Ured Grada objavit će Natječaj za financiranje projekata udruga građana u 2010. godini. Riječ je o natječaju koji se provodi petu godinu zaredom, a čiji je cilj podržati projekte kojima se potiče razvoj civilnoga društva te unapređuje partnerski odnos Grada Rijeke i organizacija civilnoga društva.

Gradonačelnik Obersnel prihvatio je prijedloge niza odluka kojima se postojeće odluke vezane uz djelatnost i nadležnost Odjela gradske uprave za školstvo i predškolski odgoj usklađuju sa izmjenama zakona kojim se  umjesto Poglavarstva određuje nadležnost gradonačelnika.
Riječ je o odlukama vezanim uz naplatu usluga Dječjeg vrtića “Rijeka”, nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima-mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima te provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke.
Na prijedlog istog Odjela, gradonačelnik je prihvatio i novu odluku o privremenom korištenju poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva te odluku o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata koja je usklađena s bolonjskim procesom. Sve odluke upućene su na Gradsko vijeće na razmatranje i usvajanje.

8. gradonačelnikov kolegij rujan 2009.

Provedba Pilot projekta “Kreativno-edukativna škola za mlade poduzetnike” u školskoj 2008/09.
Pročelnik Odjel gradske uprave za poduzetništvo Andrija Vitezić iznio je informaciju o provedbi Pilot projekta “Kreativno-edukativna škola za mlade poduzetnike” u školskoj 2008/09. Cilj projekta kojeg je taj Odjel proveo u suradnji s Domom mladih Rijeka je bio utjecati na razvoj poduzetničkih sposobnosti i vještina kod mladih u svrhu pripreme za mogući izbor poduzetničke karijere te podizanje razine poduzetničke kulture mladih. Polaznicima je sudjelovanje na radionicama bilo besplatno.

Kako bi se Projekt približio što većem broju korisnika koji nisu imali mogućnosti uklopiti se u redovan tijek radionica, od 1. do 3. svibnja 2009. održana je prva vikend-škola poduzetništva za učenike šestih, sedmih i osmih razreda riječkih osnovnih škola kroz koju je prošlo 35 djece. Cilj vikend-škole poduzetništva bio je prikazati učenicima sve prednosti i nedostatke pokretanja i upravljanja poduzetničkim poduhvatom kroz simulaciju poslovnog ciklusa. Predviđa se da bi program Projekta u redovnom i skraćenom obliku u školskoj godini 2009/2010. moglo proći oko 50 učenika osnovnih škola, pa će Grad Rijeka za realizaciju tog programa izdvojiti 41.715,00 kuna.

Natječaj Ureda Grada za dodjelu financijskih sredstava udrugama građana u 2010. godini
Ured Grada objavit će Natječaj za financiranje projekata udruga građana u 2010. Godini. Riječ je o natječaju kojeg Ured Grada provodi petu godinu zaredom, a kojim se dodjeljuju financijska sredstva udrugama građana za razne aktivnosti, projekte i programe koje su od interesa za Grad Rijeku temeljem godišnjeg natječaja za financiranje projekata udruga građana. Prema riječima pročelnice Ksenije Linić, cilj natječaja je podržati projekte kojima se potiče razvoj civilnoga društva te unapređuje partnerski odnos Grada Rijeke i organizacija civilnoga društva.

8. gradonačelnikov kolegij rujan 2009.Za razliku od prošle godine, kada je maksimalni iznos odobrenih sredstava iznosio 30.000,00 kuna, u idućoj će se godini projekti udruga građana financirati u maksimalnoj visini iznosa do 20.000,00 kuna Budući da se udruge građana, ovisno o djelatnosti kojom se bave, mogu javljati na četiri različita gradska natječaja koji obuhvaćaju javne potrebe u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi te projekte usmjerene ekologiji i održivom razvoju, na ovom natječaju koji je nešto šireg karaktera prednost imaju projekti koji se bave mladima i razvojem demokratskog građanstva; pravima nacionalnih manjina; zaštitom ljudskih prava; volonterstvom; Europskom
Unijom te razvojem civilnoga društva, a koji su od općeg interesa za Grad Rijeku. Natječaj će biti otvoren do 14. listopada 2009. godine.

Gradonačelnik je također i prihvatio prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za korištenje prostora Osnovne škole Srdoči radi proslave blagdana Križevice i Dana MO Srdoči.