U petak 5. travnja 2024. započinje I. faza radova na izgradnji transportnih kanalizacijskih kolektora i rekonstrukciji vodovoda od raskrižja Zametske i Zvonimirove ulice, do skretanja za trgovački centar (ZTC) u Zvonimirovoj ulici.

Riječ je o radovima u sklopu EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“. Izvođač radova je tvrtka Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o.
Početak I. faze radova na izgradnji transportnih kanalizacijskih kolektora i rekonstrukciji vodovoda od raskrižja Zametske i Zvonimirove ulice do skretanja za trgovački centar (ZTC) u Zvonimirovoj ulici započinje u petak 5. travnja 2024.

Radovi će se izvoditi u dva južna prometna traka, dok će se promet odvijati obostrano u dva sjeverna prometna traka uspostavom privremene regulacije prometa. Najavljeni završetak radova je do 14.5.2024., uzevši u obzir moguće vremenske neprilike.

Radovi u Zvonimirovoj nastavak su onih na transportnim kolektorima koji su započeli u Liburnijskoj ulici, a izvode u sklopu grupe radova A, podsustava A2 “Transportni kolektori: područje “Zamet” (kolektor “Z1”) područje “Kantrida” (kolektor “K1”), crpna stanica “CS Dražička” i crpna stanica “CS Kantrida”. Novi transportni kolektori odvodit će sanitarnu otpadnu vodu do lokacije novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na Delti.

Ulaganjima u vodno-komunalnu infrastrukturu doseći će se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećati priključenost na javnu kanalizaciju (sa sadašnjih 75% na 92%) i time smanjiti broj septičkih jama, poboljšati funkcioniranje postojećeg sustava javne odvodnje, smanjiti gubici vode te povećati kvaliteta vodoopskrbe.

KD VIK poziva građane da prate tijek radova i promjene u regulaciji prometa radi njihove sigurnosti i drugih uključenih u promet te zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.

Dodatne informacije o ovom 233.799.649,88 EUR vrijednom EU projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, koji se u visini od 71,33 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije, dostupne su na internetskoj stranici projekta https://aglomeracijarijeka.eu, a informacije o planiranim radovima, radovima u tijeku i izvedenim radovima građani mogu pronaći na GIS web pregledniku http://euprojektigis.kdvik-rijeka.hr/geoserver/web/Default.html.