U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, predstavnici Grada Rijeke održali su radni sastanak s Udrugom za promociju i zaštitu riječke industrijske baštine Pro Torpedo. Tema susreta bilo je definiranje projekta posvećenog industrijskoj baštini, posebice lansirnoj rampi torpeda i zanimljivostima u Ulici Milutina Barača, koji bi odgovarao smjernicama financiranja iz EU fondova putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

Na sastanku su bili prisutni koordinatorica izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka dr.sc. Nataša Zrilić, predstavnici Odjela za kulturu – pročelnik Ivan Šarar i ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Nikolina Radić Štivić te predstavnik udruge Pro Torpedo Miljenko Smokvina. Radilo se o svojevrsnom nastavku dviju radionica koje se trenutno odvijaju s ciljem definiranja projekata koji će postati dio Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka, s time da se o temi revitalizacije zapuštenih urbanih zona raspravljalo prošlog tjedna u Čavlima, dok je kulturna baština u funkciji razvoja turizma bila tema radionice održane ovog tjedna u Kastvu.

Naime, obnova i promocija industrijske baštine putem ITU mehanizma može se financirati unutar dvaju specifičnih ciljeva, odnosno tretirati kao revitalizacija zapuštenih urbanih zona, točnije industrijskih i vojnih objekata, te kulturna baština u funkciji razvoja turizma.

Kako bi se neki objekt industrijske baštine mogao obnoviti putem sredstava ITU-mehanizma potrebno je da vlasnik bude jedinica lokalne samouprave, što nažalost nije slučaj s lansirnom rampom, zaštićenim spomenikom kulture, koja je u vlasništvu Lučke uprave Rijeka. Slično je i s ostalim objektima u bivšoj Industrijskoj ulici – hotelu Emigranti ili svjetioniku Mlaka.

Stoga je predloženo da udruga Pro Torpedo, koju čine stručnjaci i entuzijasti posvećeni temi industrijske baštine, predloži projekt turističke promocije industrijske baštine koji bi se mogao financirati putem sredstava osiguranih za stavljanje kulturne baštine u funkciju razvoja turizma. Tako bi se na turističkom itineraru s temom industrijske baštine mogli pronaći i objekti koji nisu u vlasništvu Grada Rijeke ili nekog drugog grada ili općine, člana Urbane aglomeracije Rijeka. Na taj način mogla bi se dobiti sredstva za promociju industrijske baštine, u čemu je u proteklih desetak godina udruga Pro Torpedo mnogo učinila, od senzibiliziranja javnosti za vrijednosti riječke industrijske baštine preko organiziranja niza konferencija o industrijskoj baštini do izdavanja panoramske karte i kratkog vodiča “Riječka industrijska baština”.

Pročelnik Šarar još jednom je naglasio mogućnost da se projekti vezani uz kulturnu baštinu financiraju iz više europskih fondova. Naime, putem ITU mehanizma za revitalizaciju zapuštenih urbanih područja Urbana aglomeracija Rijeka, bude li izabrana, moći će koristiti oko 20 milijuna eura, za stavljanje kulturne baštine u funkciju razvoja turizma oko 8,3 milijuna eura, no puno je više sredstava, čak 85 milijuna eura u razdoblju do 2020. godine, osigurano iz strukturnih fondova Europske unije. Natječaj za korištenje dijela tih sredstava, naglasio je Šarar, trebao bi biti objavljen ovih dana, a putem njega bi se također mogao financirati projekt promocije riječke industrijske baštine.
(S.R.L.)