Tijekom sljedeće dvije godine KD Vodovod i kanalizacija na području Rijeke i Kastva realizirat će se projekt izgradnje 32 kilometra sanitarne odvodnje na gotovo 17 kilometara vodovodne mreže. Projekt vrijedan 124 milijuna kuna financirat će se sredstvima razvojnih banaka. U razdoblju od 2016. do 2019. godine planirana je dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda financiranjem iz fondova Europske unije.

Najavljujući predstojeća ulaganja u projekte vodoopskrbe i odvodnje na gradonačelnikovom kolegiju, direktor KD VIK-a Andrej Marochini istaknuo je kako je Strategijom razvoja Grada Rijeke u razdoblju 2014. – 2020. godine na području aglomeracije Rijeka (koju čine gradovi Rijeka i Kastav te općine Viškovo, Čavle i Jelenje) predviđena izgradnja preko 200 kilometara sanitarne odvodnje s glavnim i lokalnim crpnim stanicama, čime bi postotak priključenosti na kanalizacijsku mrežu porastao na 76 posto. Kako bi se realizirale smjernice predviđene strategijom, u narednim godinama planira se realizacija niza projekata na izgradnji, ali i rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže, koje će na pojedinim područjima pratiti i izgradnja plinske te optičke mreže.

42. kolegij prosinac 2014.

 

 

 

 

 

 

 
“Realizacijom planiranih projekata na području Grada Rijeke i većini jedinica lokalne samouprave u okruženju stvorit će se preduvjeti za priključenje svakog kućanstva na kanalizacijsku i vodovodnu mrežu,” kazao je gradonačelnik Obersnel, istaknuvši kako će se novim investicijskim ciklusom, osim poboljšanja komunalnog standarda građana, ujedno osigurati posao za niz poduzetnika.

Radovi na sanitarnoj odvodnji i vodovodnoj mreži u 2015. i 2016. godini
U ožujku 2015. godine predviđa se početak radova na dogradnji ukupno oko 25 kilometara sustava javne odvodnje otpadnih voda s pratećim radovima na oko 13 kilometara vodovodne mreže u Rijeci i Kastvu, od čega će se na području grada Rijeke izgraditi 24 kilometara kanalizacije te 12,6 kilometara vodovoda. Radi se o 100 milijuna kuna vrijednom projektu sufinanciranom iz zajma Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), čiji je povrat osiguran 90-postotnim sufinanciranjem Hrvatskih voda, dok će se preostalih 10% financirati iz naknade za razvoj.

Na području grada Rijeke radovi će se odvijati na području Pulca, Brašćina – Lukovića, južnog dijela Donje Drenove, Tibljaša i Škurinja, Pehlina i Marinića, Grbaca i Gornjeg Zameta te na sjevernom dijelu Srdoča. Završetak realizacije Projekta planiran je za sredinu 2016. godine, kada će se poboljšati kvaliteta vodoopskrbe i omogućiti priključenje 700-tinjak objekata na sustav odvodnje.

Investicijski ciklus izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreze

Drugi dio radova, čiji se početak planira u veljači 2015. godine, obuhvaća radove na 6,5 kilometara kanalizacije i izgradnji dvije nove crpne kanalizacijske stanice te prateće radove na 4 kilometra vodovoda na području Srdoča, Gornjeg Zameta i sjevernog dijela Donje Drenove, uz rekonstrukciju postojeće kanalizacijske crpne stanice s pripadajućim cjevovodima na Kostabeli. Projekt će omogućiti poboljšanje kvalitete vodoopskrbe i priključenje oko 160 objekata na sustav odvodnje. Radi se o 24 milijuna kuna vrijednom projektu sufinanciranom iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB), a zajam će se otplaćivati po istom modelu kao i kredit EBRD-a.

Kako je istaknula pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, radovi koji kreću gotovo istodobno izvode se većinom na zapadnom dijelu grada, a s obzirom na to da se radi o ugradnji infrastrukture u prometnice, u Rijeka prometu već su započeli s izradom prometnih rješenja kako bi se na što kvalitetniji način organizirao promet, uz omogućavanje pristupa građanima i interventnim vozilima. Kako se predviđa da će radove izvoditi pet izvođača, prije početka radova sazvat će se koordinacija svih uključenih u radove s ciljem pravovremenog izviještavanja građane o planiranim etapama radova.

Jedan od najvećih hrvatskih projekata u vodno-komunalnom sektoru koji su trenutno u pripremi
Polovicom 2015. godine KD VIK će na natječaj za dobivanje sredstava iz fondova Europske unije aplicirati projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (I. faza). Priprema projekta započela je još 2010. godine, a projekt obuhvaća gradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci, s unapređenjem s mehaničke na biološku obradu otpadnih voda, kao i gradnju oko dvjestotinjak kilometara sanitarne kanalizacije te više od stotinjak crpnih stanica na području aglomeracije Rijeka, tj. na području grada Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i dijela Matulja.

Obuhvaćena gradnja procijenjene je vrijednosti oko 100 milijuna eura, što ovaj projekt čini jednim od najvećih u vodno-komunalnom sektoru koji su trenutno u pripremi u državi.

Istovremeno s izgradnjom nove javne kanalizacije predviđena je rekonstrukcija 31 kilometra postojeće kanalizacije te izvođenje pratećih radova na oko 144 kilometra sustava javne vodoopskrbe.

Nakon 2020. godine još preostati za izgradnju 70-ak kilometara kanalizacije te 40-ak kilometara vodovodne mreže na području riječkog prstena.

42. kolegij prosinac 2014.

Autotrolej planira nabavku novih 11 autobusa
S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Autotroleju za zaduženje u visini od 15,5 milijuna kuna, koje će se, uz 8,5 milijuna kuna osiguranih putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uložiti u nabavku 11 autobusa. Nabavit će se 9 autobusa pogonjenih na stlačeni prirodni plin i 2 autobusa pogonjenih na dizel, s time da će se po prvi put nabaviti i zglobni autobusi na plin.

Pet studentskih stipendija za deficitarna zanimanja
Donesena je odluka o dodjeli pet stipendija studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja logopeda, nastavnika geografije, matematike, fizike te nastavnika biologije i kemije.

EU projekti osnaživanja mladih poduzetnika i žena
Grad Rijeka partner je u dva projekta sufinancirana sredstvima EU te usmjerena poticanju poduzetništva specifičnih skupina društva. Cilj projekta EnterYouth je razvoj modela poticanja poduzetnosti i stjecanje općih i specifičnih poduzetničkih znanja i vještina koje će mlade osobe potaknuti na samozapošljavanje i prepoznavanje poduzetničkih prilika, te na uspješno vođenje poduzeća s definiranim dugoročnim ciljevima razvoja. Projekt Work is the Key stvorit će preduvjete za ekonomsku nezavisnost i deinstitucionalizaciju 60 žena žrtava nasilja u Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i Sisačko- moslavačkoj županiji, putem stvaranja novog modela zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih žena.