi, umjesto kroz Program javnih potreba, pokrivati u suradnji sa Savezom školskih sportskih društava grada Rijeke te Športskim savezom osoba s invaliditetom grada Rijeke.

Zamjenik gradonačelnika Željko Jovanović istaknuo je kako ovo smanjenje neće ugroziti sportske aktivnosti u Rijeci, dodavši kako zbog nastojanja grada Rijeke da kroz investiranje u sportske objekte, riječki sportaši imaju bolje uvjete za treniranje nego proteklih godina. Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako zadaća lokalne uprave stvaranje uvjeta za sport kroz izgradnju i osiguravanje redovnog funkcioniranja sportskih objekata, koji su besplatni za korištenje sportskih udruga.

Izmjene načina financiranja produženog boravka i cjelodnevnog rada u osnovnim školama
Usvojen je prijedlog izmjenama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke, kojim je utvrđeno da će od iduće školske godine roditelji, osim troškova prehrane, snositi i dio troškova za rad učitelja koji izvodi program. Naime, zbog gospodarske krize koja je utjecala i na punjenje gradskog proračuna, Grad Rijeka je bio prisiljen smanjiti izdatke za ovaj program, koji je posljednje tri godine bio u potpunosti besplatan za roditelje. Točan iznos sudjelovanja roditelja znat će se nakon odluke Gradskog vijeća o izmjenama i gradonačelnikove odluke o visini troškova roditelja.

Kako je kazala pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Branka Renko-Silov, iako je Grad Rijeka već najavio da će dio troškova programa odsada snositi i roditelji, ne jenjava interes za uključivanje djece u program, koji omogućuje roditeljima da kvalitetno zbrinu dijete, ali i zapošljavanje 80-ak učiteljica i učitelja. Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako će, unatoč ovim izmjenama, čak 50% korisnika i dalje besplatno polaziti program, u što se ubrajaju prvašići te obitelji korisnici socijalnog programa i dječjeg doplatka. Također, ako su sva djeca upisana u program, smanjuje se cijena za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, .

Prihvaćen je zaključak o dodjeli poklon bona učenicima osnovne škole čiji roditelji ispunjavaju uvjet prihoda temeljem Odluke o socijalnoj skrbi za nabavu školskih knjiga za šk.god. 2010./11. Za nabavku knjiga prvog razreda poklon-bon iznosi 500 kuna, od II. do IV. razreda 400 kuna, a od V. do VII. razreda 800 kuna. Grad Rijeka je i prošle godine dodjeljivao poklon-bonove, a kako se udžbenici od prošle školske godine mogu koristiti i ove, Grad Rijeka je u suradnji s osnovnim školama, Crvenim križem Rijeka i tvrtkom ICR d.o.o. Rijeka, organizirao povrat korištenih prošlogodišnjih udžbenika. Tako će učenici i njihovi roditelji, osim poklon-bona koji će se moći ostvariti u nekoliko knjižara, dio školskih knjiga moći preuzeti u skladištu Crvenog križa.

Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2010. godini, prema kojoj će se iz decentraliziranih sredstava države izdvojiti 17,4 milijuna kuna, što je za gotovo 600 tisuća kuna manje nego protekle godine.