Na 79. gradonačelnikovom kolegiju, održanom 3. lipnja, gradonačelnik Marko Filipović pozitivno se očitovao na prijedloge Odbora za javna priznanja  o dobitnicima javnih priznanja Grada Rijeke za 2024. godinu.

Nakon provedenog javnog poziva, Odbor za javna priznanja raspravljao je o 15 pravovaljano pristiglih prijedloga te gradonačelniku predložio da se u 2024. godini dodijeli osam javnih priznanja Grada Rijeke.

Za dobitnika Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2024. godini predložen kapetan Berislav Vranić

Za dobitnika Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2024. godini predložen je kapetan Berislav Vranić za iznimna profesionalna postignuća i promoviranje pomorske profesije u svjetskim razmjerima. Cijeli svoj radni vijek kapetan Berislav Vranić je proveo na poslovima koji su vezani uz more, brodove i pomorstvo. Nakon dugogodišnjeg kontinuiranog rada na brodovima, karijeru nastavlja radeći u svojstvu savjetnika danas drugog najvećeg svjetskog brodara za prijevoz rashladnih tereta „Seatrade”. Tijekom svog radnog vijeka radio je na brojnim velikim i značajnim projektima diljem svijeta, posebno na osmišljavanju prijevoza rashladnih tereta morem te rada i logistike lučkih terminala za rashlađene terete. Skupljajući iskustvo kao vještak i savjetnik za logistiku, napisao je i izdao četiri stručne knjige koje pokrivaju sve aspekte prijevoza i načina rukovanja rashladnim teretima na specijaliziranim brodovima hladnjačama. Navedene stručne knjige obogaćuju svjetsku literaturu o pomorstvu i služe kao vodič za pomorce, znanstvenike i profesionalce u toj industriji. Uz brojna poslovna poznanstva u svijetu pomorstva, kapetan Vranić je uvaženi član Nautičkog instituta iz Londona, imenovan je ambasadorom dobre volje Svjetske pomorske organizacije, član je Počasnog društva pomorskih kapetana iz Londona (The Honourable Company of Master Mariners – HCMM) te je član Međunarodnog instituta pomorskih vještaka. U ovom trenutku svega 68 pomorskih kapetana u svijetu ponosno nosi titulu Chartered Master Mariner. Za svoj doprinos na osmišljavanju i unapređivanju brodskog prijevoza voća liči iz Madagaskara, dodijeljena mu je titula „Vitez Nacionalnog Reda Republike Madagaskar”, najvišeg odlikovanja Republike Madagaskar koje se dodjeljuje fizičkoj osobi kao izraz zahvalnosti i priznanja Republike Madagaskar za značajan doprinos pojedinca društvu i zemlji.

Zaslužni građani i udruge – dobitnici Zlatnih plaketa i godišnjih nagrada

Predloženo je da Zlatnu plaketu „Grb Grada Rijeke“ dobiju Orijana Pernjak Grbac, posthumno, za dugogodišnji doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke u području sporta; Akademsko astronomsko društvo Rijeka za promociju i razvoj astronomije na području grada Rijeke i Primorsko-goranske županije; izv. prof. dr. sc. Gianna Mazzieri-Sanković za izuzetan doprinos internacionalnom znanstvenom istraživanju te međunarodnoj promidžbi i popularizaciji riječke književne i jezične baštine te Lions klub Rijeka – Korzo za iznimna postignuća na području humanitarnog rada u razdoblju od 2008. – 2024. godine.

Za dobitnike Godišnje nagrade Grada Rijeke predloženi su Niko Cvjetković za osobiti doprinos izgradnji nove knjižnice te promicanju knjižničarstva Grada Rijeke; Željko Pendić za doprinos kulturno-umjetničkom životu i urbanom identitetu grada Rijeke te Ervin Pavleković za izniman doprinos promicanju kulture i kulturnog stvaralaštva u cjelini, a napose za popularizaciju filmske umjetnosti i filmske kritike.

Bogat program Dana sv. Vida

Gradonačelnik je Gradskom vijeću uputio i svoja pozitivna očitovanja na odluke koje se tiču promjene djelatnosti Muzeja grada Rijeke i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, odluke o promjeni sjedišta Gradske knjižnice Rijeka te izmjene i dopune statuta Muzeja grada Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te Gradske knjižnice Rijeka.

Gradonačelnik se usuglasio i s prijedlogom da u narednom četverogodišnjem razdoblju na čelu gradske ustanove Dom mladih Rijeka bude dosadašnji ravnatelj Goran Gračanin.

Gradonačelnik se usprotivio prijedlogu zaključka o smjeni direktora Roberta Mrvčića i članova Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o., koji je na sjednicu Gradskog vijeća uvršten na prijedlog Kluba Akcija mladih, Unija Kvarnera, Maša Magzan i Iva Rinčić.

Gradonačelnik je prihvatio informaciju o organizaciji programa obilježavanja Dana grada Rijeke – blagdana svetog Vida. Ovogodišnji Dani sv. Vida u razdoblju od 11. do 15. lipnja donose bogat program, koji u suradnji s brojnim partnerima organiziraju Grad Rijeka i Riječka nadbiskupija.

Prihvaćena su izvješća o provedenim natječajima za raspolaganje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke te za privremeni zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke.

Donesen je zaključak o sklapanju Dodatka Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa i sufinanciranju gradnje objekata u sklopu Zdravstvenog centra Rujevica-Zapad. Radi se o sporazumu koji je Grad Rijeka potpisao s Primorsko-goranskom županijom, Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije te riječkom stanicom Hrvatske  gorska služba spašavanja.

Usvojen je zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje na korištenje površina javne namjene za postavu kioska na području grada Rijeke. Natječaj je otvoren do 14. lipnja.

Na 79. gradonačelnikovom kolegiju donesene su odluke koje se tiču gradskih poslovnih prostora, stanova te zemljišta.