Radovi na prespoju Adamićeve ulice na privremeni vodoopskrbni mimovod završeni su u planiranom roku te u subotu, 17. veljače neće biti potrebe za isključenjem vode u užem centru Rijeke.

Rezultat je to truda i dobre pripreme radova investitora KD Vodovod i kanalizacija Rijeka i izvođača radova GP Krk, koji su brzo i efikasno završili radove na prespoju mimovoda.

Ključan element ovog uspjeha bio je angažman velikog broja radnika koji su svojim radom na terenu omogućili da se projekt realizira bez zastoja.

Nakon uspješnog prespoja Adamićeve ulice na privremeni vodoopskrbni mimovod, radovi na rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje Adamićeve ulice se nastavljaju.

Novi privremeni vodoopskrbni mimovod osigurat će stabilnu i sigurnu vodoopskrbu tijekom cijelog razdoblja trajanja radova u sklopu investicije te će sada izvođač radova krenuti s jačim iskopima na gradilištu.