Izvješće o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP Grada Rijeke, usvojeno na gradonačelnikovom kolegiju, pokazuje nastavak pada emisija CO2, što je jedan od pokazatelja uspješnosti aktivnosti u području ublažavanja klimatskih promjena te prilagodbe na njihove učinke.

Kako je istaknuto na 59. gradonačelnikovom kolegiju, Gradsko vijeće je u veljači 2019. godine donijelo Odluku o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i obvezalo se da će smanjiti emisije CO2 za najmanje 40 % do 2030. godine učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije te povećati svoju otpornost prilagođavanjem posljedicama klimatskih promjena.

Temeljem Sporazuma, izrađen je Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena Grada Rijeke – Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) usvojen u prosincu 2020. godine. Ovaj ključni dokument uključuje 42 mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama koje će se provesti do 2030. godine radi postizanja ciljeva, zajedno s vremenskim okvirima i dodijeljenim odgovornostima. Od ukupnog broja, 24 mjere odnose se na ublažavanja učinaka klimatskih promjena, 16 na prilagodbu klimatskim promjenama i 2 na energetsko siromaštvo. Provedba istih rezultirati će smanjenjem emisija CO2 u sektorima zgradarstva, cestovnog prometa i javne rasvjete u 2030. godini od 47,32% u odnosu na referentnu godinu 2008. čime se zadovoljava cilj od 40 % prema Sporazumu gradonačelnika.

Usporedba referentnog i kontrolnog inventara emisija CO2

Usporedba referentnog i kontrolnog inventara emisija CO2

Sporazum nameće i obvezu obveznog izvještavanja o napretku provođenja mjera te je stoga pripremljeno izvješće, koje sadrži analizu provedenih mjera za ublažavanja učinaka klimatskih promjena u razdoblju od 2018. – 2022. godine na području grada Rijeke te kontrolni inventar emisija CO2 za 2022. godinu s usporedbom s baznom godinom.

Do kraja 2022. godine sveukupno je provedeno 19 mjera, čijom realizacijom je došlo do smanjenja emisije CO2 na području grada.

Ukupno gledajući, cijeli inventar emisija na području grada Rijeke je u 2022. godini nastavio s padom emisija CO2. U odnosu na posljednji kontrolni inventar iz 2018. godine, emisije su se smanjile za 43.939 tCO2 dok su se u usporedbi s baznim inventarom iz 2008 smanjile za 91.353 tCO2, odnosno za 24 %. Važno je napomenuti da se u odnosu na baznu godinu povećala kvadratura u sektoru zgradarstva kao i broj vozila u prometu, ali je potrošnja ekonomičnije i energetski efikasnija. Time se pokazuje kako Grad Rijeka zajedno s poslovnim sektorom i stanovnicima grada svojim aktivnostima u području ublažavanja klimatskih promjena te prilagodbom na učinke istih, postepeno ostvaruje rezultate planirane Akcijskim planom energetski i klimatski održivog razvitka SECAP.