Izmjenom Odluke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica, kojom se mijenja iznos izdanja druge i treće tranše, s time da ukupan iznos zaduženja u visini od 180 milijuna kuna ostaje neizmijenjen, Gradsko vijeće uputilo je sa sjednice otvoreni zahtjev da, budući da je ovaj prijedlog Ministarstvo financija već odbilo, o tome raspravlja i Vlada RH. Usvojen je i konačni obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, donesena nova Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti te dana suglasnost KD-u Autotrolej za kreditno zaduženje kojim će se financirati nabavka novih autobusa.

Izmjena Odluke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica

Izmjenom Odluke o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica predlaže se da se radi osiguranja potrebnih sredstava za realizaciju planirane dinamike gradnje bazenskog kompleksa na Kantridi odobreni iznos zaduženja u 2007. godini poveća sa 60 na 99 milijuna kuna, a odobreni iznos zaduženja u 2008. godini smanji sa 60 na 21 milijun kuna. S obzirom na to da je početkom tjedna Ministarstvo financija već odbilo takav zahtjev upućen od strane Poglavarstva, stav je Gradskog vijeća da je za donošenje takve odluke važnan stav Vlade RH, a ne samo Ministarstva. Ipak, rečeno je na sjednici, bez obzira na konačan stav Vlade, izgradnja bazena u predviđenim rokovima, dakle do sredine 2008. godine, je neupitna.

Osvrnuvši se na prijedlog Odluke o izdavanju municipalnih obveznica, Vesna Buterin je u ime Kluba vijećnika HDZ-a istaknula kako je Vlada već ranije izdala suglasnost za dinamiku izdavanja obveznica sukladno zakonskim propisima, vodeći računa i o mogućnosti zaduživanja svih ostalih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, izrazivši pritom sumnju u relevantnost analize prema kojoj se upravo u 2007. godini mora izdvojiti najviše sredstava za izgradnju bazena. Njezin stranački kolega Alan Šustić postavio je pitanje ne bi li se s izvođačima radova mogla dogovoriti nešto kasnija isplata sredstava za izvedene radove.
Odgovarajući na prigovore vijećnika, gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je razočaranje stavom vijećnika HDZ-a koji su, umjesto da predlože da će se i sami založiti da se Gradu Rijeci tijekom ove godine odobri drugačija dinamika zaduživanja, stali u obranu Vlade. Napomenuo je kako Grad Rijeka neće raditi isto što i Vlada, odnosno dogovarati plaćanje dobavljačima usluga i izvoditeljima radova s nekoliko mjeseci zakašnjenja.

18. sjednica Gradskog vijeća (3)

Vijećnici su usvojili i godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu

Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu

Vijećnici su usvojili i godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, prema kojem je plan prihoda u protekloj godini izvršen s 91,6 posto ili 743 milijuna kuna, dok su rashodi ostvareni s 89,4 posto ili 725 milijuna kuna. Gradonačelnik Obersnel je izrazio zadovoljstvo izvršenjem Proračuna, posebno ostvarenjem poreznih prihoda i prihoda od nefinancijske imovine. Upravo visoki postoci ostvarenja ovih potonjih prihoda, u koji se ubrajaju prihodi o zakupa, upotrebe javnih površina ili spomeničke rente, govore o efikasnosti gradske uprave. Na nešto slabije ostvarenje prihoda iz cijene komunalnih usluga utjecala je činjenica da se dio tih sredstava uplaćuje na račune posebno namijenjene za investicije, a u prihode proračuna priznaju se tek kad se realiziraju investicije. Što se tiče rashoda, Obersnel je zaključio kako su svi odjeli gradske uprave ostvarili visok postotak izvršenja. Višak prihoda Proračuna iz 2006. godine u visini od 17 milijuna kuna namjenski je raspoređen za izgradnju i uređenje objekata, s time da se 14 milijuna kuna iz prihoda obveznica odnosi na izgradnju bazena na Kantridi.

Tijekom rasparve vijećnik HSLS-a Željko Glavan upozorio je kako je obračun rađen na osnovi stanja posljednjeg rebalansa proračuna iz studenog 2006. godine, a ne na osnovi posljednjeg dana protekle godine, te se ne može dobiti prava slika Proračuna, dok su vijećnici HDZ istaknuli kako ne mogu prihvatiti obračun, između ostaloga, jer višak proračuna iznosi 17 milijuna kuna, što “jasno upućuje da ne postoji transparentna realizacija projekata”. Obrazloženje Poglavarstva iznio je gradonačelnik naglasivši da neki projekti nisu mogli biti u potpunosti ostvareni zbog objektivnih razloga, te da je višak prihoda za bazene nastao zbog činjenice da se s radovima, zbog predugog čekanja na suglasnost Vlade za zaduženje Grada Rijeke putem izdavanja obveznica, započelo tek sredinom 2006. godine.

Zaduženje KD Autotrolej radi nabavke novih autobusa

Gradsko vijeće dalo je suglasnost KD Autotrolej za zaduženje putem financijskog kredita u iznosu od 45 milijuna kuna kod Privredne banke Zagreb radi nabavke novih autobusa za javni gradski prijevoz. Na natječaj za nabavku financijskih sredstava stigla je samo jedna ponuda, pa je predloženo da Autotrolej s PBZ-o sklopi ugovor o izravnoj nagodbi, što je pojašnjeno žurnošću, odnosno potrebom da se autobusi naruče što ranije, sve kako bi se dio njih mogao biti isporučen početkom 2008. godine.

18. sjednica Gradskog vijeća

Mani Gotovac i Bojan Šober

Izmjene statuta HNK Ivana pl. Zajca i Gradskog kazališta lutaka

Vijećnici su dali suglasnost i na izmijenjene statute HNK Ivana pl. Zajca i Gradskog kazališta lutaka, čija je promjena bila potrebna radi usklađenja s novim Zakonom o kazalištima. Intendantica Mani Gotovac istaknula je kako se mora poštivati zakon, ali je ujedno pozvala sve vijećnike da se bore za izjednačavanje statusa svih nacionalnih kazališta, među kojima je zagrebačko trenutno u povlaštenom položaju.

Nova Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Raspravljajući o prijedlogu nove Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti, prema kojoj se ugostiteljskim objektima iz skupine Barovi i restorani, a koji posluju u određenim ulicama, većinom u središtu grada i na Trsatu, kraj radnog vremena s 24 sata produžuje na 2 sata, vijećnik Glavan je pitao po kojim je kriterijima produženo dopušteno radno vrijeme ugostiteljskim objektima u nekim ulicama na Vojaku, koja nemaju obilježje turističkog područja, čime se otvara mogućnost sukoba ugostitelja i stanara kojima se narušava noćni mir. Član Poglavarstva zadužen za područje poduzetništva Đani Poropat naglasio je kako je Grad Rijeka želio liberalizirati radno vrijeme ugostiteljskih objekata, sve u cilju razvoja Rijeke kao grada urbanog turizma, naglasivši kako će Grad voditi računa o mogućim zloupotrebama ove odluke.

Aktualni sat

Na aktualnom satu vijećnica SDP-a Gordana Radošević postavila je pitanje o trenutnom statusu projekta izgradnje novog dječjeg vrtića na Srdočima, dok je vijećnika HSLS-a Željka Glavana zanimalo postoje li razmišljanja da se građanima višeg životnog standarda ukine pravo na subvenciju usluga dječjeg vrtića te da plaćaju punu ekonomsku cijenu koju sada djelomično ili u potpunosti za korisnike pokriva Grad Rijeka.
Članica Poglavarstva zadužena za područje odgoja i školstva Edita Stilin kazala je kako je za izgradnju vrtića na Srdočima pronađena lokacije i vrše se pripreme za izradu projektne dokumentacije, te kazala kako će Glavanov prijedlog iznijeti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića. Dodala je kako već sada postoji imovinski cenzus kod plaćanja usluga dječjeg vrtića, pa dok dio građana plaća 600, odnosno 550 kuna za vrtićke programe, dio korisnika s minimalnim prihodima te je naknade u cijelosti oslobođen.