U ponedjeljak, 30. listopada započinju 155.631,50 eura vrijedni radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Portić, čime će se osigurati sigurna i kvalitetna vodoopskrba ovog područja.

Kako ističu u Komunalnom društvu Vodovod i kanalizacija, zahvat obuhvaća izgradnju dijela vodovodne mreže ukupne duljine cca 264 m, a predviđeni rok trajanja radova je 75 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika.

Za vrijeme izvođenja radova regulacija prometa odvijat će se temeljem Prometnog elaborata za vrijeme izvođenja radova odnosno Suglasnosti za uspostavu privremene regulacije prometa koju izdaje nadležni upravitelj ceste. Prilaz objektima uz stadion bit će moguć iz pravca zapada, ulicom Portić, te je, zbog jednostavnije i brže izvedbe vodovodnog ogranka, u 2. fazi predviđeno zatvaranje ceste s preusmjeravanjem prometa na ulicu Portić.

Za vrijeme izvođenja planiranih radova bit će osiguran pješački prolaz. Regulacija će se vršiti prometnim znakovima, a, u slučaju potrebe, izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 155.631,50 EUR bez PDV-a, od čega se iznos od 151.681,50 EUR odnosi na radove, a iznos od 3.950,00 EUR na nadzor te koordinatora II.

Izvođač radova je Kvarner graditeljstvo d.o.o. iz Rijeke, dok poslove nadzornog inženjera i koordinatora II obavlja tvrtka House d.o.o. iz Rijeke.