Odbor za javna priznanja Gradskoga vijeća Grada Rijeke objavio je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke“ te Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2024. godini.

Javna priznanja Grada Rijeke dodjeljuju se već niz godina s ciljem odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada Rijeke iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Nagrade Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke. Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Zlatna plakete “Grb Grada Rijeke” dodjeljuje se za dugogodišnji značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog života.

Godišnja nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a ostvarena su tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu ovih javnih priznanja Grada Rijeke imaju građani Grada Rijeke, domaće pravne osobe i Gradonačelnik Rijeke.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke” ili putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, do četvrtka, 29. veljače 2024. godine.

Tekst javnog poziva koji sadrži uvjete za dodjelu javnih priznanja, podatke o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz prijedlog te obrazac za podnošenje prijedloga dostupni su na portalu Grada Rijeke

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.