Izrada murala „Brajda u ritmu rocka“ dio je projekta „Proljeće na Brajdi“ Vijeća Mjesnog odbora Brajda-Dolac, koji je realiziran kroz Riječki program lokalnog partnerstva.

Novi mural nalazi se u parku Eugena Čulinovića na Brajdi (Pomerio 26), a u sklopu predstavljanja nastupio je zbor učenika Osnovne škole Brajda te je održana i izložba likovnih radova učenika te škole.

Projekt „Proljeće na Brajdi“ podrazumijeva uređenje Parka Eugena Čulinovića, povijesnog parka koji se nalazi pod zaštitom Konzervatorskog ureda u Rijeci s ciljem da postane privlačniji i bolji kao lokacija za organiziranje raznih aktivnosti.

Mural su oslikali učenici OŠ Brajda pod vodstvom profesorice Likovne kulture Jasne Malner Ladašić, a priključile su im se i studentice diplomskog studija Likovne pedagogije Akademije primijenjenih umjetnosti pod vodstvom mentorica profesorica Letricije Linardić i Ivane Bajcer.

Događaju su prisustvovali voditeljica projekta „Proljeće na Brajdi“, koja je ujedno i predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac Laura Orlić, voditeljica Odsjeka za mjesnu samoupravu Grada Rijeke Dragica Fadljević, predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke Ana Trošelj te ostali sudionici projekta.

Kako je istaknula Laura Orlić, ovaj je projekt samo jedan u nizu kojima se želi oživiti ovaj park i aktivnostima koje organiziraju žele privući ljude, pogotovo iz susjedstva da borave u parku i da se druže. Izrada murala realizirana je s učenicima i profesorima OŠ Brajda koja se također nalazi u blizini i njime su zajednički htjeli uljepšati ovaj prostor. Za realizaciju projekta iz proračuna Grada Rijeke izdvojen je iznos od 2.250,00 eura. Od toga 1798,50 eura je utrošeno na sanaciju zida, a ostatak od 451,50 eura na kupnju boje za oslikavanje. Ostala sredstva koja su bila potrebna za boje, hranu i piće za sudionike te ostale potrepštine osigurane su donacijama od strane nekoliko donatora – Život d.o.o., Mirara Translations d.o.o., Lab doors d.o.o., Fast food Mamma Mia, Artkvart portal, Morski prasac i stranka PGS.

Dragica Fadljević je objasnila kako je cilj Riječkog programa lokalnog partnerstva kojeg Grad Rijeka provodi već 20 godina suradnja volontera, javnih ustanova i gospodarskih subjekata s namjerom da se određene lokacije urede prema potrebama i željama građana koji će ih onda kasnije i koristiti te će se na taj način stvarati jače veze u zajednici.

Riječki program lokalnog partnerstva omogućava neposredno sudjelovanje građana, udruga i mjesnih odbora da se u suradnji s Gradom Rijeka brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika uređenjem manjih površina kao što su dječja igrališta, drvoredi, novouređene zelene površine, manji divlji deponiji i slično.

Tijekom 20 godina provedbe Riječkog programa lokalnog partnerstva u projekte je uložen iznos od 956.095,25 eura, od čega je Grad Rijeka uložio 398.483,23 eura, a doprinos lokalne zajednice je 557.612.02 eura.