Četvrtak, 27. studeni 2014.

Normativni akti Vijeća MO Zamet

U nastavku možete vidjeti normativne akte Vijeća Mjesnog odbora Zamet usvojene na sjednici Vijeća MO, održane 27. studenog 2014. godine. Poslovnik Mjesnog odbora Zamet Pravila Mjesnog odbora Zamet Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba MO Zamet    

Više informacija

Četvrtak, 27. studeni 2014.

Normativni akti Vijeća MO Zamet

U nastavku možete vidjeti normativne akte Vijeća Mjesnog odbora Zamet usvojene na sjednici Vijeća MO, održane 27. studenog 2014. godine. Poslovnik MO Zamet 2014 Pravila MO Zamet 2014 Pravilnik o nagrađivanju fizičkih i pravnih osoba MO Zamet 2014  

Više informacija

Srijeda, 26. studeni 2014.

Pripreme za prijavu dokumentacije za kandidaturu Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. u punom zamahu

Grad Rijeka riješio je problem financiranja podrške učenicima s teškoćama putem vlastitog projekta RInkluzija i manjim dijelom u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, izneseno je na gradonačelnikovom kolegiju na kojem je prihvaćena Informacija o aktivnostima u okviru pripreme kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2020. g., kao i Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2013. godinu, koji je Gradu Rijeci dao uvjetno mišljenje.

Više informacija

Srijeda, 12. studeni 2014.

Ispitana učinkovitost Socijalnog programa Grada Rijeke

Na temelju ispitivanja učinkovitosti socijalnih mjera usmjerenih zaštiti socijalno ugroženih građana Rijeke iz perspektive korisnika, koju je Grad Rijeka proveo u suradnji s Filozofskim fakultetom, a koja je ukazala na prednosti i nedostatke Socijalnog programa, izradit će se dugoročna strategija socijalne skrbi, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju. Ujedno su pozvani građani da putem e-konzultacija uključe u raspravu o novoj Odluci o socijalnoj skrbi.

Više informacija

Četvrtak, 6. studeni 2014.

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Grad Rijeka iznova objavljuje Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu ili nedospjelu glavnicu duga plati u cijelosti jednokratno, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/14). Na temelju članka 28….

Više informacija

Četvrtak, 30. listopad 2014.

Aktualni sat 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke

Bojan Kurelić (AM) – Vijećnik Kurelić je kazao kako je protekli vikend organizirano natjecanje u potapanju brodova u Torpedu. Smatra da je to besplatan način revitalizacije spomeničke baštine kroz međunarodno atraktivno natjecanje kojim se promovira riječka baština i povijest. Industrijska baština najvrjednije je što imamo, pa je pitao gradonačelnika kada će se Grad Rijeka aktivnije…

Više informacija

Četvrtak, 30. listopad 2014.

Gradsko vijeće podržalo reorganizaciju gradskih poduzeća

Gradsko vijeće Grada Rijeke podržalo je reorganizaciju gradskih komunalnih i trgovačkih društava putem osnivanja nove tvrtke Poslovni sustavi, a s glavnim ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja. Također, nakon višestrukih kršenja koncesijskog ugovora donesena je odluka o oduzimanju koncesije na plaži Ploče ispod Bazena Kantrida.

Više informacija

Srijeda, 22. listopad 2014.

Novi organizacijski model gradskih poduzeća

S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je prijedlog novog organizacijskog modela gradskih komunalnih i trgovačkih društava, kojim bi se, s ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja osnovala nova tvrtka Poslovni sustavi. Novi model, u koji bi u prvoj fazi bili uključeni Autotrolej i Rijeka promet, predviđa objedinjavanje upravljačkih i potpornih funkcija gradskih poduzeća, koja bi se u budućnosti bavile samo svojom osnovnom djelatnošću.

Više informacija

Utorak, 14. listopad 2014.

Potpora programima i projektima u školstvu iznad državnog standarda

Iako za to ne postoji zakonska obveza, Grad Rijeka već niz godina financira niz projekata i programa u osnovnim školama, na taj način prepoznajući interes učenika i roditelja. Tako će i u novoj školskoj godini, odlučeno je na gradonačelnikovom kolegiju, biti sufinancirani programi i projekti iznad državnog pedagoškog standarda, za što će se iz gradskog proračuna izdvojiti 471 tisuća kuna.

Više informacija

Petak, 10. listopad 2014.

Informacija o primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (u daljnjem tekstu: Uredba) objavljenu u “Narodnim novinama“ broj 94/14. Uredba je stupila na snagu dana 08.08.2014. godine, čime je izmijenjena i dopunjena ranija Uredba o…

Više informacija