Na generalnoj skupštini Mreže udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Europe (NALAS) i pokretanju Sporazuma gradonačelnika za energiju i klimu jugoistočne Europe, koja se 18. i 19. travnja održava u Baru u Crnoj Gori, Grad Rijeku i Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj predstavlja riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Statutarna sjednica Generalne skupštine NALAS-a održana je prvog dana susreta u Baru, obilježavajući 20. godišnjicu NALAS-a i ističući njegovu trajnu predanost poticanju učinkovite lokalne uprave i održivog razvoja u jugoistočnoj Europi.

Uvodno su se obratili potpredsjednika Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe Bernd Vöhringer, predsjednik NALAS-a Ergun Türan i ministar javne uprave Crne Gore Marash Dukaj. Potpredsjednik Kongresa Bernd Vöhringer istaknuo je kako je 2024. godina obljetnica, kada se  obilježava 20 godina NALAS-a, 75 godina Vijeća Europe, 30 godina Kongresa i 10 godina inicijative Kongresa „Pomlađivanje politike“. Naglasio je da su pouzdani partneri poput NALAS-a temeljni za rješavanje trenutnih izazova, a Kongres je voljan dodatno podržati lokalne vlasti i njihova udruženja na putu prema članstvu u EU.

Generalna skupstina NALAS-a u Baru

U mandatu 2024.-2025. godine NALAS će voditi gradonačelnik Bara Dušan Raičević

Skupština je prihvatila Sporazum gradonačelnika za energetsku i klimu jugoistočne Europe, ponovno potvrđujući predanost NALAS-a održivom urbanom razvoju i klimatskim akcijama te poticanju suradnje među lokalnim vlastima. Prihvaćanjem sporazuma Skupština je prepoznala lokalne samouprave kao glavne aktere u borbi s izazovima koje donose klimatske promjene. Inicijativa se naslanja na europsku inicijativu, Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, koju je pokrenula Europska komisija s ciljem uključivanja i pružanja podrške gradonačelnicima u postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije.

Posebnom svečanošću obilježeno je dva desetljeća NALAS-ove utjecajne prisutnosti u regiji te održana inauguracija novog predsjednika NALAS-a. U mandatu 2024.-2025. godine NALAS će voditi gradonačelnik Bara Dušan Raičević, dok će gradonačelnik Rijeke Marko Filipović u idućem mandatu obnašati funkciju prvog potpredsjednika Mreže.

Novi predsjednik Raičević naglasio je svoju predanost osnivanju Ureda Sporazuma gradonačelnika za jugoistočnu Europu. Ovaj ured ima za cilj podržati općine u razvoju i provedbi akcijskih planova za smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Generalna skupstina NALAS-a u Baru Tijekom drugog dana susreta, gradonačelnik Filipović sudjelovao je u panelu „Sporazum gradonačelnika u energetici i klimi – Vizija za jugoistočnu Europu“. Tijekom panela predstavljeni su rezultati projekta „EU4ET Covenant of Mayors in the Western Balkans and Türkiye“, tijekom kojeg je prikupljeno opsežno iskustvo u razvoju i provedbi Akcijskih planova za održivu energiju i klimu (SECAP). Pored gradonačelnika Filipovića, na panelu je sudjelovao i predsjednik Skupštine Grada Zagreba Joško Klisović.

Grad Rijeka je, kao jedan od prvih gradova u Hrvatskoj, od 2009. godine potpisnik Sporazuma gradonačelnika, a od 2019. godine i nove inicijative, Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene za Grad Rijeku (SECAP) prvi put je usvojen od strane Gradskog vijeća 2010. godine, predstavljajući ključni dokument s mjerama ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Posljednje izvješće o ostvarivanju mjera pokazuje kako Grad Rijeka zajedno s poslovnim sektorom i stanovnicima grada svojim aktivnostima u području ublažavanja klimatskih promjena te prilagodbom na učinke istih, postepeno ostvaruje planirane rezultate, budući da se od bazne 2008. do 2022. godine emisije CO2 smanjile za 24 %.