Javna priznanja Grada Rijeke (Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, Godišnja nagrada Grada Rijeke, Počasni građanin, Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke”) dodijeljivat će se na drugačiji način od dosadašnjeg – sada će kandidate za nagrade predlagati Odbor za javna priznanja Grada Rijeke, kojeg imenuje Gradsko vijeće na razdoblje od jedne godine.

Gradski vijećnici donijeli su odluku i o promjeni imena i izmjeni statuta dosadašnje ustanove Moderna galerija Rijeka – muzej moderne i suvremene umjetnosti u – Muzej moderne i suvremene umjetnosti.

Prihvaćen je Detaljni plan o uređenju središta područja Drenova, koji se odnosi na uređenje dijela Donje Drenove.
Pročelnica Ureda grada Ksenija Linić, na prijedlog riječkog gradonačelnika, predložena je za članicu novooformljenog saborskog Odbora za lokalnu i područnu samoupravu.