Vijećnik Josip Rupčić (HDZ) kazao je da je gradonačelnik Bakra, koji je iz redova HDZ-a otvorio više od tisuću radnih mjesta, stoga je postavio gradonačelniku Obersnelu pitanje koliko je radnih mjesta u svom mandatu otvorio Obersnel. Rupčić je ujedno iznio i tvrdnju da Grad Rijeka odbija suradnju sa Vladom RH.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio da će se potruditi da pribavi informaciju koliko će se Vladinih sredstava uliti u lokalne projekte u Bakru, naglasivši da je u Rijeci u samo dvije tvrtke Policentro i Saipem otvoreno oko 1500 radnih mjesta. Vlada pak nije bila u stanju putem državnih tvrtki niti dovršiti projekt tunela Pećine koji je od državnog interesa, kazao je Obersnel.

Danko Švorinić (Lista za Rijeku) pitao je gradonačelnika hoće li se i na koji način spomen pločom obilježiti mjesta na kojima su stradala dva mladića protekle godine.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da je nakon brojnih građanskih inicijativa odlučeno za rješenje koje predviđa postavljanje ploče na mjestima gdje su mladići stradali, koju ne bi zvao „spomen ploča“ nego znakom čije se rješenje traži putem natječaja, a na kojem će pisati rečenica koja bi trebala ukazati na bezumno i ničim opravdano nasilje, a koja glasi: „Hrabrost je i odabrati nenasilje“.

Srđan Srdoč (IDS) postavio je pitanje u vezi Vladinog jamstva za kandidaturu za Mediteranske igre.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da grad domaćin mora imati suglasnost Nacionalnog olimpijskog odbora i jamstvo Vlade kojim se jamči da će se Igre održati u tom terminu i odredištu. „Suglasnost nismo dobili, pa je dokumentacija predana bez njega. U međuvremenu je stigao dopis državnog tajnika u kojem piše da Vlada nije spremna dati jamstvo niti sudjelovati u financiranju izgradnje dijela Kampusa koji bi poslužio za smještaj sportaša. Nastojat ćemo dobiti to jamstvo do 3. prosinca kada nam u posjet stiže Tehnička komisija MOK-a Mediteranskih igara, ukoliko ne uspijemo odustat ćemo od kandidature“, rekao je Obersnel.

Denis Pešut (Lista za Rijeku) pitao je hoće li privatizacija kontejnerskog terminala uvjetovati prijevoz velikih kontejnera preko Rive, budući da po njemu oni ne mogu prolaziti željezničkim tunelom na Pećinama.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da nije riječ o privatizaciji kontejnerskog terminala već tvrtke Vrata Jadrana koja ima koncesiju na terminalu. U izradi je prometna studija koja bi trebala dati odgovor na koji će način Rijeka biti spojena na novu prugu prema zagrebu, a što se tiče pruge koja ide preko Rive, Obersnel je kazao kako očekuje da će se ona prestati koristiti za terete.

Oskar Skerbec (IDS) je pitao u kakvom su stanju plaže u Rijeci
Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da je more na riječkim plažama izvrsne kakvoće, osim na jednom dijelu kantride gdje je dobre kakvoće. Što se tiče ponude na plažama, ona nije u potpunosti zadovoljavajuća i onakva je kakvu je proizvelo tržište ponude i potražnje.

Ivan Bogdanić (HDZ) postavio je pitanje hoće li se u sklopu radova na prometnici ispred OŠ Pehlin postaviti i semafor.
Gradonačelnik Vojko Obersnelje odgovorio da se svi radovi izvode tako da predviđaju ugradnju instalacija semafora, ali da ne zna hoće li on biti postavljen do početka školske godine.

Hrvoje Burić (HDZ) pitao je tko će odgovarati za štetu nastalu neplaćanjem zakupa za poslovni prostor na Bazenima Kantrida i je li istina da se zakupniku pogodovalo neaktiviranje položenih mjenica jer je nećak gradonačelnika.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da nema ni brata niti sestre pa tako niti nećaka. „Zakupac je neredovito plaćao zakupninu, ali je ipak povremeno plaćao pa zato nisu aktivirane mjenice. Ovo na žalost nije prvi slučaj niti posljednji, problem je u zakonu i sve dok vlasnik ne bude osobno odgovarao za poslovanje tvrtke, a ne tvrtka kao do sada, stvari se neće uspješno rješavati nikakvim mjenicama“, rekao je Obersnel.

Sandra Krpan (SDP) postavila je pitanje zašto kasni dogradnja OŠ Srdoči.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da se Grad s potpunom dokumentacijom javio na natječaj Svjetske banke kako bi se dogradnjom škole postiglo da ona radi u jednoj smjeni. Postupak nabave vodi ministarstvo koje je raspisalo i poništilo dva natječaja. Upućen je čitav niz zahtjeva za očitovanje hoće li se projekt za koji Grad ima predviđenih 13 mil. kuna nastaviti, no odgovora nema. Novinari koji su postavljali isto pitanje dobili su neslužbeno informaciju da se projekt neće nastaviti jer su sredstva u iznosu 3,5 milijuna kuna kojima je raspolagalo ministarstvo potrošena.

Tomislava Zečević-Pedić (HDZ) pitala je što je s područjem Kostabele
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da je bilo pu no interesenata, no GUP-om je tu predviđena turistička djelatnost, a ne gradnja luksuznih vila, a problem je i u tome što se radi o zaštićenom obalnom pojasu gdje se ne dozvoljava izgradnja objekta onolikog kapaciteta koji bi se investitoru isplatio. Ipak se još pregovara s nekoliko investitora i ukoliko se postignu dogovori krajem rujna bi se mogao objaviti novi natječaj, rekao je gradonačelnik.

Tea Čaljkušić Mance (HDZ) pitala je zašto se na reviziju projekta Autobusnog kolodvora ove godine troši 6,8 mil. kuna te koliko će sve skupa na kraju koštati.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da je do sada s novcem koji je prije tri godine doznačen HŽ-u ukupno utrošeno oko 60 mil. kuna. Što se tiče tih 6,8 mil. kuna ta se sredstva odnose na reviziju i dovršenje izvedbenog i glavnog projekta koji bi trebali biti gotovi na jesen kada će se ishoditi i građevna dozvola. Problem ponovno radi HŽ koji odbija potpisati konačni ugovor tvrdeći da su nekretnine koje su prodali premalo procijenjene pa je Grad zatražio da se sudski upiše vlasništvo.

Nikola Ivaniš (PGS) je kazao da se već 20 godina govori o vraćanju riječkog dvoglavog orla na Gradsku uru pa je tim povodom pitao gradonačelnika postoji li konkretni projekt ili plan za postavljanje replike orla.
Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio da ima i drugih prioriteta od toga. No ipak se pitalo mišljenje konzervatora i statičara koji su potvrdili da bi replika skulpture izrađena novim tehnologijama od lakšeg metala od onog od kojeg je bila izvorno napravljena mogla biti postavljena na kupolu. Napravit će se troškovnik i idejni projekt pa će se o njemu eventualno raspravljati prilikom izrade proračuna za narednu godinu, kazao je Obersnel.