Petak, 21. rujan 2018.

Obilježavanje “Kuzminje 2018.”

Vijeće Mjesnog odbora “Sv. Kuzam” i Kulturno društvo “Sv. Kuzme i Damjana” organizira obilježavanje proslave “KUZMINJA 2018.” – Dani Svetog Kuzme i Damjana koji će se održati 21., 24., 25. i 26. rujna 2018. godine.

Više informacija

Petak, 21. rujan 2018.

U OŠ Pećine otvorena senzorna soba za djecu oštećena vida

U Osnovnoj školi Pećine u četvrtak, 20. rujna 2018. otvoren je Odjel za djecu oštećena vida koja dolaze jednom do dva puta tjedno. Ovdje imaju priliku dodatno uvježbavati vještinu čitanja i pisanja na Brailleovom pismu, razvijati neoštećena osjetila, njegovati i koristiti preostali korisni vid, ukoliko se radi o slabovidnoj djeci.

Više informacija