S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je prijedlog novog organizacijskog modela gradskih komunalnih i trgovačkih društava, kojim bi se, s ciljem povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja osnovala nova tvrtka Poslovni sustavi. Novi model, u koji bi u prvoj fazi bili uključeni Autotrolej i Rijeka promet, predviđa objedinjavanje upravljačkih i potpornih funkcija gradskih poduzeća, koja bi se u budućnosti bavile samo svojom osnovnom djelatnošću.

Kao uvod u proces reorganizacije komunalnog sustava u lipnju je konzultantska tvrtka AT Kearney napravila “Analizu poslovanja i podizanje razine usluge gradskog prijevoza i prometa”, koja je pokazala kako najviše podudarnih aktivnosti imaju upravo Autotrolej i Rijeka promet.

Novi organizacijski model podrazumijevanja osnivanje tvrtke koja bi preuzela upravljačke i potporne funkcije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu grada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sve potporne funkcije Autotroleja i Rijeka prometa bit će izdvojene u novo trgovačko društvo koje će se primarno baviti strateškim razvojem i poslovnom podrškom. Novim organizacijskim modelom, društva nastavljaju obavljati komunalnu djelatnost, zbog koje su i osnovana, dok se njihova komercijalna djelatnost grupira u zasebno poduzeće specijalizirano za obavljanje komercijalne djelatnosti, radnog naziva “Rijeka Plus”. Tako će se Autotrolej u budućnosti bavi samo organizacijom gradskog i prigradskog prijevoza, s izdvajanjem komercijalnih djelatnosti kao što je organizacija povremenog prijevoza ili izleta, a Rijeka promet će se baviti samo planiranjem i organizacijom prometa te održavanjem prometnica u gradskoj nadležnosti, dok će u tvrtku “Rijeka Plus” biti izdvojena naplata parkiranja.

“Već dugo razmišljamo o potrebi reorganizacije komunalnog sustava, a analizom iskustava drugih gradova, u prvom redu Ljubljane i Graza, došli smo prijedloga novog organizacijskog modela, koji podrazumijevanja osnivanje tvrtke koja bi preuzela upravljačke i potporne funkcije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu grada. Odlučili smo se za model tzv. ‘slabog holdinga’, u kojem komunalna i trgovačka društva zadržavaju pravnu osobnost i dosadašnju vlasničku strukturu,” kazao je riječki gradonačelnik Obersnel, najavljujući kako će se u “Poslovne sustave” u narednom razdoblju uključiti i druga gradska komunalna i trgovačka društva.

Gradonačelnik Obersnel kazao je kako osnivanje nove tvrtke ne znači i nova zapošljavanja, budući da će poslovne obavljati osobe koje već rade u postojećim gradskim poduzećima, a jedino postoji mogućnost zapošljavanja nekoliko ljudi u upravljačkoj strukturi ili u segmentu poslovanja gdje ne postoji adekvatno kadrovsko rješenje u postojećem sustavu. Najavio je kako neće biti ni viškova, a ako se i pojavi tehnološki višak, posebice kad se u Poslovne sustave uključe i druga komunalna i trgovačka društva, rješavat će se kroz prirodni odljev zaposlenika u mirovinu ili osiguravanjem motivirajućih sredstava za odlazak onih koji se ne mogu prilagoditi novom načinu rada.

38. kolegij listopad 2014.Osnovana zimska služba
Prihvaćen je Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke i obavljanja javnog gradskog prijevoza putnika u zimskim uvjetima, dakle od 15. studenog 2014. do 15. ožujka 2015., uz osnivanje Stožera zimske službe Grada Rijeke.

Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, svih 383 kilometara cesta na području Grada Rijeke, od čega 345 kilometara nerazvrstanih, kojima upravljaju Grad Rijeka i Rijeka promet, i 38 kilometara državnih, održavat će tvrtka Ceste Rijeka, s time da je Rijeka promet za održavanje nerazvrstanih cesta izdvojio 3,7 milijuna kuna. “Sva oprema, djelatnici i materijal, u prvom redu sol za posipavanje prometnica, spremni su za slučaj vremenskih nepogoda,” kazala je pročelnica Miličević.

Odabrani korisnici programa “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci”
Usvojena je Konačna bodovna lista korisnika programa “Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u gradu Rijeci”. Od 63 pristigle prijave, povjerenstvo je prihvatljivim ocijenilo 22, što znači da će se u potpunosti iskoristiti 750 tisuću kuna sredstava koje su kroz program zajednički osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grad Rijeka. Konačna bodovna lista objavit će se na web stranicama Grada Rijeke i bit će poslana svim podnositeljima prijava.

Gradonačelnik Obersnel izrazio je nadu kako će sva sredstva na kraju zaista i biti iskorištena, s obzirom na kompliciranu proceduru i rokove propisane od strane nadležnog ministarstva.

38_ kolegij 2Natječaj za studentske stipendije za deficitarna zanimanja
Najkasnije početkom sljedećeg tjedna bit će raspisan natječaj za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj 2014/2015. godini.
Ukupno se dodjeljuje 10 stipendija, a kako se nastavlja stipendiranje četvero studenata, u ovoj godini stipendirat će se šest studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja nastavničkog smjera na području kemije, biologije, fizike, geografije i matematike te za logopeda. Studenti će dobivati stipendiju u iznosu od 1.100,00 kuna tijekom devet mjeseci.

Zamjena zemljišta zbog izgradnje crkve na Gornjoj Vežici
Grad Rijeka ustupit će Riječkoj nadbiskupiji zemljište na Gornjoj Vežici, gdje se planira izgradnja nove župne crkve, a Riječka nadbiskupija Gradu će ustupiti zemljište na Kozali, na kojem je planirana izgradnja prometnice, te osigurati sredstva za izgradnju novog boćališta s pratećim sadržajima na zamjenskoj lokaciji. Lokaciju budućeg boćališta Grad će definirati do početka uklanjanja postojećeg boćališta, na prostoru kojeg bi trebala biti izgrađena nova crkva.

Kredit KD Čistoća za nabavku opreme za primarnu selekciju otpada
Gradonačelnik Obersnel dao je suglasnost Komunalnom društvu Čistoća za zaduženje putem kredita 7,5 milijuna kuna za financiranje komunalne opreme i vozila potrebnih za unapređenje primarne selekcije otpada.