Grad Rijeka će sa 130 tisuća kuna financirati nastavak projekta “Mobilni stručni tim – podrška integraciji učenika s teškoćama u lokalnu zajednicu”, kojim se učenicima s teškoćama u razvoju putem pomoćnika u nastavi olakšava uključenje u redovni odgojno-obrazovni rad u osnovnim školama, zaključeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Prihvaćen je i tekst javnog poziva za subvencioniranje riječkih poduzetnika, za što je osigurano 450 tisuća kuna.

Predstavljajući rad mobilnih stručnih timova, pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Branka Renko-Silov istaknula je kako je provedba projekta prošle školske godine u organizaciji Udruge “Idem”, pokazala da je uvođenje pomoćnika u nastavu omogućilo učenicima s posebnim obrazovnim potrebama ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima nastavnih sadržaja. Učitelji razrednih odjeljenja u koje su uključena djeca s većim teškoćama u razvoju također su podržali ovakav način podrške, ističući kako im je uvelike olakšano provođenje svakodnevnog rada.

Stoga je Grad Rijeka odlučio da će i nadalje sufinancirati ovaj projekt u šest osnovnih škola: Kantrida, Srdoči, Gornja Vežica, Vežica, Pećine i Brajda. Na taj način Grad Rijeka nastoji u korist učenika s teškoćama u razvoju premostiti zakonske nedorečenosti oko školovanja učenika s teškoćama u razvoju. Naime, iako je donesen zakon, nedostaje pravilnik, pa se ne zna koja djeca trebaju imati pomoćnika u nastavi, tko će izdavati rješenja za takav vid inkluzije, tko treba financirati pomoćnike u nastavi i mobilne stručne timove, kako će se osnivati referalni centri, kako i tko će provoditi superviziju.

“Iako je podrška Grada Rijeke ovom projektu neupitna, još jednom želim upozoriti na činjenicu da zakon nudi dobra rješenja, no njime nije točno definirana niti nadležnost ni način financiranja. Nesumnjivo se radi o izuzetno dobrom projektu i grad ne bježi od svog dijela odgovornosti i potrebe za njegovim sufinanciranjem, no to ne može biti isključiva obaveza Grada, uz ovakvu podjelu nadležnosti nad osnovnim školstvom te načinom raspodjele poreznih prihoda,” kazao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Subvencije poduzetnicima
22. gradonačelnikov kolegij ožujak 2010.U sklopu Općeg programa mjera poticanja poduzetnika na području grada Rijeke, Grad Rijeka će uskoro raspisati javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva, za što je u proračunu osigurano 450 tisuća kuna. Subvencionirat će se certificiranje proizvoda, izrada marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, promocija zajedničkog proizvoda ili usluge, uvođenje sustava podrške pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom poslovanju, kao i troškovi implementacije industrijskog dizajna te troškovi obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

Programski i financijski okvir HNK Ivana pl. Zajca
Utvrđen je osnovni programski i financijski okvir Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za razdoblje od 2011. do 2014. godine, što je bilo potrebno učiniti budući da Zakon o kazalištima predviđa raspisivanje natječaja za novog intendanta godinu dana prije nego što starom istekne mandat. Naime, sadašnjoj intendantici ističe mandat 31. ožujka 2011., pa će se natječaj za izbor novog raspisati do kraja mjeseca. Financijskim okvirom predviđeno je da će se u 2011. i 2012. godini za programsku djelatnost ustanove planirati po 42,8 milijuna kuna, dok će se za iduće godine sredstva planirati na bazi proračuna Grada za 2012. godinu. Također, utvrđen je i programski okvir, kojim se, između ostalo, ističe kako kazališni programi trebaju pridonositi izgradnji zasebnog stila HNK Ivana pl. Zajca, ali i inovativnosti.

Znanstveno-istraživački projekt o kružnim tokovima u Rijeci
Grad Rijeka će nastaviti suradnju Građevinskim fakultetom na provedbi znanstveno-istraživačkog projekta “Korelacija oblikovnosti i sigurnosti u raskrižjima s kružnim tokom prometa”, kojim su se analizirale postojeće i potencijalne lokacije za kružna raskrižja uz definiranje smjernica za njihovo projektiranje, sve uz uvažavanje specifičnih riječkih prometnih uvjeta.

Analiza postojećih kružnih raskrižja u Osječkoj i Radničkoj ulici pokazala je da oba raskrižja doprinose protočnosti u gradskoj mreži prometnica. Provedena je i analiza šest mogućih lokacija raskrižja na glavnoj gradskoj mreži te je zaključeno kako bi kružna raskrižja mogla doprinijeti protočnosti i sigurnosti prometa u Ulici A. Barca, na raskrižju Janka Polić Kamova – Šetalište XIII. Divizije (Plumbum), te na raskrižju ulica Tome Strižića – Vjekoslava Dukića (prilazu Sušačkoj bolnici). Nepogodnima za raskružja pokazala su se raskrižja na Orehovici te raskrižje Zametska – Liburnijska – Zvonimirova (Krnjevo). Raskrižje I. Ć. Belog – B. Vidasa – Braće Monjac (centar Zameta) ostaje za daljnju analizu, jer se radi o složenom raskrižju koje nije moguće riješiti nekim od uobičajenih tipova kružnog raskrižja.

Pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca istaknuo je kako će se temeljem ovog projekta ići i u izmjene Detaljnog plana uređenja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra, kako bi se omogućila izgradnja raskružja. Gradonačelnik Obersnel podsjetio je Generalnim urbanističkim planom predviđena izgradnja većeg broja kružnih raskrižja, no za njih u Rijeci na brojnim lokacijama postoje razna ograničenja, što pak ne znači da ih Grad Rijeka neće primjenjivati na mjestima gdje struka potvrdi da će se njima povećati protočnost prometa.

Sufinanciranje smještaja u novom dječjem vrtiću na Gornjem Zametu
DV Sedam patuljaka, 22. gradonačelnikov kolegij ožujak 2010.S obzirom na činjenicu da je i ove pedagoške godine iskazana veća potreba roditelja za upisom djece u predškolske ustanove nego što omogućuju kapaciteti gradskih vrtića te vrtića drugih osnivača, kao i zbog nastojanja da se poveća obuhvat djece predškolskim odgojem, Grad Rijeka će sufinancirati redovni program predškolskog odgoja u novom Dječjem vrtiću “Sedam patuljaka” na Gornjem Zametu svakog upisanog djeteta s prebivalištem na području grada Rijeke s jednakim iznosima kojima se taj program već sufinancira u vrtićima drugih osnivača – mjesečnim iznosom 900,39 kuna za cjelodnevni boravak djeteta, odnosno 630,31 kuna za poludnevni boravak