U kolovozu počinju radovi na  izgradnji sustava odvodnje za grupu radova G – Proširenje Jelenje, u okviru projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“. Projekt je od posebne važnosti za lokalno stanovništvo jer osigurava izgradnju prvih metara javne kanalizacije.

Trenutačno Općina Jelenje nema sustav odvodnje otpadnih voda, stoga će najavljeni radovi osigurati izgradnju prvih metara kanalizacijske mreže, što je izuzetno važno s obzirom na to da se ovo područje nalazi u vodozaštitnoj zoni drugog stupnja.

Izvođač radova je tvrtka STRABAG, a vrijednost ugovorenih radova iznosi i 31.144.539,38 EUR (bez PDV-a), s rokom izvođenja od 59 mjeseci. U okviru ove grupe radova predviđena je izgradnja 32,5 km gravitacijskih kolektora, 3,5 km tlačnih vodova, 12 crpnih stanica i vodoopskrbni cjevovodi u duljini od 20 km.

Navedena vrijednost projekta iznosi skoro deset godišnjih proračuna Općine Jelenje, što jasno pokazuje njegov financijski značaj, a imat će i veliki utjecaj na svakodnevni život lokalnog stanovništva jer će se, osim sustava odvodnje, poboljšati i kvaliteta vodovodne mreže.

Najava početka radova u Općini Jelenje u sklopu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Najava početka projekta u Općini Jelenje izazvala je veliki interes građana

Robert Marčelja, načelnik Općine Jelenje, objasnio je što će Projekt značiti za lokalnu zajednicu. „Prije više od sedam godina najavili smo realiziranje ovog projekta, a sada ga konačno i ostvarujemo uz pomoć EU sredstava. Ovo je najveći komunalni projekt u povijesti našeg zavičaja, koji će unaprijediti komunalnu infrastrukturu, zaštititi našu prirodu i osigurati dizanje životnog standarda kakav odavno imaju svi razvijeni gradovi i općine. Realizaciju  započinjemo u 2024. godini i u potpunosti ćemo ga dovršiti u idućem mandatnom razdoblju. Hvala svima koji sudjeluju u ostvarenju ovog projekta, ovo je dobar primjer suradnje svih članica aglomeracije Rijeka. Vjerujem da ćemo zajedno svjedočiti pozitivnim promjenama koje će donijeti široj zajednici, a mještane molim za razumijevanje dok traju radovi koji su neophodni za daljnji razvoj zajednice.“

Detaljnije o predstojećim radovima govorio je Alen Miličević, koordinator za provedbu projekta aglomeracija Rijeka, ističući da će projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ unaprijediti kvalitetu pružanja vodne usluge te podići komunalni i životni standard mještana Općine Jelenje.  Objasnio je da će radovi u kolovozu početi najprije u gornjem dijelu  Podkilavca i  Sobolima, a kasnije u ostalim naseljima – Podhumu, Dražicama,  Lukežima i Jelenju.

Jedan od značajnih izazova tijekom radova, zbog zahtjevne konfiguracije terena, bit će regulacija prometa i odvijanje svakodnevnog života mještana. U tom smislu su građani zamoljeni za razumijevanje i prilagodbu okolnostima tijekom izvođenja radova, kako bi u najvećoj mogućoj mjeri bili  ublažene eventualne poteškoće u odvijaju njihovih svakodnevnih obaveza.

Građane je posebno zanimala tematika priključaka na novu kanalizaciju, odnosno vodovodnu mrežu. Objašnjeno je da će se do svake parcele izgraditi okno za kućni priključak do same privatne parcele, s dovoljnom dužinom cijevi za kućni priključak.

Nakon završetka radova u općini Jelenje i Čavle, građani će, objasnio je Miličević, dobiti obavijest od strane KD Vodovod i kanalizacija Rijeka o priključenju na novu kanalizacijsku mrežu.

Predstavnici izvođača radova istaknuli su da će prije početka radova obići građane u zoni gradnje, s njima definirati pozicije kućnih priključaka i informirati ih o dinamici i svim otvorenim pitanjima.

O svim radovima građani će se i dalje pravovremeno i detaljno informirati putem medija, internetske stranice te GIS web aplikacije kojoj sami mogu pristupiti na jednostavan način preko službene web stranice EUPAR projekta aglomeracijarijeka.eu.

Financiranje projekta

Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” vrijedan je 233.799.649,88 EUR  (bez PDV-a), a sufinancira ga Europska unija u visini do 166.772.643,17 EUR (bez PDV-a), što čini 71,33% troškova. Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020.

Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 67.027.006,70 EUR, odnosno 28,67%, osigurava se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Pri tom Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 24.575.451,99 EUR. Preostalih 17.876.102,73 EUR nacionalnih sredstava osigurava KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.