Subota, 31. listopad 2015.

Pomorsku baštinu predstaviti kroz Muzej mora

U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, u Vijećnici Općine Lovran jučer je održana tematska radionica “Integrirani projekt prezentacije pomorsko-ribarske tradicije”. Radi se o petoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

Više informacija

Petak, 30. listopad 2015.

Radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na Području MO Pehlin

U ponedjeljak, 2. studenoga 2015. godine započet će radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području mjesnog odbora Pehlin kojima će biti obuhvaćena gradnja 1.425 metara kanalizacije te rekonstrukcija i gradnja 1.140 metara vodovoda za 45 građevina u ulicama Pehlin, Minakovo, Blažićevo B i Hosti. Završetak radova predviđen je u srpnju 2016. godine.

Više informacija

Petak, 30. listopad 2015.

Nova autobusna linija KBC

KD Autotrolej obavještava sve korisnike javnog gradskog prijevoza, kako od subote, 31. 10.2015. godine, započinje sa prometovanjem nova autobusna linija KBC Sušak – KBC Rijeka.

Više informacija

Petak, 30. listopad 2015.

Radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području MO Pehlin

U ponedjeljak, 2. studenoga 2015. godine započet će radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području mjesnog odbora Pehlin, kojima će biti obuhvaćena gradnja 1.425 metara kanalizacije te rekonstrukcija i gradnja 1.140 metara vodovoda za 45 građevina u ulicama Pehlin, Minakovo, Blažićevo B i Hosti. Završetak radova predviđen je u srpnju 2016. godine.

Više informacija

Petak, 30. listopad 2015.

Radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na Području MO Pehlin

U ponedjeljak, 2. studenoga 2015. godine započet će radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području mjesnog odbora Pehlin kojima će biti obuhvaćena gradnja 1.425 metara kanalizacije te rekonstrukcija i gradnja 1.140 metara vodovoda za 45 građevina u ulicama Pehlin, Minakovo, Blažićevo B i Hosti. Završetak radova predviđen je u srpnju 2016. godine.

Više informacija

Četvrtak, 29. listopad 2015.

Kako dobiti sredstva za promociju riječke industrijske baštine?

U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, predstavnici Grada Rijeke održali su radni sastanak s Udrugom za promociju i zaštitu riječke industrijske baštine Pro Torpedo. Tema susreta bilo je definiranje projekta posvećenog industrijskoj baštini, posebice lansirnoj rampi torpeda i zanimljivostima u Ulici Milutina Barača, koji bi odgovarao smjernicama financiranja iz EU fondova putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

Više informacija

Srijeda, 28. listopad 2015.

Tematska radionica “Kulturna baština u funkciji razvoja turizma”

U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, u Vijećnici Grada Kastva jučer je održana tematska radionica “Kulturna baština u funkciji razvoja turizma”. Radi se o četvrtoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

Više informacija

Utorak, 27. listopad 2015.

Tematska radionica “Integracija ranjivih skupina u društvo”

U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, u Vijećnici Općine Viškovo jučer je održana tematska radionica “Integracija ranjivih skupina u društvo”. Radi se o trećoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

Više informacija

Petak, 23. listopad 2015.

Tematska radionica “Napredna poslovna infrastruktura”

U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, u Vijećnici Općine Klana jučer je održana tematska radionica “Napredna poslovna infrastruktura”. Radi se o drugoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

Više informacija

Četvrtak, 22. listopad 2015.

Modernizacija i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja

U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2015.- 2020., predstavnici Grada Rijeke održali su sastanak s pročelnicom Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ-a Editom Stilin sa suradnicima, sa ciljem stvaranje partnerstva na projektima modernizacije i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja.

Više informacija