Započeli radovi na zamjeni vodovodnog ogranka u Ulici Ivana Luppisa od kućnog broja 15 do kućnog broja 5. Predviđeni rok trajanja izvođenja radova je 150 kalendarskih dana.

Investitor radova je KD Vodovod i kanalizacija, a radi se o gradnji, odnosno zamjeni 488 metara vodovodnog cjevovoda.

Ovaj je zahvat sastavni dio planiranih aktivnosti na zamjeni vodovodnog ogranka ukupne dužine 863 metara, a što će se izvoditi u tri dijela, s time da se svaki dio može izvoditi kao zasebna funkcionalna cjelina s priključcima na postojeće vodovode, a do izgradnje idućeg dijela.

Tijekom radova promet će se privremeno odvijati naizmjenično u oba smjera jednim prometnim trakom, regulirano prometnim znakovima i signalizacijom. Na dijelovima dionice, a zbog izvođenja radova i zabrane prometovanja vozila uz ograđeno gradilište, izvođač će osigurati kolni prilaz interventnim vozilima i po potrebi u slučaju intervencije izvršiti zatrpavanje rova. Molimo sve sudionike u prometu na poštivanje privremene prometne signalizacije.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 215.388,17 EUR bez PDV-a, od čega se iznos od 208.438,17 EUR odnosi na radove, a iznos od 6.950,00 EUR na usluge nadzornog inženjera i koordinatora II zaštite na radu.

Izvođač radova je tvrtka Izgradnja iz Crikvenice, dok je poslove nadzora i koordinatora izvodi  Techcon Plan iz Rijeke.