Grad Rijeka objavljuje listu korisnika donacija po Javnom pozivu za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama na području grada Rijeke.

Javni poziv raspisan je 11. ožujka 2024. godine, dok su prijavitelji imali mogućnost podnošenja prijava u roku 60 dana ili do iskorištenja sredstava. Sredstva za realizaciju mjera iz Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu u iznosu od 50.000,00 eura. Danom 27. ožujka 2024. godine Javni poziv je privremeno zatvoren jer su pristigle prijave dosegle predviđena sredstva.

Ukupno je po Javnom pozivu pristiglo 13 prijava. Na sjednicama Povjerenstva za ocjenu prijava zaprimljenih prema Javnom pozivu koje su održane 2. i 5. travnja 2024. godine utvrđeno je da 11 od 13 prijava zadovoljava uvjete propisane Javnim pozivom, dok 2 prijave nisu zadovoljile propisane uvjete.

S prijaviteljem koji na temelju zaključka gradonačelnika Grada Rijeke ostvari pravo na donaciju, sklopit će se Ugovor o sufinanciranju krovnih fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama na području grada Rijeke.

Cilj provedbe je dodjela nepovratnih sredstava građanima grada Rijeke za troškove izgradnje krovnih fotonaponskih elektrana na području grada Rijeke u 2024. godini koji uključuju nabavu svog potrebnog materijala, opreme i radova na ugradnji novog sustava krovne fotonaponske elektrane za proizvodnju energije za vlastitu potrošnju maksimalne snage do 10 kW, u postojećim obiteljskim kućama, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji, odnosno izrađenom glavnom elektrotehničkom projektu te ishođenoj Obavijesti o mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom.