Za koja se priznanja mogu podnijeti prijedlozi?

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2024. godini mogu se podnijeti za dodjelu:

 • Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
  Nagrada se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke. Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
 • Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke”
  Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” se dodjeljuje za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života.
 • Godišnje nagrade Grada Rijeke
  Godišnja nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Tko može podnositi prijedloge?

Prijedloge za dodjelu Javnih priznanja Grada Rijeke mogu podnositi:

 • građani Grada Rijeke,
 • domaće pravne osobe i
 • gradonačelnik Grada Rijeke.

Kako se podnose prijedlozi?

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku na Obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2024. godini i moraju sadržavati iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja te odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Tko donosi odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke?

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

Do kada se i gdje mogu podnositi prijedlozi?

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke” ili putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, do četvrtka, 29. veljače 2024. godine.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Uredu Grada, Korzo 16, putem telefona broj 209-524 te elektroničke pošte na adresi ured-grada@rijeka.hr.