Na portalu tunela ceste D-404 na Pećinama započeli su radovi na betoniranju pokrova tunela. Cesta D – 404 jedan je od najvažnijih cestovnih pravaca od izuzetna značaja za budući prometni razvoj Rijeke, a gradi se sredstvima kredita Svjetske banke.

Betoniranje portala tunela D-404Investitor radova su Grad Rijeka i Hrvatske ceste.