Zahvaljujući završetku prve faze projekta „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ koji je provelo Trgovačko društvo Energo, Rijeka kraj sezone grijanja dočekuje učinkovitijim sustavom rada toplana Gornja Vežica, Malonji, Zamet i Srdoči, a tim ih je povodom obišao riječki gradonačelnik Marko Filipović sa suradnicima.

Projekt „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ odnosi se na rekonstrukciju i modernizaciju proizvodnih pogona toplana te distributivne toplovodne mreže, a realiziran je s ciljem povećanja energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke.

Gradonačelniku Filipoviću u obilasku moderniziranih toplana pridružili su se direktor Energa Marko Križanec, pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada Rijeke Maja Malnar i direktor Sektora toplinske energije u Energu Vatroslav Jukić.

Projekt se odnosi na rekonstrukciju i modernizaciju proizvodnih pogona toplana te distributivne toplovodne mreže, a cilj mu je povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada. Valja istaknuti kako su projektom obnovljene i modernizirane toplane koje se obnovom  postojeće toplovodne mreže u duljini od 7,9 km i izgradnjom 2,5 km novih spojnih toplovoda spajaju u jedinstvene toplinske sustave Istok, Zapad i Srdoči.

Prije provedbe ovog projekta sustav je obuhvaćao 11 toplana, tri kotlovnice i 16 km distributivne mreže. Završetkom projekta toplinarski sustav Energa sastojat će se od novog sustava Istok (povezane tri toplane), sustava Zapad (povezane tri toplane), rekonstruirane toplane Srdoči te preostale četiri toplane s distributivnom mrežom. Uz spomenuto, dio toplinarstva čine i tri kotlovnice, a distributivna mreža sveukupno će biti dugačka gotovo 18 kilometara.

Projektom se omogućuje 24-satni rad svih toplana u sustavu, istovremena proizvodnja toplinske i električne energije, uz smanjenje emisije štetnih plinova, što osigurava sigurniju i pouzdaniju isporuku toplinske energije korisnicima.

Valja istaknuti kako obnova sustava omogućava realizaciju i korištenje modernih tehnoloških rješenja, poput dizalica topline, otpadne topline industrije, biometana, vodika, pirolitičkog plina, i solarne energije čime su ostvareni preduvjeti za daljnju prijavu na europske fondove koji potiču obnovljive izvore topline i modernizaciju daljinskog grijanja.

U tom kontekstu valja istaknuti kako Energo vodi i upravlja sustavom toplinske energije smještenim unutar administrativnih granica Grada Rijeke i opskrbljuje  gotovo 10.000 korisnika.

Osim tehnološkog napretka, valja napomenuti da su novoobnovljene toplane i vizualno privlačnije. Renomirani street art umjetnici Lunar i Mosk motivima tri ekosustava (zemlja, nebo i more) oslikali su šest spremnika sveukupne površine preko 800 kvadratnih metara na toplanama Gornja Vežica, Malonji i Srdoči.

Vrijednost projekta „Obnova toplinarstva grada Rijeke“ iznosi 14.900.920 eura, a sufinancirala ga je Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 11.134.608 eura.

Toplana Gornja Vežica

Toplana Gornja Vežica postaje glavna toplana toplinskog sustava Istok, koji uključuje korisnike toplana Gornja Vežica, Vojak i Donja Vežica. Nova oprema toplane uključuje dva visokoučinkovita kogeneracijska motora ukupne snage 2,64 MW toplinske energije, odnosno 2,41 MW električne energije, 6 frekventno upravljanih distribucijskih pumpi, 2 toplinska spremnika ukupnog kapaciteta od 400 m³ tople vode, te solarne panele za grijanje vode energijom Sunca. Toplana je automatski upravljana i daljinski nadzirana, uz daljinski nadzor krajnjih podstanica.

Toplana Malonji

Toplana Malonji postaje glavna toplana toplinskog sustava Zapad koji uključuje korisnike toplana Malonji, Zamet i Krnjevo, čija nova oprema uključuje 2 kogeneracijska motora ukupne toplinske snage 1,06 MW, 3 toplinska spremnika ukupnog kapaciteta 150 m3 tople vode, opremu za kemijski tretman vode, solarne panele za zagrijavanje vode, 3 frekventno upravljane pumpe. Uvedeni su automatsko upravljanje i daljinski nadzor toplane te krajnjih podstanica.

Toplana Zamet

Toplana Zamet postaje vršna toplana sustava Zapad. Njena modernizacija je uključivala ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla od 3,0 MW, obnovu rezervnih kotlova ukupne snage 4,6 MW, ugradnju 3 frekventno upravljane pumpe, integraciju daljinskog nadzora i automatizaciju te daljinski nadzor krajnjih podstanica.

Toplana Srdoči

U toplanu Srdoči, koja funkcionira kao zasebni toplinski sustav, ugrađena je čista i sigurna tehnologija odnosno visokoučinkoviti kogeneracijski uređaj za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije toplinske snage 0,62 MW, solarni paneli za zagrijavanje vode te  3 toplinska spremnika ukupnog volumena 120 m³ tople vode, uz potpunu automatizaciju sustava i daljinski nadzor krajnjih podstanica.