U sklopu izrade Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje od 2015. do 2020. godine, u Vijećnici Grada Kastva jučer je održana tematska radionica “Kulturna baština u funkciji razvoja turizma”. Radi se o četvrtoj od niza radionica čiji je cilj s različitih stručnih stanovišta preispitati mogućnosti razvoja pojedinih projekata, koji će postati sastavni dio Nacrta Strategije.

Sudionike rasprave pozdravio je gradonačelnik Kastva Ivica Lukanović, dok je informacije o aktivnostima vezanim uz Urbanu aglomeraciju Rijeka, mogućnosti korištenja sredstava iz EU-fondova putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) te prijedlog projekata vezanih za razvoj iznijela koordinatorica izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka dr.sc. Nataša Zrilić.

Putem ITU mehanizma sredstva EU se mogu koristiti za obnovu i rekonstrukciju lokacija kulturne baštine i izgradnju povezane infrastrukture, kao i poboljšanje usluga koje se pružaju na lokacijama kulturne baštine i stvaranje novih usluga koje će doprinijeti turističkom razvoju. Također, sredstva se mogu uložiti i druge aktivnosti povezane s kulturnom baštinom, od dokumentacije i turističkih proizvoda do promocije i edukacije.

Pored predstavnika javne uprave, na radionici su sudjelovali i predstavnici turističkih zajednica gradova i općina – članova Urbane aglomeracije Rijeka, znanstvenici i stručnjaci iz područja obnove kulturne baštine i turizma, kao i poduzetnici koji već imaju iskustva u stavljanju kulturne baštine u funkciju turističkog proizvoda.

Iako su članice Urbane aglomeracije predložile velik broj projekata koji povezuju kulturnu baštinu i turizam, s obzirom na to da će iz ITU mehanizma za kulturnu baštinu u funkciji razvoja turizma biti na raspolaganju relativno ograničena sredstva od 8,3 milijuna eura, zaključeno je kako će sredstva najbolje biti oplođena kroz projekte oživljavanja i promocije kulturne baštine kroz turizam, dok bi se za projekte obnove kao financijski najzahtjevnije sredstva mogla povući iz drugih fondova slične namjene za koje će natječaji uskoro biti otvoreni. Ipak, stručnjaci koji se bave kulturnom baštinom, od znanstvenika do konzervatora, upozorili su na važnost održivog gospodarenja kulturnom baštinom, koja ne smije biti uništena zbog komercijalnih interesa. Stoga je zaključeno kako je kod osmišljavanja turističkog proizvoda vezanog uz kulturnu baštinu važna stalna suradnja javne uprave, stručnjaka i turističkih djelatnika, ali i da je od presudne važnosti ponuditi povijesno utemeljenu i kroz turistički proizvod kvalitetno interpretiranu priču.

Kako je za dobivanje sredstava iz ITU mehanizma važno ponuditi integrirane projekte, dakle projekte koji imaju povezujući faktor više općina i gradova – članova Urbane aglomeracije, izdvojena su četiri projekta, dok će ostali projekti nakon detaljne analize pokušati uklopiti u ta četiri i na neki ih način osnažiti.

Projekti koji nose integrirajući faktor odnose se na oživljavanje srednjevjekovnih kaštela i bedema u Kastvu, Klani, Čavlima, Rijeci, Kraljevici, Mošćeničkoj Dragi, Mošćenicama i Brseču. Također, sudionici radionice su se založili za jedinstvenu turističku promociju i daljnju nadogradnju karnevalske tradicije kvarnerskog kraja. Zaključeno je kako povezujući faktor sadrži i projekt uređenja parkova, šetnica i plaža, koji valja valorizirati, a time i očuvati kao postojeću baštinu, kako bi i u budućnosti mogao i dalje biti vrijedan turistički proizvod.

Ostali projekti koje će radna skupina sagledati kao mogući konačni popis projekata koji će se prezentirati tijelima Urbane aglomeracije odnose se na prezentaciju nematerijalne pomorsko-brodograđevno-ribarske tradicije. Iako je bilo rasprave i o valorizaciji industrijske baštine Rijeke i okolice, predloženo je kako bi se takav projekt mogao predložiti za financiranje iz sredstava namijenjenih revitalizaciji zapuštenih urbanih područja, a o čemu će se raspravljati na dodatnoj radionici.

Odlukom ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branka Grčića početkom listopada ustrojena je urbana aglomeracija Rijeka koju uz Grad Rijeku čine i gradovi Kastav, Kraljevica te Opatija i općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga te Viškovo. Urbana aglomeracija je formirana s ciljem učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, a ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava iz fondova EU.

Radionice okupljaju predstavnike gradova i općina – članova Urbane aglomeracije RijekaU prosincu 2015. godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisat će natječaj za izbor četiri grada koji će do 2020. godine moći koristiti EU-sredstva putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Kriterij odabira gradova za korištenje ITU-mehanizma bit će vezani sa pripremljenosti Strategija urbanih područja do razine analize stanja putem prikupljenih podataka uz obveznu izradu baze projekata/programa, te dokaze o pokrenutoj Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš.

Za ITU mehanizam planirano je 345.351.269 EUR, a koji iznos je najvećim dijelom predviđen iz Europskog fonda za regionalni razvoj (73,36%), dok je iz Kohezijskog fonda planirano 14,48% i iz Europskog socijalnog fonda 12,16%.

(S.R.L.)