Izvješće o šteti većoj od 5 milijuna kuna koje je u Rijeci 11. studenoga prouzročilo olujno nevrijeme bilo je središnja tema redovitog kolegija riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, na kojem je između ostalo prihvaćena i rang lista stipendista Grada Rijeke u školskoj/akademskoj 2013/14. godini, kao i odluka o pomoći stradalima u tajfunu Haiyan na Filipinima za što je Grad Rijeka izdvojio 50.000 kuna.

Štete koje je prouzročilo olujno nevrijeme veće su od 5 milijuna kuna, bez troškova sanacije, ali unatoč tomu nema elemenata za proglašenje elementarne nepogode koju, sukladno zakonskim propisima, može proglasiti župan, samo ako je šteta veća od 20% izvornog gradskog proračuna, naglasio je gradonačelnik Obersnel.

Štete koje je prouzročilo olujno nevrijeme veće su od 5 milijuna kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Što se tiče imovine Grada kojom upravlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav, kazala je pročelnica Miličević, uglavnom je riječ o štetama na hortikulturi, urbanoj opremi i javnoj rasvjeti, a do sada su procijenjene na oko 1,3 milijuna kuna. To pak ne uključuje procjenu šteta na imovini građana, odnosno automobilima i grobnim mjestima, kao ni troškove sanacije tih šteta.

Do sada na hortikulturnim površinama uklonjeno oko 600 stabala i 250 kubnih metara raznog biljnog materijala. Procjena štete na hortikulturi iznosi oko 400.000 kuna. Od urbane opreme oštećeno je pet klupa, tri tobogana te javni sanitarni čvor na Delti. Oštećenje na javnoj rasvjeti zabilježeno je na ukupno 31 lokaciji i procjenjuje se na oko 230.000 kuna.
“Sveukupna šteta na javnim površinama procjenjuje se na oko 700.000 kuna. Kad su u pitanju štete prouzročene na imovini privatnih osoba padanjem stabala ili stupova javne rasvjete ukupno je do danas zaprimljeno šest zahtjeva za naknadu štete na automobilima. Na dva automobila pala su rasvjetna tijela, a na četiri vozila stabla. Kad je riječ o štetama na imovini iii površinama kojima upravljaju komunalna društva, najveće štete evidentne su na lokaciji gradskog groblja Kozala, gdje se došlo do rušenja ili naginjanja 193 stabla, pri čemu su srušena stabla uzrokovala i velike štete na grobnicama”, kazala je pročelnica Miličević. Kontinuirano se izvode radovi na uklanjanju stabala, a paralelno se radi i na uklanjanju opasnih nagnutih stabala.

Komunalno društvo Kozala utvrdilo je 47 oštećenja grobnica. Angažiran je i sudski vještak, pa će konačne štete na grobnicama biti poznate za dva tjedna, nakon čega će biti donesene i konačne odluke o sanaciji svih oštećenja. Ako bi govorili samo o šteti na borovima, naglasila je Miličević, samo troškovi nabavke nove 193 sadnice visine 2 metra veći su od 300.000 kuna.

11. kolegij studeni 2013.

Pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Vladimir Benac kazao je kako je šteta prouzročena nevremenom na gradskim objektima procijenjena na 3.243.312,50 kuna. Na gradskima objektima je do 18. studenoga ove godine prijavljeno ukupno 115 šteta i to na objektima škola, vrtića, sporta, kulture, zdravstva, poduzetništva, stanova, poslovnih prostora, mjesnih odbora, objekata gradske uprave i objekata tržne djelatnosti.

Iz izvještaja Kliničkog bolničkog centra Rijeka  evidentno je da su zaprimljene 34 ozlijeđene osobe, od kojih 8 s teškim tjelesnim ozljedama, a troje u stanju životne ugroženosti.

Stručne službe Grada imale su opsežan posao na utvrđenju nastalih šteta te prijavi štetnih događaja osiguravajućim društvima. Za sve objekte poslovne i stambene namjene koji su pod upraviteljem šteta je prijavljena zakonskom upravitelju, s obzirom na to da je isti ovlašten i odgovoran podnijeti zahtjev osiguravajućem društvu. Za objekte koji su bez upravitelja, stručne službe su podnijele izravne zahtjeve za naknadu štete osiguravajućim društvima, uz koje su priložile i zapisnike te fotografije sa “lica mjesta”. Benac je posebno naglasio da su štete koje su nastale na objektima školstva te predškolskog odgoja smatrane prioritetima te se u trenutku poboljšanja vremenskih uvjeta automatski pristupilo sanaciji. Najgore pogođeni objekti, Podcentar predškolskog odgoja Zamet i Osnovna škola Srdoči, već su sanirani, a u drugim objektima spriječena je mogućnost daljnjeg nastanka štete te je uklonjena svaka opasnost za korisnike navedenih prostora. Svi objekti na kojima su evidentirane štete u funkciji su i normalno se koriste.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Hinko Mance kazao je kako su vatrogasci sudjelovali u 349 intervencija na uklanjanju stabala i objekata, a zajedno s HEP-om i na uklanjanju srušenih električnih vodova. Osim tehničkih intervencija, u vrijeme olujnih vatrogasci su imali i pet požarnih, a najteže im je ipak bilo na groblju Kozala, gdje su uklanjali srušena stoljetna stabla.

11. kolegij studeni 2013.

“Unatoč činjenici da ono što nam se dogodilo možemo nazvati elementarnom nepogodom, ne možemo je i proglasiti, jer, sukladno zakonskim propisima, šteta mora biti veća od 20% izvornog proračuna jedinice lokalne samouprave. Štete na gradskom vlasništvu veće su od 5 milijuna kuna i to bez troškova sanacije. Većina tih oštećenja nadoknadit će se putem osiguravajućih društava. Štete u hortikulturi jako je teško definirati, jer za maksimalnu veličinu stabala koja ćemo sada kupiti od 2,5 metra izdvojit ćemo više od 300.000 kuna, a nitko ne može reći koliko košta jedno stoljetno stablo. Iako, sukladno zakonskim propisima, nema elemenata za proglašenje elementarne nepogode, sve naše službe i moje odluke bit će bazirane na nastojanju da se šteta evidentira i razmotri mogućnost nadoknade, posebice tamo gdje je prouzročena padanjem dijela zgrade u vlasništvu Grada Rijeke i sl.”, kazao je gradonačelnik Obersnel naglašavajući kako je Komunalno društvo Čistoća zaduženo za postavljanje postolja za kontejnere, radi smanjenja štete uslijed jače bure u budućnosti.

Gradonačelnik se posebno osvrnuo na štetu koju je olujno nevrijeme prouzročilo na groblju Kozala, zaštićenom kao cjeloviti kulturni spomenik u segmentu spomenika i hortikulture. To znači da se bez odobrenja Konzervatorskog odjela u Rijeci na groblju ne može ništa raditi, poručio je gradonačelnik odgovarajući na kritike pojedinih građana koji smatraju da se do šteta mogao spriječiti rezanjem nekih stabala i prije oluje. “Ovakvo nevrijeme u Rijeci nije zabilježeno više od 50 godina. Grobna naknada za privatne grobnice iznosi do 250 kuna godišnje, a polica osiguranja od 800 do 1.000 kuna. Naknada za grobno mjesto ne može se pokriti troškovima osiguranja, niti joj je to namjena”, kazao je gradonačelnik ističući da su poduzete sve mjere kako bi se groblje što prije raščistilo od porušenih stabala. Nakon procjene štete od strane sudskog vještaka, s vlasnicima će se tražiti model nadoknade štete u potpunosti ili djelomično.

11. kolegij studeni 2013.

“Nema potrebe za žurbom, iako razumijem želju građana da se sve što prije dovede u red. No, vatrogasci, komunalne službe i svi ostali rade u dvije smjene i to si subotom i nedjeljom kako bi se osigurala prohodnost i da se uklanjanjem stabala mogu vidjeti sva oštećenja”, kazao je gradonačelnik Obersnel zahvaljujući se vatrogascima, djelatnicima komunalnih društava i svih službi koje su bile uključene u uklanjanje posljedica olujnog nevremena koje je Rijeku pogodilo 11. studenoga ove godine.

Rang lista darovitih učenika 3. i 4. razreda srednje škole i rang lista studenata za dodjelu stipendija Grada Rijeke u školskoj/akademskoj 2013/14. godini
Na natječaj za dodjelu stipendija Grada Rijeke za 13 novih darovitih učenika 3. i 4. razreda srednjih škola i 31 studentima za školsku/ akademsku 2013./2014. godinu. Natječaju je pristupilo 13 dosadašnjih stipendista Grada Rijeke koji su završili srednjoškolski obrazovni ciklus te su se iznova natjecali za stipendiju za studij. Utvrđene rang liste za učenike i za studente bit će objavljene na oglasnoj ploči Grada Rijeke i na web stranicama Grada Rijeke. Odluku o dodjeli stipendija donijet će gradonačelnik nakon isteka roka za prigovore odnosno donošenja odluka po prigovoru. Gradonačelnik je kazao kako će se od iduće godine stipendije, osim temeljem kriterija izvrsnosti, dodjeljivati i po socijalnim kriterijima, s obzirom da mnogi mladi ljudi, unatoč uspješnim školskim rezultatima, često nemaju materijalne uvjete za nastavak školovanja.

Za pomoć stradalima u tajfunu Haiyan na Filipinima Grad Rijeka izdvojio 50.000 kuna
Donesena je i Odluka o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu kojom je odobrena isplata iznosa od 50.000 kuna za sudjelovanje u akciji Hrvatskog crvenog križa za pomoć stradalima u tajfunu Haiyan na Filipinima. Prikupljena novčana sredstva Hrvatski Crveni križ uputit će međunarodnoj federaciji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koja koordinira međunarodnu humanitarnu pomoć.

11. kolegij studeni 2013.

Natječaj za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana iz područja zaštite prirode, zaštite okoliša, ekologije i održivog razvitka u 2014. godinu
Na gradonačelnikovom kolegiju prihvaćen je i prijedlog Natječaja Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za financiranje udruga iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, ekologije i održivog razvitka u 2014. godini. Natječaj je vezan na tri grupe aktivnosti. U prvu se ubraja obilježavanje dana Ekološkog kalendara Grada Rijeke, druga je provođenje edukacijskih programa iz područja ekologije, održivog razvitka i zaštite prirode, a treća Provođenje neovisnih programa i projekata udruga koji se ne odnose na prve dvije navedene kategorije.

Sukladno iskustvima iz praksi proteklih godina, u proračunu Odjela za 2014. godinu, za sufinanciranje projekata i programa bit će planiran iznos od 150.000 kuna.

Sporazum o provedbi zajedničke javne nabave s TD Energo d.o.o. (u svezi provedbe projekta iURBAN-poticanje energetske učinkovitosti u gradovima)
Početkom godine Grad Rijeka i Trgovačko društvo Energo d.o.o. prijavili su se na europski fond FP7 – program za istraživanje i razvoj (Framework Programme 7) u sklopu kojeg je razrađen projekt iURBAN (Intelligent managment of urban energy tool), gdje se zajedno sa sedam partnera iz različitih zemalja EU razvija softverska platforma koja će integrirati različite ICT sustave za gospodarenje energijom, izvijestio je pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom. Po potpisu Consortium Agreement –a od strane svih partnera, projekt je započeo 1. listopada 2013. godine, a njegovo trajanje je 36 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 324.909,00 eura, a iznos sufinanciranja Europske komisije je 245.949,00 eura. Od navedenog iznosa u Proračun Grada Rijeke u 2013. godini uplaćeno je 118.875,00 eura. Prema Zakonu o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, javni sektor je dužan u zgradi, dijelu zgrade ili kompleksu zgrada čiji je ukupni godišnji trošak potrošnje energije i vode jednak ili veći od 300.000,00 kuna na svim mjernim mjestima potrošnje energije i vode ugraditi sustav daljinskog očitanja potrošnje. Objekti koji su prijavljeni na projekt iURBAN ujedno će zadovoljiti navedenu zakonsku obvezu.

Benac je kazao kako je za potrebe projekta prijavljeno 26 objekata (16 u vlasništvu Grada, 10 u vlasništvu T.D. Energo d.o.o.). Realizacija projekta uključuje kao prvi korak nabavu opreme za daljinsko očitanje potrošnje energenata za svaki prijavljeni objekt posebno. Ugrađena oprema mora biti jednakoobrazna kako bi dobiveni rezultati mjerenja bili međusobno usporedivi i podobni za izradu potrebnog softwera koji će biti povezan sa Nacionalnim sustavom za gospodarenje energijom (ISGE), koji je također obveza jedinica lokalne samouprave temeljem gore navedenog zakona.

Stoga je na gradonačelnikovom kolegiju prihvaćen prijedlog sklapanja Sporazuma o provedbi zajedničke javne nabave između Grada Rijeke i Energa d.o.o., temeljem kojeg će na tržištu Grad Rijeka kao središnje tijelo javne nabave provesti otvoreni postupak s ciljem zaključenja ugovora o nabavi opreme za projekt iURBAN. Sporazumom bi se odredila procijenjena vrijednost nabave a u odnosu na dobivena sredstva i lokacija u ingerenciji svakog od potpisnika sporazuma. Grad Rijeka nabavlja opremu u iznosu od 41.000 eura (u potpunosti sredstva europskog fonda FP7), a TD Energo u vrijednosti od 43.000 eura (financiranih iz sredstva europskog fonda i vlastitih sredstava).

11. kolegij studeni 2013.

Utvrđen Nacrt prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevne na području grada Rijeke
Prihvaćajući Nacrt prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevne na području grada Rijeke, o čemu je izvijestila pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, gradonačelnik Obersnel naglasio je kako je nedavno usvojen novi Zakon o pravu na pristup informacijama po kojemu je jedinica lokalne samouprave obvezna provoditi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtima prijedloga raznih odluka.

“To se već neko vrijeme primjenjuje kad se otvara javna rasprava o nekim nacrtima prijedloga zakona. Ovom izmjenom Zakona o pravu pristupa informacijama slična procedura postala je obveza i za jedinice lokalne samouprave, a ovom službeno otvaramo i tu proceduru”, kazao je gradonačelnik Obersnel naglasivši kako se na web stranicama Grada Rijeke nalazi posebna rubrika “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću”.

Gradonačelnik je dodao kako je Grad Rijeka i prije donošenja ovog Zakona prepoznao važnost mišljenja javnosti u procesu donošenja odluka, pa su tako prije dvije godine uvedene i e – konzultacije o određenim temama. Na taj način svim građanima omogućeno je iznošenje vlastitih stavova. Nacrt prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevne na području grada Rijeke prvi je dokument koji će biti objavljen u rubrici “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću” i građani će ga moći komentirati. To znači da će pri definiranju konačnog prijedloga odluke biti evidentirane i primjedbe građana koje se odnose na taj tekst, uz naznaku jesu li sugestije prihvaćene ili ne. Plan aktivnosti za “Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću” donosi se za svaku godinu.
Miličević je izvijestila kako je 18. svibnja ove godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, čije se izmjene i dopune odnose, između ostalog, i na odredbe o priključenju na komunalne vodne građevine. Slijedom navedenog, Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija kao isporučitelj vodne usluge na području grada Rijeke predlaže donošenje nove Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke.