Tijekom listopada 2013. održana su tri radna sastanka timova za provedbu Strategije razvoja Rijeke koja je donesena na Gradskom vijeću u rujnu ove godine.
Navedeni sastanci radnih timova obuhvatili su razmjenu informacija o projektima koji su grupirani u tri strateška cilja Strategije razvoja: Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnoga pravca; Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo; Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.Osim ova tri radna sastanka, u okviru provedbe trećeg strateškog cilja, održan je i sastanak Kolegija komunalnih i trgovačkih društava, te vezano uz provedbu drugog strateškog cilja i sastanak u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom.

Sastanci radnih timova rezultirali su razmjenom informacija o stanju projekata, o tromjesečnim akcijskim planovima  vezanim uz svaki od tri segmenata Strategije, te procjenom strateških projekata prema ranije utvrđenim kriterijima. Jednako tako, dogovoreni su  timovi za prikupljanje pokazatelja u svrhu praćenja indikatora uspješnosti realizacije.
Članovi tima za provedbu prvog strateškog cilja (Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca), navedeni i u samoj Strategiji, razmotrili su stanje projekata izgradnje Zagrebačkog terminala, ceste D-403, dvotračne pruge od Delnica do Šapjana, urbane prometne revitalizacije centra Rijeke, marine u luci Baroš, uređenja lukobrana i pojedinih drugih projekata koji se u Strategiji planiraju u svrhu realizacije prvog strateškog cilja.
Članovi tima za provedbu drugog strateškog cilja (Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo) također su razmatrani pojedinačni projekti od dovršetka izgradnje Poduzetničke zone Bodulovo, preko projekta izgradnje nove Sveučilišne bolnice na Trsatu do osnivanja Znanstveno – tehnologijskog parka (STEP2) na Kantridi, kao i svi ostali projekti navedeni u samoj Strategiji. Za realizaciju više projekata utvrđena je potreba organizacije sastanka s Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom. Taj je sastanak održan u studenom ove godine u Zagrebu i na njemu je dogovorena daljnja suradnja u cilju ubrzane imovinsko-pravne pripreme projekata.

Članovi tima za provedbu trećeg strateškog cilja (Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa) koji obuhvaća najveći broj različitih projekata razgovarali su o trenutnom stanju tih projekata i također utvrdili akcijski plan, odnosno buduće aktivnosti koje će se vezano uz svaki pojedinačni projekt poduzimati u sljedeća tri mjeseca. Osim toga za niz projekata koji se tiču komunalne infrastrukture, utvrđena je potreba organizacije sastanka s Kolegijem komunalnih i trgovačkih društava Grada Rijeke. Taj je sastanak također realiziran, početkom studenog ove godine.
Nakon sastanaka radnih timova, svim su članovima upućeni obrasci za ocjenu projekata i programa kako bi se formirala prioritetna lista, a ujedno su dogovoreni i modeli praćenja odnosno indikatori za detekciju uspješnosti provedbe specifično utvrđeni za svaki pojedini projekt iz Strategije razvoja.
Ujedno treba istaći da je Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu koji će se Gradskom vijeću uputiti na usvajanje 19. prosinca,  izrađen na temelju ove Strategije razvoja, a što je posebno vidljivo u Planu razvojnih programa.
Sastanci radnih timova organizirat će se tromjesečno kako bi se u kontinuitetu pratila i osigurala kvalitetna realizacija Strategije razvoja Rijeke. Sljedeći susret radnih timova u ovom se sastavu planira tijekom siječnja 2014.

Skip to content