Unatoč povećanju stope PDV-a, cijene komunalnih usluga javnog gradskog prijevoza, odvoza otpada i pogrebnih usluga za krajnje korisnike neće se mijenjati, već će komunalna društva Autotrolej, Čistoća i Kozala povećana izdvajanja za PDV kompenzirati kroz smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje i optimizaciju poslovanja, odlučeno je na Gradonačelnikovom kolegiju.

Direktori komunalnih društava, Željko Smojver iz Autotroleja, Zlatko Štok iz Čistoće te Nives Torbarina iz Kozale, zatražili su od gradonačelnika suglasnost za promjene cjenika komunalnih usluga, na način da povećanje stope PDV-a s 23% na 25% ne utječe na cijene koju plaćaju građani, već da se smanje osnovne cijene komunalne usluge. Zbog takve odluke, prihodi Autotroleja će se smanjiti za 1,1 milijun kuna, prihodi Čistoće će biti manji za 573 tisuće kuna, a KD Kozala za 142 tisuće kuna.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako se komunalna društva, kao i svi drugi gospodarski subjekti, u svom poslovanju susreću s povećanjem cijena materijalnih troškova, posebice energenata, što se do sada pokrivalo iz tekućeg poslovanja.
“Ako ne dođe do drastičnih povećanja cijena energenata, neće biti potrebe za korekcijama cijena komunalnih usluga. Najviše je izložen Autotrolej, jer je trošak goriva jedan od najvećih rashoda ovog komunalnog društva. No, ako i dođe do značajnog povećanja cijene goriva, cijene autobusnih karata neće se mijenjati, jer bi svako povećanje cijena dovelo do smanjenja broja putnika, već će se tražiti veće izdvajanje općina i gradova – suvlasnika Autotroleja,” kazao je gradonačelnik Obersnel.

Novi cjenici vrijedit će od 1. ožujka, a kako će biti promijenjena samo struktura cijena, ali ne i krajnja cijena, korisnici će na svojim računima primijetiti jedino snižene cijene vode i odvodnje, koje su smanjenje zbog snižavanja stope PDV-a za vodne usluge na 10%.

Gradonačelnik je podsjetio kako se, temeljem Socijalnog programa, za plaćanje troškova usluga koje pružaju komunalna društva, iz gradskog proračuna za socijalno ugrožene građane izdvaja godišnje oko 3 milijuna kuna.

Lokacija građevinskog zemljišta veličine 2.315 m2 u sklopu bivše tvornice Rikard Benčić radi izgradnje poslovnog hotela

Prodaja zemljišta u ex. Benčiću za gradnju hotela
Donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta veličine 2.315 m2 u sklopu bivše tvornice Rikard Benčić radi izgradnje poslovnog hotela. U početnu cijenu od 459 eura po m2 uračunata je cijena zemljišta, ali i troškovi pripreme, koji uključuju prostorno-plansku dokumentaciju te uklanjanje građevina. Kako je kazao pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Srđan Škunca, nakon što su prije nekoliko godina naknadno pooštreni uvjeti konzervatorske zaštite objekta u krugu ex tvornice Rikard Benčić, tzv. ciglenog objekta i Teatrina, smanjili interes investitora za gradnju hotela, Grad Rijeka putem novog natječaja traži novog investitora. Za razliku od prvog natječaja, kad se prodavalo pravo građenja, ovog puta se prodaje zemljište, jer pravo građenja – s obzirom na komplicirani postupak prilikom gradnje – izaziva nepovjerenje na tržištu.

Lokacijska dozvola za gradnju hotela izdana je u siječnju. Okončanje natječaja, koji će se uskoro raspisati, očekuje se u svibnju, a nakon potvrde Gradskog vijeća, moglo bi se krenuti u izradu glavnih i izvedbenog projekta. Prema uvjetima natječaja, investitor mora započeti s radovima na izgradnji građevine do 1. travnja 2013. godine.

Natječaj će se, osim na prodaju zemljišta, odnositi i na osnivanje prava građenja na dijelu nekretnine radi izgradnje prilazne rampe podzemnoj garaži hotela, koja bi imala oko 130 parkirnih mjesta.

Gradonačelnik Obersnel izrazio je ogorčenje postupkom Konzervatorskog odjela u Rijeci, čiji su djelatnici, iako uključeni u proces donošenja Detaljnog urbanističkog plana, naknadno zahtijevali pooštravanje uvjeta zaštite, što je uzrokovalo štetu gradskom proračunu, od nerealiziranog prihoda od prava građenja, izostanka prihoda od komunalne naknade i doprinosa preko prihoda od spomeničke rente, do prihoda od poreza na dohodak djelatnika koji bi radili u hotelu.

72. gradonačelnikov kolegij travanj 2012.

Nastavak Rezidencijalnog programa Kamov
Nakon uspješne prve godine provođenja, Rezidencijalni program Kamov, koji uključuje boravak kreativnih pojedinaca iz područja književnosti, vizualnih i audiovizualnih umjetnost te društvenih znanosti u gradu Rijeci, nastavlja se, ali uz nešto promijenjene uvjete.

Kako je kazao pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar, dosadašnje provođenje programa pokazalo da valja smanjiti minimalno vrijeme trajanja boravka stvaraoca u Rezidenciji Kamov sa 30 dana na 15 te razmjerno tome i iznos potpore stvaraoca za podmirenje troškova boravka (do sada je iznos navedene potpore iznosio 7.000,00 kuna bruto za 30 dana a sada bi iznosio 3.500,00 kuna za 15 dana boravka). Također, izmijenit će se i sastav Programskog savjeta Rezidencijalnog programa.

Do sada je u Rezidenciji Kamov boravilo sedam umjetnika i umjetničkih grupa, a svi su oni, tijekom boravka u Rijeci radili na svojim projektima i usput sudjelovati u javnim događanjima na riječkoj kulturnoj sceni. Tijekom travnja u Rijeku ponovno dolazi prvi “stanovnik” Rezidencije Kamova Matthew Mazzotta, koji je svoj projekt “Ovce s lukobrana”, koji uključuje instalaciju privremenog urbanog parka za ovce na lukobranu, zbog složenosti izvedbe morao prebaciti za ovu godinu.

Riječki osnovnoškolci na “Novigradskom proljeću”
Grad Rijeka sufinancirat će sudjelovanje 21 učenika iz 7 osnovnih škola Grada Rijeke u Školi stvaralaštva “Novigradsko proljeće 2012.”, s iznosom od 500 kn po učeniku. Škola stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ je smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole, koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području.