Na Sušaku je otvoren novouređeni Centar primarne zdravstvene zaštite koji će pokrivati gotovo 4.000 korisnika s područja Mjesnog odbora Centar – Sušak, koji su zdravstvene usluge do sada koristili u ordinacijama opće prakse u Strossmayerovoj ulici.

Budući da se prostori u Strossmayerovoj u kojima se trenutno nalaze ordinacije vraćaju stvarnim vlasnicima, korisnici zdravstvenih usluga dobit će novouređene prostorije za rad centra primarne zdravstvene zaštite u Kumičićevoj ulici br. 8.

U uređenje CPZZ Sušak, Kumičićeva 8 Grad Rijeka je u zadnje dvije godine uložio ukupno 2.250.516,52 kn. Uređenje zgrade CPZZ Sušak, Kumičićeva 8 u Rijeci započelo je još 2001. godine, kada je izvršena sanacija krova. Nakon toga izvršeno je uređenje nekoliko ordinacija liječnika i stomatologa. Budući da prostor suterena u navedenom objektu nije bio uređen niti se koristio, a Dom zdravlja je imao potrebu za ordinacijama zbog povrata pojedinih nacionaliziranih prostora, pristupilo se uređenju suterena, sanaciji fasade prizemlja i plinske instalacije.

Sredstva za unutarnje opremanje osigurao je Dom zdravlja iz decentraliziranih sredstava Primorsko-goranska županije, čime je nabavljen namještaj i medicinska oprema u ukupnom iznosu 290.000,00 kn.

Novi Centar primarne zdravstvene zaštite imat će tri ordinacije zajedničku kartoteku, osiguran pristup i uređeni sanitarni čvor za invalide, a počet će s radom 1. prosinca.