Riječko Gradsko vijeće usvojilo je Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu u iznosu 819,8 milijuna kuna. Usvojeno je Izvješće o financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2012. g. kao i programi javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2014. Prihvaćene su Konačne izmjene i dopune Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac, Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke i Odluka o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke.

Proračun za 2014.g.

Predstavljajući Prijedlog proračuna za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. g. gradonačelnik Obersnel je naglasio kako su ti dokumenti rađeni temeljem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, uputa Ministarstva financija te Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. g. Ti dokumenti predviđaju realan rast BDP-a u 2014. godini u visini 1,3%, dok bi osobna potrošnja iduće godine trebala biti veća za 0,2%.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu iznosi 819,8 milijuna kuna te je za 1,8% manji od izvornog proračuna za 2013. g. Što se tiče projekcije za dvije godine unaprijed, Obersnel je kazao kako je preciznije projekcije teško izraditi, s obzirom na to da se očekuje kako će u prihodima značajnije biti zastupljena sredstva iz EU fondova, što će ovisiti i dinamici prihvaćanja projekata koje će se predlagati fondovima EU ili Ministarstvu regionalnog razvoja.
S blagim trendom rasta planiraju se porezni prihodi od prometa nekretninama. Rashodi su usklađeni sa prihodima. “Ne planira se novo zapošljavanje, osim tamo gdje je neophodno potrebno, poput Dječjeg vrtića Pehlin koji se otvara u jesen 2014., ili u JVP Grada Rijeke gdje to traže izmjene zakona. U cilju smanjenja proračunske potrošnje, u 2014. godini je planirano smanjenje sredstava za plaće zaposlenih u gradskoj upravi i plaća proračunskih korisnika za 5% u odnosu na 2013. godinu, kao i nastavak neisplate božićnica i regresa, kao i prethodnih godina. To ne znači da će plaće biti manje za 5%, nego se ukupna masa plaća mora smanjiti za 5%, a način na koji će se to napraviti, utvrdit će se pregovorima, no kao konačna mjera možda ipak budu smanjene i plaće”, kazao je gradonačelnik.

Marko Filipović i Vojko Obersnel

Gradonačelnik je kazao kako će se velik dio sredstava uložiti u stvaranje projektnih i imovinsko-pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata, poput pripreme zemljišta za stanove POS-a na Martinkovcu, izrade projektne dokumentacije za Hrvatski dom na Vežici, izgradnje buduće marine na Brajdici, izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Morčić, Dječjeg vrtića Đurđice i Dječjeg vrtića Zamet, Muzeja u Ružićevoj ulici, projekta Uspinjače na Trsat, dio sredstava ići će na dokumentaciju potrebnu za Autobusni kolodvor Zapadna Žabica, pripremu lokacije Preluk, otkup dijela zemljišta za lokaciju znanstveno-tehnološkog parka na Kantridi, imovinsko-pravnu i tehničku pripremu lokacije na Delti, dovršetak postupka izvlaštenja za ceste na Martinkovcu i pripreme lokacije poslovne zone na Bodulovu rekonstrukcije. Tu su još i sredstva za uređenje Osnovne škole Vežica, zamjenu zemljišta na Škurinjskom plasu, radi izgradnje predškolskog objekta i prenamjenu prostora EX Rikarda Benčića.

U 2014.g. čak 189 milijuna kuna izdvojit će se iz Proračuna za realizaciju odrednica iz Strategije, čemu treba pridodati još i investicijska sredstva gradskih komunalnih društava te iz drugih izvora. Samo KD VIK planira kapitalne investicije u iznosu 140 mil. kuna. Gradonačelnik je naglasio kako će se iz proračuna 86 mil. kuna izdvojiti za otplatu Gradskih obveznica i zajmova preuzetih od KD, kao i učešće u financiranju CZGO Marišćina.
Gradonačelnik je djelomično prihvatio amandman vijećnika Livia Defranze, pa je sa pozicije Izrada projektne dokumentacije za uspinjaču na Trsat skinuo 50 tisuća kuna te predložio da se otvori nova pozicija na stavci kulture, za pripremu projektne dokumentacije za postavu orla na Gradsku uru te nadodao kako je u projekciji za 2015. i 2016., za realizaciju tog projekta već predviđen iznos od milijun kuna.
Gradonačelnik Obersnel je na koncu zaključio kako smanjenje proračuna nije samo uvjetovano krizom, već je jedan od razloga i u drugačijoj zakonskoj proceduri.

Vijećnici kluba HDZ i HSP nisu podržali proračun. Kako je pojasnila Vesna Buterin, proračun je nerealan jer se temelji na nerealnom rastu BDP, dok su prognoze Hrvatske narodne banke drugačije. “Iako prihodi od nefinancijske imovine podbacuju, u proračunu je planirano njihovo povećanje za 50%. Porezni prihodi su planirani kao da će gospodarstvo iduće godine zaživjeti, što je s obzirom na veliki broj nezaposlenih upitno. Osim toga, neki odjeli, poput Odjela za kulturu prebacili su neizvršene obveze iz 2013. u 2014.,” kazala je Buterin.

Sanjin Kuljanić i Snježana Čop

Sanjin Kuljanić i Snježana Čop

Klubovi Hrvatski laburisti – Stranka rada, PGS i Akcija mladih također nisu podržali proračun. Milena Kraljević (Hrvatski laburisti) smatra da su prihodi od poreza i prireza nerealni, a prenesene obveze prevelike, dok je Ana Trošelj (PGS) istaknula kako je proračun rezultat trajne državne i gradske nebrige za građane i neće ga podržati. Danko Švorinić ( Lista Ri) je kazao kako je vidljivo da proračun nije izašao iz Strategije, nego je Strategija skrpana iz dosadašnjih proračuna, pri čemu su postavljeni krivi ciljevi ili ih opće nema, pa je riječ o „skupu mjera koje postaju same sebi svrhom“. Švorinić je kazao kako ni Start up inkubatori nisu dali rezultate i nije dobro provedena njihova evaluacija te pitao kakve koristi građani imaju od toliko velikih putnih troškova i postojanja dva gradska portala, koja su prema njegovim saznanjima, sve slabije posjećena.
Bojan Kurelić (AM) je pitao tko su investitori i zašto se otkupljuje zemljište na Rujevici. Zašto se na kapitalni projekt Karta buke troši toliko novaca te zbog čega u proračunu nema sredstava za uređenje Klobučarićevog trga i gradnju novog stadiona. Dotaknuo se i kulture, izdvojivši program festivala Republike, koji je po njemu konačno smanjen na prihvatljiv iznos i vidljiv te zaključio kako su sredstva namijenjena programima kulture, ustvari smanjena za 50%, ako se na planirani iznos nadoda 2,5 mil kuna neizvršenih obaveza iz 2013.

Sanjin Kuljanić (HNS-IDS) je kazao kako će oni snažno podržati proračun, jer je on odraz realnih mogućnosti grada u doba krize i recesije. Teško je očekivati ambicioznije rashode bez sredstava iz fondova EU, važno je da proračun sadržava jaku socijalnu komponentu te naglasio kako bi više sredstava trebalo uložiti u jačanje konkurentnosti poduzetništva.

Gradonačelnik Obersnel je odgovorio kako je proračun strateški dokument o kojem se pitanja treba postavljati za vrijeme njegove izrade, a događa se upravo suprotno, da vijećnici usvajajući proračun postavljaju pitanja o pojedinim pozicijama proračuna, koja su trebali postavljati dok se o njima raspravljalo po odborima. Nemoguće je očekivati da u raspravi obrazloži sve stavke i sve pozicije. Gradonačelnik Obersnel je pojasnio kako je rast poreznih prihoda planiran na temelju dosadašnjih iskustava koja pokazuju da su ti prihodi u 2012. i 2013. i u blagom rastu, pa nema razloga da se ne planira njihovo povećanje. Osim toga, na njihovo povećanje utjecale su i brojne Vladine mjere i uvođenje financijske discipline. Najveći pad BDP-a zabilježen je u doba HDZ-ovih Vlada pa ga čudi da vijećnici HDZ -a spominju nerealan rast BDP. Gradonačelnik je kazao kako nije točna tvrdnja oporbe da se smanjuju sredstva za socijalni program, već se samo ukupni iznos na toj poziciji smanjuje za iznos sredstava planiranih i utrošenih za nabavu vozila za osobe s posebnim potrebama i uređenje prostora za beskućnike, pa taj iznos nije planiran za 2014.

Gradonačelnik je ponovio kako je stanje zaduženosti Grada dobro i nema novih zaduživanja, osim onih vezanih uz preuzete obveze CZGO. Što se tiče poduzetništva, evaluacija poduzetničkih inkubatora je provedena protekle 4 godine i nalazi se u materijalima, a upravo je u tijeku evaluacija polaznika Start up inkubatora. Naš cilj nije „da potrošimo pare“ kako to oporba tvrdi, nego da osiguramo bolju kvalitetu usluge građanima, i da osiguranjem investicijskog ciklusa osiguramo posao poduzetnicima. „Nema programa EU za poticanje poduzetništva, već za poticanje izgradnje poduzetničke infrastrukture i Grad će se s programom dovršetka izgradnje zone Bodulovo javiti na EU fondove, kako bi u njoj poduzetnici mogli realizirati svoje projekte“, kazao je gradonačelnik.

Obersnel je naglasio kako se ne slaže s neuvođenjem poreza na nekretnine, budući da i u gradu Rijeci ima nekretnina koje su kupljene i stoje prazne, poput hale Torpedo, jer je to pojedincima u nekom trenutku odgovaralo. Možda bi porez na nekretnine bio poticaj da nešto sa tim nekretninama učini jer bi se na taj način one stavile u funkciju ili bi ih se prodalo nekome koji bi ih koristio.

Ljubica Dujmovic Kosovac

Ljubica Dujmović Kosovac

Ljubica Dujmović Kosovac nova vijećnica stranke Hrvatski laburisti – Stranka rada

S obzirom na to da je vijećnik Predrag Šustar podnio ostavku, na njegovo mjesto, stranka Hrvatski laburisti – stranka rada predložila je Ljubicu Dujmović Kosovac, koja je na sjednici prisegnula za članicu Gradskog vijeća.

Javne potrebe u kulturi tehničkoj kulturi i sportu za 2014.

U raspravi oko programa javnih potreba u kulturi vijećnik Bojan Kurelić (PGS-AM) je kazao kako smanjene sredstava za kulturu nije u skladu sa željom da postanemo europska prijestolnica kulture. Kurelić je ustvrdio kako su uvijek isti subjekti preferirani i dobivaju najviše, a problematično je to što se isključuju sudionici nezavisne scene. Nova vijećnica Ljubica Dujmović Kosovac (Laburisti-stranka rada) je kazala kako Laburisti neće podržati ovakav prijedlog, jer nije program kontinuiteta. Smatra da je i Strategija razvoja kulture prebrzo donesena, a sredstva namijenjena za kulturu u naredne tri godine, ne daju optimizam, s obzirom da dio ciljeva i do sada nije ostvaren. Pitala je koji se muzej se uređuje u Ružićevoj, dok istovremeno oba postojeća gradska muzeja nemaju stalni postav. Čudi ju da će i MO Drenova graditi nekakav muzej, a zatečena je činjenicom da Grad Rijeka daje sredstva Muzeju djetinjstva koji nema pravnu osobnost i još nije utemeljen. Što se tiče prenesenih obaveza iz prethodnih godina, smatra da ona imaju tendenciju rasta pa je pitala da li se loše planiralo i što su po pitanju nerealiziranih sredstva radila Upravna vijeća ustanova. Dujmović Kosovac je pitala zašto u izdavačkoj djelatnosti nema ICR-a u kojem je Grad bio vlasnik s 20% te komentirala iznos sredstva namijenjen Društvu književnika i HDLU-Rijeka. Vijećnik Teo Božanić (HDZ) je kratko prokomentirao program Art kina, upitavši do kada i do kuda.

Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu je pojasnio što znače prenesena sredstva. „Ne radi se o nikakvim malverzacijama, Grad je planirao, a nije podmirio obaveze prema dijelu korisnika u ovoj godini i nije ih htio skrivati, nego ih je samo odvojeno prikazao u prijedlogu javnih potreba, pa će ta sredstva biti isplaćena u 2014. Šarar je komentirao tvrdnje „da se zna kako se biraju članovi Kulturnih vijeća“ te naglasio da se članovi biraju na javni poziv svim udrugama u kulturi. „U Vijećima sjede ljudi koje odabiru kulturnjaci, a ne Grad Rijeka. Naravno da tamo ima lobiranja i interesnih skupina, što smatram potpuno legitimnim, no Odjel nije niti jednom intervenirao u rad Kulturnih vijeća ,i ono što je predloženo u javnim potrebama su predložila upravo Kulturna vijeća“. Šarar je kazao kako će početkom iduće godine ustanove kulture u vlasništvu Grada biti oslobođene plaćanja najma gradskih prostora koje koriste, što će im pomoći u poslovanju, a najavio je i ustupanje HDLU Rijeka većeg galerijskog prostora u Verdijevoj.

Javne potrebe u Sportu

Obrazlažući javne potrebe u sportu, gradonačelnik Obersnel je na primjedbe oporbe kazao kako se ne slaže s konotacijom posrnulog riječkog sporta, niti u kojem kontekstu. Riječki sportaši su ove godine ostvarili izuzetne rezultate u raznim natjecanjima i kategorijama. „Izdvajanja za sport su u okviru mogućnosti. Zaboravljamo na sredstava za upravljanje objektima, koja su direktna ulaganja u riječki sport i koja omogućuju da mladi ljudi koriste sportske objekte bez plaćanja naknade za korištenje. No netko mora platiti struju, vodu, plaće zaposlenika koji održavaju objekte. U ovom trenutku se za bavljenje sportom ne može izdvajati više. Uspjesi riječkih sportaša su u rastu i vezani su uz bolje uvjete, koje smo im izgradnjom objekata omogućili“, kazao je gradonačelnik.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2012. godinu

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je Revizija, uz brojna ministarstva i gradove, i Gradu Rijeci dala uvjetno mišljenje uz manje-više iste primjedbe, koje se najvećim dijelom odnose na nenamjensko trošenje, pri čemu se sredstva ubrana od komunalne naknade troše za duge svrhe od onih određenih zakonom o komunalnoj naknadi. „U situaciji kada nedostaju opći prihodi iz koji se financiraju vrtići, socijalni programi i subvencije, dio sredstava se troši za tu namjenu. Svjesni smo da to nije sukladno zakonu, no sva izvješća nakon što ih usvoji Sabor ide državnom odvjetništvu koje do sada nije poduzelo ništa.

Grad je Reviziji uputio svoje očitovanje, koje je dio ovog izvješća. Obersnel je kazao kako bi trebalo nešto mijenjati u zakonskoj regulativi ili mijenjati metodologiju rada, jer ovakva izvješća nemaju smisla. „Kada bi se, i da se radilo po zakonu, trebali smo primjerice blokirati „3. maj“ i naplatiti svoja potraživanja. Prema mišljenju Revizije napisanom u nekom uredu, bez razumijevanja problematike, trebali smo po svaku cijenu poduzimati adekvatne mjere naplate, prema poduzetnicima, ali građanima koji nisu u stanju podmiriti svoja potraživanja. No prema svim nalazima revizije, našim aktivnostima nikome nije učinjena nikakva šteta“ zaključio je graadonačelnik.

Savjet mladih Grada Rijeke

Anonimnim glasovanjem u Savjet mladih Grada Rijeke izabrani su: Stefan Mataja-Mafrici, Predlagatelj: Forum mladih SDP-a Rijeka, Saša Pešut, Predlagatelj: Forum mladih SDP-a Rijeka, Tomislav Babić, Predlagatelj: Boksački klub Rijeka, Igor Đekanović, Predlagatelj: Sveučilišna organizacija socijaldemokratske studentske unije – Podružnica Sveučilišta u Rijeci, Iva Sušić, Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Ana Čančarević, Predlagatelj: Mladež Hrvatske demokratske zajednice, Ivan Šverko, Predlagatelj: Studentski zbor Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci , Valentino Saršon,. Predlagatelj: “Mlada Rijeka” Primorsko-goranskog saveza, Mia Mihelčić, Predlagatelj: ELSA – Europsko udruženje studenata prava Rijeka, Lorena Valenta, Predlagatelj: Interesni odbor mladih Hrvatske narodne stranke, Marin Filčić, Predlagatelj: Odred izviđača “3. MAJ”.

Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac

Izmjenama i dopunama Plana se na obuhvaćenom području površine 10 ha planira promjena namjene, tipologije i katnosti građevina planiranih uz riječku obilaznicu i uz Ulicu Martinkovac radi efikasnijeg korištenja prostora, ekonomske opravdanosti gradnje te formiranja izraženijeg poteza urbaniteta. Također se predviđa promjena namjene i načina gradnje područja ex. “Metalogradnje” radi njegovog integriranja u okolni urbani prostor, usklađenje oblika i veličine građevnih čestica s topografskim karakteristikama, prometnom mrežom te zemljišno-knjižnim stanjem te odgovarajuća izmjena dijela planirane javne prometne i infrastrukturne mreže.

Izmjene Generalnog urbanističkog plana

Predmet ovih ciljanih izmjena i dopuna GUP-a jest utvrđivanje površine za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti. Sukladno Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva, koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila u studenom 2010. godine, do 2018. godine potrebno je izgraditi novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, pa se moralo korigirati ono što je sadržano u GUP-u vezano za pročišćivač. Izmjenama i dopunama GUP-a utvrđena je površina za gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti njegovim pomicanjem sjeveroistočnije od sadašnje lokacije čime se oslobađa južni, atraktivniji dio područja Delte za izgradnju urbanistički atraktivnih sadržaja.

Gradsko vijeće prihvatilo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014., Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, Program održavanja komunalne infrastrukture, Plan raspodjele sredstava spomeničke rente, Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, Odluku o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina, Odluku o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi, Odluku o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente, Plan davanja koncesija na području grada Rijeke, Odluku o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke, Odluku o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta, Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke za 2014.g. te Opće uvjete o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu, kao i Izvješće o korištenju Proračunske zalihe u Proračunu Grada Rijeke za 2013. godinu, za mjesec studeni 2013. g.

Prihvaćene su i izmjene Odluke o visini novčanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke i Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Rijeke, a Vijeće je dalo prethodnu suglasnost na Odluku o promjeni Statuta i djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka. Suglasnost je dana i na Statute Gradskog kazališta lutaka Rijeka i ustanove Art kino te suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Rijeka.