U suradnji s Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i Energetskim institutom “Hrvoje Požar” iz Zagreba, Grad Rijeka je prvi grad u Hrvatskoj koji je izradio studiju energetskih potreba na svom području, te započeo na planiranju efikasnog korištenja energijom.

Početkom godine, Grad Rijeka započeo je suradnju s USAID-om, odnosno njihovim partnerima američkom tvrtkom za pitanja energetike “Nexant” i Energetskim institutom “Hrvoje Požar” na izradi projekta planiranja energetike na području Grada Rijeke. Naime, novim Zakonom o energiji i u skladu sa u Saboru prihvaćenom Strategijom razvoja energetike, lokalne jedinice vlasti dobile su obvezu da planiraju potrošnju i razvoj energetike na svom području.

Prema riječima Hrvoja Petrića, savjetnika u Energetskom institutu “Hrvoje Požar”, prvi dio ovog projekta uključio je izradu studije o potrošenoj i proizvedenoj energiji u Rijeci. Na temelju te studije,izrađene su potom prognoze kako će se potrošnja energije u objektima koji su u vlasništvu Grada Rijeke dalje razvijati, na koji se način može smanjiti ta potrošnja, te koji se obnovljivi izvori energije mogu iskoristiti u Rijeci.

U drugoj fazi projekta izradit će se plan financiranja energije u objektima Grada Rijeke, odnosno u gradskom će se proračunu unaprijed predvidjeti koliko će novaca biti potrebno utrošiti za energiju u gradskim vrtićima, školama, muzejima…

Grad Rijeka izabran je za pilot projekt u Hrvatskoj, na kojem će se izraditi model za novo funkcioniranje korištenja energije, a taj bi projekt trebao biti dovršen početkom iduće godine. Studiji o energiji Grada Rijeke prethodila je studija o korištenju energije u čitavoj Primorsko-goranskoj županiji.