Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavještava javnost da se pristupilo izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica u Rijeci.

O prijedlogu navedenog prostornog plana provest će se prethodna i javna rasprava. Datum početka, mjesto održavanja i trajanje javne rasprave bit će objavljeni: u službenom glasilu, u dnevnom tisku i na web stranici Grada Rijeke, najmanje osam dana prije početka javne rasprave.

DPU stambenog područja Rujevica - obuhvat

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana, obavještava javnost da se pristupilo izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

Detaljni plan uređenja stambenog područja Rujevica temeljit će se na natječajnom radu kome je Ocjenjivački sud dodijelio prvu nagradu na javnom natječaju za urbanističko-arhitektonsko rješenje. Ideja prvonagrađenog rada je ostvariti koncept modernog stambenog naselja koji pretpostavlja potpunu integraciju krajolika, arhitekture i prometa.

Detaljni plan uređenja stambenog područja Rujevica

Autorice prvonagrađenog rada: Vesna Gojak dipl.ing.arh., Andrea Crnčić mag.ing.arh., Vesna Draksler mag.ing.arh. i Anna Kravcova mag.ing.arh., s tvrtkom ARH.2000 d.o.o. iz Pule izrađivači su Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica.