Direktorica Reiffeisen bank Austria d.d., Podružnica Rijeka, Senka Pinezić i gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel potpisali su Ugovor o kreditu u iznosu 6 milijuna kuna za financiranje kapitalnih projekata Grada Rijeke. Sredstva kredita koristit će se za uređenje nogometnog igrališta “Belveder” i nabavu informatičke opreme za potrebe Grada Rijeke.

Potpis ugovora o kreditu s Raiffeisenbank Austria d.d.Na temelju Odluke o zaduživanju Grada Rijeke kod Raiffeisenbank Austria d.d. za financiranje kapitalnih projekata i Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Rijeke, koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 10. srpnja 2003. godine, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske od 23. listopada 2003. godine, Grad Rijeka je sklopio ugovor o kreditu sa Raiffeisenbank Austria d.d. u iznosu od 6.0000.000,00 kuna.

Postupak nabave kredita proveden je temeljem Zakona o javnoj nabavi i to javnim nadmetanjem u otvorenom postupku nabave. Pregledom, ocjenom i usporedbom pristiglih ponuda, najpovoljnijom je ocijenjena ponuda Raiffeisenbank Austrie d.d. Kredit ima grace period do 31.03.2004., kamatnu stopa 4,06%. Rok povrata kredita je 18 mjeseci, a koristit će se sukcesivno.

Iz sredstava kredita s 3.700.000,00 kn financirat će se uređenje nogometnog igrališta “Belveder” koje obuhvaća građevinske radove na podlozi igrališta, postavljanje umjetne trave, zatvaranje igrališta ogradama i uređenje svlačionica objekta. Postavljanjem umjetne trave višestruko će se povećati broj sati korištenja objekta i smanjiti ozljede, a smanjit će se i troškovi održavanja. Stavljanjem ovog igrališta u funkciju, uz postojeću umjetnu travu na igralištu “Podmurvice”, bit će dugoročno riješen najveći dio potreba omladinskih pogona i škola nogometa klubova s područja grada Rijeke.

Planirana je i zamjena tehnički i tehnološki zastarjele računalne opreme te nabava diskovnog podsistema za potrebe Grada. Nabavu diskovnog podsistema potrebno je realizirati zbog nedovoljnog kapaciteta diskovnog prostora na postojećem glavnom serveru, veće brzine pristupa podacima te veće sigurnosti podataka.