Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 5. ožujka 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana, posebice stanovnika Rijeke i Aglomeracije HR RI,  koju osim Rijeke čini područje gradova Bakra, Kastva, Kraljevice i Opatije te općina Viškovo, Čavle, Jelenje, Kostrena, Klana, Matulji, Lovran i Omišalj, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Izvješće sadrži i stanje kvalitete zraka te ocjenu provedenih mjera

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama na području grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. godine na sjednici 11. lipnja 2019. godine.

Zakonom o zaštiti zraka propisano je da je Grad Rijeka dužan izraditi Izvješće provedbe Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022.. Izrađivač Nacrta prijedloga Izvješća: DVOKUT ECRO d.o.o., Trnjanska 37,10 000  Zagreb.

Izvješće sadrži:

  • stanje kvalitete zraka: područja i razine onečišćenosti, trajanje određenih znakovitih razina onečišćenosti, opće informacije o području, vrste i ocjene onečišćivanja, porijeklo onečišćenosti, analiza čimbenika koji su uzrokovali onečišćenost zraka, pojedinosti o poduzetim mjerama i projektima za poboljšanje kvalitete zraka
  • ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti
  • ostvarivanje mjera iz Plana i drugih dokumenata zaštite kvalitete zraka
  • provedbu obveza iz međunarodnih ugovora iz područja zaštite zraka
  • podatke o korištenju financijskih sredstava za zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka i
  • prijedlog izmjena i dopuna postojećih dokumenata te druge podatke od značenja za zaštitu kvalitete zraka.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanjima, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedeni nacrt prijedloga Izvješća i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi Izvješće u konačnici bilo što kvalitetnije formirano.