Rezultati prvih osam mjeseci rada prometnog redarstva pokazuju opravdanost osnivanja ove gradske službe, koja uz komunalno redarstvo brine o prometnom i komunalnom redu u Rijeci, rečeno je na Gradonačelnikovom kolegiju. Naglašeno je kako veća efikasnost ovih službi može biti postignuta tek zakonskim proširivanjem njihovih ovlasti po uzoru na praksu komunalne policije brojnih europskih gradova.

Govoreći o dosadašnjem radu, ravnatelj Direkcije za prometno redarstvo Robert Mišan istaknuo je kako je deset prometnih redara na početku svog rada djelovalo isključivo preventivno, izdajući usmene i pismene obavijesti i stvarajući bazu podataka prekršitelja, u drugoj fazi rada ponovnim prekršiteljima izdavana su upozorenja o prekršaju, da bi prije mjesec i pol započeli s izdavanjem naredbi za premještanje vozila, u potpunosti preuzimajući taj posao od prometne policije. Tako je od kolovoza 2009. godine provedeno 11933 aktivnosti po nepropisno zaustavljenim i parkiranim vozilima, od toga na vozilima je ostavljeno 6913 obavijesti o počinjenom prekršaju i 5020 upozorenja za počinjeni prekršaj, dok je do sada izdano 515 naredbi za uklanjanje. Kod 20% naloga prekršitelji su odmah platili prekršaj, dok 80% prekršaja ide u daljnji postupak.

Najveća pozornost dana je prekršajima nepropisnoga parkiranja na obilježenim pješačkim prijelazima i pješačkim zonama, stajalištima javnoga gradskoga prijevoza, na nogostupima i mjestima rezerviranima za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, što čini 65% aktivnosti. Premda prometno redarstvo svoje aktivnosti provodi na čitavom području Grada Rijeke, posebna pozornost posvećuje se ulicama u centru grada, području oko tržnice, ulicama koje vode prema centru grada, ulicama oko Bazena Kantrida i Centra Zamet. Područje djelovanja redara na ostalim dijelovima grada značajnije je prošireno nakon što su nabavljeni motocikli.

Većina građana postupa po upozorenju komunalnog redara
Već uhodana je Direkcija za komunalno redarstvo, čiji je ravnatelj Zdenko Pleše istaknuo kako su tijekom 2009. godine primjenom odredbi Odluke o komunalnom redu, kao glavne odluke po kojoj komunalni redari postupaju, registrirano 4.339 predmeta, a najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina odlaganjem stvari. Najveći broj građana postupi po upozorenju komunalnog redara, no protiv onih koji ne žele, komunalno redarstvo izdaje upravna rješenja, pa se predmet upućuje prekršajnom sudu i poreznoj upravi, što često nije najefikasniji način rješavanja problema. Pored Odluke o komunalnom redu, redari obavljaju i niz drugih poslova, između ostaloga i nadzor postavljanja ugostiteljskih terasa i kiosaka te korištenja poslovnih prostora i gradskih stanova. Prema danas donesenom zaključku, Direkcija za komunalno redarstvo redovito će izvještavati vijeća mjesnih odbora o postupanju redarstva na njihovom području.

Gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo radom prometnog i komunalnog redarstva, naglasivši kako te službe neće biti u potpunosti efikasne bez proširenja njihovih ovlasti. Podsjetio je kako je riječko prometno redarstvo prvo takve vrste u Hrvatskoj, osnovano na temelju ne dokraja definiranih pravilnika o tome kako bi trebalo raditi.
“Svjesni smo da je deset prometnih redara premalo za područje grada Rijeke, pa smo planirali već ove godine zaposliti dodatnih deset. No, zbog teške ekonomske situacije svoj plan smo morali prebaciti za sljedeću godinu”, kazao je Obersnel, istaknuvši kako vjeruje da će rad prometnih redara ipak potaknuti i svijest građana da svoje automobile ne mogu parkirati baš na svakom mjestu.

30. gradonačelnikov kolegij lipanj 2010.

Priprema plaža za sezonu kupanja
Prihvaćeno je izvješće o održavanju plaža i aktivnostima na osiguranju sportsko-rekreacijskih i ugostiteljskih sadržaja na plažama uoči sezone kupanja, koja službeno započinje danas. Za održavanje plaža u 2010. godini Grad je planirao sredstva u iznosu od gotovo 2,6 milijuna kuna, od čega iz sredstava komunalne naknade 1,56 milijuna kuna, a iz sredstava od izdavanja koncesijskih odobrenja i koncesija za redovno održavanje pomorskog dobra 1,03 milijuna kuna. Ravnatelj Direkcije plana, razvoja i izgradnje Dragan Blažević naglasio je kako će se ovog ljeta u blizini lučice Portić na Kantridi urediti teren za odbojku na pijesku, koji će u budućnosti biti uređen i na plaži ispred Bazena Kantrida. Prihvaćena je i odluka o financiranju rada četiri čuvara plaže, tzv. “banjina” u sezoni kupanja na plaži za osobe s invaliditetom u uvali “Kostanj” u ukupnom iznosu od 90.000 kuna.
Potpora ordinaciji obiteljske medicine na Orehovici
Odobrena su financijska sredstva u iznosu od 107.470,40 kn za financiranje obiteljske ordinacije na Orehovici u 2010. godini. Naime, Mjesni odbor Orehovica obratio se Domu Zdravlja sa zamolbom da se omogući nastavak rada ordinacije opće medicine, koja je nakon odlaska dosadašnje liječnice u mirovinu trebala prestati s radom jer u Rijeci postoji višak timova opće odnosno obiteljske medicine u odnosu na broj utvrđen Mrežom javne zdravstvene službe. No, kako se radi o osiguranicima uglavnom starije životne dobi, koji nemaju mogućnost javnim prijevozom putovati liječniku u Rijeku ili Čavle i kojima je nužno ostvarivanje zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja, Dom zdravlja učinio je sve potrebno da do zatvaranja ordinacije ne dođe: od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zatraženo je odobrenje za nastavak rada ordinacije te je ugovoren tim čija glavarina iznosi 13.155,47 kuna, budući da ordinacija skrbi o 816 osiguranika, što znači da ima oko 50% osiguranika u odnosu na standardni tim. S obzirom na to da troškovi bruto plaća ugovorenog tima zajedno s režijskim troškovima iznose ukupno 23.902,52 kune, Grad Rijeka će pokrivati nedostajuće troškove tima.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako Grad Rijeka nikad nije odbijao mogućnost sufinanciranja programa Doma zdravlja, pa je to učinjeno i ovog puta.
“No, situacija s ordinacijom na Orehovici nikako se ne može usporediti sa slučajem u pedijatrijskoj zaštiti i ordinacije na Zametu. Naime, tamo je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje isključio pedijatrijsku ordinaciju iz mreže, pa da je i Grad Rijeka financirao liječnički tim, pacijenti ne bi mogli ostvarivati prava iz zdravstvene zaštite,” kazao je Obersnel, istaknuvši kako je Grad Rijeka, ukoliko Dom zdravlja uspije izboriti drugačiju mrežu zdravstvene zaštite, spreman pružiti dodatnu garanciju dostupnosti zdravstvene zaštite.

Nepovratne subvencije malim poduzetnicima
Dodijeljene su potpore po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke, pa su uz današnjih 17 odobrenih zahtjeva u potpunosti iskorištena sredstava za ovu svrhu predviđena u ovogodišnjem proračunu. No, pročelnik Vitezić je najavio kako će se rebalansom proračuna pokušati osigurati dodatna sredstava za potporu poduzetnicima.

Prihvaćen je prijedlog da se i ove godine u sklopu obilježavanja Dana grada Rijeke provede akcije biranja najbolje uređenog izloga, balkona i prozora u centru grada. Najuspješnije uređene izloge, balkone i prozore u užem centru grada članovi Ocjenjivačkog suda obići će koji će 7. lipnja.