Četvrtak, 28. studeni 2002.

Novi način donošenja Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Rijeke

Javna priznanja Grada Rijeke (Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, Godišnja nagrada Grada Rijeke, Počasni građanin, Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke”) dodijeljivat će se na drugačiji način od dosadašnjeg – sada će kandidate za nagrade predlagati Odbor za javna priznanja Grada Rijeke, kojeg imenuje Gradsko vijeće na razdoblje od jedne godine. Gradski vijećnici donijeli su…

Više informacija

Ponedjeljak, 11. studeni 2002.

Grad Rijeka izradio projekt planiranja energetskih potreba

U suradnji s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i Energetskim institutom “Hrvoje Požar” iz Zagreba, Grad Rijeka je prvi grad u Hrvatskoj koji je izradio studiju energetskih potreba na svom području, te započeo na planiranju efikasnog korištenja energijom.

Više informacija

Nedjelja, 10. studeni 2002.

GIS tehnologija i njezina primjena u lokalnoj samoupravi

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel naglasio je važnost primjene GIS tehnologije u daljnjem razvoju grada Rijeke na seminaru koji je održan u srijedu 27. studenoga u Gradskoj vijećnici na temu “GIS tehnologija i njezina primjena u lokalnoj samoupravi”.

Više informacija