Komunalni nered

U privitku teksta možete pogledati Pregled oštećenja komunalnih objekata i komunalnog nereda za 2015. godinu na području MO Brajda-Dolac.