Gradonačelnik Marko Filipović sa suradnicima je obišao radove na komunalnoj infrastrukturi koji se odvijaju u sklopu projekta rekonstrukcije ulice Vjekoslava Dukića i rekonstrukcije raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića te radove koji se odvijaju u Adamićevoj ulicu u sklopu velikog EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, podrazumijeva gradnju i rekonstrukciju oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica u Rijeci i okolici.

Gradonačelniku su se u obilasku radova pridružili i pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada Rijeke Maja Malnar, direktor KD Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini, direktor Sektora toplinske energije u Energu Vatroslav Jukić i predstavnici izvođača radova.

Dukićeva ulica

Radovi na komunalnoj infrastrukturi koji se odvijaju u sklopu projekta rekonstrukcije ulice Vjekoslava Dukića i rekonstrukcije raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića u većem dijelu su završeni i  formiraju se nove kolne i pješačke površine.

Projekt koji vodi zamjenik gradonačelnika dr.sc. Goran Palčevski pokrenut je kako bi se rasteretio pristup Sveučilišnom Kampusu i novom kompleksu Kliničkog bolničkog centra na Sušaku, a obuhvaća izradu kružnog toka prometa (rotor) na raskrižju ulica V. Dukića i T. Strižića, s pripadajućim privozima koji uključuju i trasu ulice V. Dukića u duljini od približno 280 m koja postaje prometnica s tri vozne trake, kako bi se obuhvatili i planirani priključci nove bolnice na Dukićevu ulicu.

Radovi su uključili rušenje objekta uz sklopu kompleksa Podravka (bivši Istravino), proširenje ulica i formiranje platoa za novi rotor, izvedbu potpornih zidova oko budućeg rotora, nove instalacije za javnu rasvjetu, postavljanje nove elektroničko-komunikacijske mreže, novi ogranak plinovoda na poziciji rotora (izvodi Energo), izradu oborinske kanalizacije, izradu novih priključaka postojećih korisnika na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, te konačno uređenje prometnica i pješačkih površina postavljanjem ograda, novih rasvjetnih stupova i prometnih znakova.

Sukladno trenutno važećem dinamičkom planu dovršetak radova se očekuje u svibnju.

Usporedo s radovima na rekonstrukciji raskrižja, na području Dukićeve i Strižićeve ulice provodili su se i radovi u sklopu već spomenutog EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ koji provodi Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija te projekta  „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ koji provodi Energo.

Riječ je o radovima na vodoopskrbi i odvodnji te o radovima obnove sustava toplinarstva.

Na vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži izveden je veći dio radova na polaganju cjevovoda dok je izrada kućnih priključaka u tijeku. Također izvedeni su radovi na polaganju toplovodne instalacije u ulici Vjekoslava Dukići i Tome Strižića. KD VIK i ENERGO provode radove i u nastavku Strižićeve ulice, prema mostu na Sv. Ani.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 2.249.559,90 € bez PDV-a.

Inače, privremenom je preregulacijom prometa pristup novom dijelu Bolnice za ženu i dijete osiguran tijekom čitavog vremena trajanja radova.

Adamićeva ulica

U središtu Rijeke, u Adamićevoj ulici u tijeku su opsežni radovi na rekonstrukciji vodoopskrbe i odvodnje u sklopu velikog EU projekta koji predstavlja jedno od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj.

Projektom je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda na Delti, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica uz izvođenje radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u Rijeci, Kastvu, Viškovu, Jelenju i Čavlima. Radi se o 233.799.649,88 EUR vrijednom projektu koji se u visini od 71,33 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije.

Na području izvođenja radova osigurat će se povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje te povećanje kvalitete vodoopskrbe. Trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se s postojećih 75 posto na oko 92 posto do kraja projekta.

Zbog radova u Adamićevoj od kraja siječnja ta je ulica privremeno zatvorena za promet i u središtu grada primijenjeno je novo prometno rješenje te je Ulica Riva je postala dvosmjerna.

Podsjetimo, uz radove na rekonstrukciji vodoopskrbe i odvodnje koje je ugovorio KD Vodovod i kanalizacija, na ovoj dionici rekonstruirat će se i kolnička konstrukcija i signalizacija što je ugovorila tvrtka Hrvatske ceste te rekonstruira sustav oborinske odvodnje što je pak ugovorio Grad Rijeka.

Cjelokupna investicija vrijedna je 8,5 milijuna eura.

Što se tiče stanja radova u Adamićevoj ulici, na dionici od Indexa do Jadranskog trga izveden je transportni sanitarni kolektor u duljini od 440 metara od ukupnih 1020 metara. Radovi se izvode bezrovnom ugradnjom odnosno bušenjem.

Naime, zbog nužnosti postavljanja instalacija na velike dubine i zaštite gradske graditeljske baštine, za dogradnju sustava odvodnje u Adamićevoj ulici koristi se tehnologija ugradnje cjevovoda metodom bezrovne ugradnje tzv. mikrotuneliranje, dok će se radovi na vodoopskrbi te građenju sekundarnih sanitarnih kolektora, koji se postavljaju pliće, izvoditi klasično, kopanjem rova.

Također, izvedeno je i ukupno 5 ulazno-izlaznih jama za potrebe bezrovne ugradnje sanitarnog transportnog kolektora te 2 za potrebe ugradnje vodovoda ispod pruge. Jedna jama kod Henckeove ulice je iskopana te je u postupku izrade oplate i betoniranja, a potrebno je izraditi još dvije – kod Palače Modello i kod Mrtvog kanala.

Trenutno se izvode radovi na bezrovnoj ugradnji zaštitne cijevi vodovoda ispod pruge u Krešimirovoj ulici.

Što se tiče radova sekundarnih sanitarnih kolektora od ukupno projektiranih, onaj u Scarpinoj ulici je izveden u punoj duljini, oko 110 metara, u Adamićevoj ulici su izvedena dva kolektora ukupne duljine oko 200 metara i u Krešimirovoj ulici u punoj duljini od oko 95 metara.

Od sekundarnih sanitarnih kolektora ukupne duljine oko 800 metara izveden je i dio iskopa za kolektore, a napravljena je i priprema za polaganje cijevi. Uz navedeno, potrebno je izraditi i prespoj svih postojećih kućnih priključaka.

Inače, po zatvaranju Adamićeve ulice, a prije početka građevinskih radova u trupu prometnice, pristupilo se pripremnim radovima postavljanja privremenog vodoopskrbnog mimovoda i provođenju probnih iskopa. Mimovod je postavljen kako bi se građanima osigurala stabilna i sigurna vodoopskrba tijekom cijelog razdoblja trajanja investicije, a probni iskopi vršeni se kako bi se precizno utvrdila lokacija svih postojećih podzemnih instalacija.

Građani mogu sve informacije o radovima te preregulaciji prometa dobiti u Korisničkom centru koji je uspostavio KD Vodovod i kanalizacija, na telefon 051 353 222 ili putem e-maila korisnicki.centar@kdvik-rijeka.hr.